Menu

ນັກຮຽນຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ຖ້າຫາກໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳ? ໃນທຸກໆປິມີຄົນເສຍຊີວິດໃນທົ່ວໂລກເຖິງ 432,000 ຄົນ ຍ້ອມພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະປັດໃຈຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍ້ອນແມ່ທ້ອງ.

Pictures for Toilet Day 2019 (2)

Pictures for Toilet Day 2019 (3)

Pictures for Toilet Day 2019 (1)

ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ, ສາເຫດຫຼັກໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຖອກ​ທ້ອງ ແມ່ນເກີດຈາກການ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ໃຊ້​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ, ສຸ​ຂະ​ພິ​ບານບໍ່​ພຽງ​ພໍ, ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ທີ່ມ​ີ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່, ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ທີ່ບໍ່​ດີ ແລະ ການ​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ. ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ​ດີ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ຊີ​ວິດ. ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ, ການ​ມີ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ມີ​ສຸ​ຂ​ະ​ພາບ​ທີ່​ດີ, ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ, ປອດ​ໄພ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຮຽນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນ​ເຂດທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ຈະ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ. ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ນັກ​ຮຽ​ນ​ຕ້ອງ​ຍ່າງ​ກັບ​ບ້ານ ຫຼື ຍ່າງ​ໄປ​ປ່າ​ເພື່ອ​ຖ່າຍ​ໜັກ​ ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເປີດ​ແປນ ແລະ ບໍ່​ປອດ​ໄພ. ໄລ​ຍ​ະ​ທາງ​ຈາກ​ບ້ານ​ໄປ​ຫາ​ໂຮງ​ຮຽ​ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍບໍ່​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຮຽນ ພາຍ​ຫຼັງ​ກັບ​ບ້ານ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ນ້ຳແລ້ວ.

ພ້ອມ​ດຽວກັນນັ້ນ, ​ການ​ຊຳ​ລະລ້າງ​ທີ່​ບໍ່​ປອດ​ໄພ ແລະ ບໍ່​ຖືກ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ ກໍ່ເປັນອີກປັດໃຈໜຶ່ງທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເດັກ​ຍິງ ບໍ່ມາເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ.ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ, 28% ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວມີ​ພະ​ຍາດ​ແມ່​ທ້ອງ ເຊິ່ງ​ມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງດ້ານສຸ​ຂະ​ພາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຜົນກະທົບ​ຕໍ່​ກັບການ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນນຳອີກ.  ການມ​ີ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ການ​ລ້າງ​ມື​ທີ່ຖືກວິທີ ໄດ້​ພິ​ສູດ​ໃຫ້​ເຫັນແລ້ວ​ວ່າ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ໄດ້​.

ໃນ​ວັນ​ທີ 19, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ໂລກ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ໂດຍ​ຜ່ານ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ, ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການກໍ່​ສ້າງຫ້ອງ​ນ້ຳ ຈຳນວນ 276 ຫ້ອງໃຫ້​ແກ່ໂຮງ​ຮຽນ 132 ແຫ່ງ ເພື່ອໃຫ້​ ນ້ອງໆ​ນັກ​ຮຽນ​ 8,465 ຄົນ (ຍິງ 48%) ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມທີ່ດີ

ແລະ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກຕ່າງໆ ທີ່ມີການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ຍິງ-ຊາຍ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ​ຍັງ​ໄດ້ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ໃຊ້ສະອາດໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ຮຽນ 121 ແຫ່ງ, ໂດຍ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງລະ​ບົບນ້ຳລິນທີ່ໃຊ້​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ (GFS), ຫົ​ວ​ປ້ຳ​ນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງກອງ​ນ້ຳ, ການ​ເຈາະ​ນ້ຳ​ບາ​ດານ ຫຼື ການ​ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ. ໂຮງ​ຮຽນ 137 ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ກ່ຽວກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມວຽກງານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນ​າ​ໄມທີ່່ດີໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ ໂດຍອ​ີ​ງ​ຕາມວິ​ທີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ແບບ​ອີງ​ຕາມ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ໂຮງ​ຮຽນ.ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ໂຮງ​ຮຽນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ຫ້ອງ​ນ້ຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນ​ຍັງ​ເປັນປັດໃຈທີ່ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ, ຊ່ວຍປົກປ້ອງ ສິດ​ທິເດັກ ແລະ ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພອີກ​ດ້ວຍ ແລະ ພວກ​ເຮົາ ຈະໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອ ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ໃຜ​ຖືກ​ປະ​ປ່ອຍ​ໄວ້​ເບື້ອງ​ຫຼັງ!