Menu

ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ນັກຮຽນຄຶດເຖິງຊ່ວງເວລາດີໆທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈິນຕະນາການກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃນຕອນພັກແລ້ງ

WhatsApp Image 2020-04-30 at 12.00.13 (1)

WhatsApp Image 2020-04-30 at 09.52.04

WhatsApp Image 2020-04-30 at 09.35.30

ເຈົ້າຍັງຈື່ ທ. ປັນຍາບໍ່? ລາວແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈາກ ຕອນ: ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1. ໃນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ທຳອິດລາວຢ້ານ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້. ຕອນນີ້ ປັນຍາຮຽນຈົບຂັ້ນ ປ. 1 ແລ້ວ. ມາຟັງ ນ. ມິສຸດາເລົ່າເລື່ອງວ່າ ທ. ປັນຍາປ່ຽນໄປໄດ້ແນວໃດ ແລະ ເບິ່ງສິ່ງດີໆທີ່ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳກັນ. ຂໍຂອບໃຈຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ຢູ່ບ້ານປ່າຜາສຸກ, ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ສຸດທ້າຍ. ນ. ດີ, ທ. ດອນ, ນ. ຫຼ້າ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຂົາຄຶດຮອດມື້ທີ່ພວກເຂົາມ່ວນຊື່ນຢູ່ໂຮງຮຽນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຂົາວາງແຜນເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນຊ່ວງພັກແລ້ງເຊັ່ນກັນ…

ຕອນນີ້ເປັນເວລາທີ່ຕ້ອງສົ່ງປຶ້ມແບບຮຽນຄືນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ລຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ໃຊ້ ແລະ ອະນາໄມຫ້ອງຮຽນ. ໃນລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນແມ່ນເຮົາຫຍັງກໍ່ຮ້ອງເພັງໄປນຳ!

ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ, ມາເບິ່ງຕອນ “ວັນພິເສດຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ. 1”, ຕອນຫຼ້າສຸດຂອງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງເປັນຕອນສູດທ້າຍໄດ້ເລີຍ.

ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນອອກ​ອາ​ກາດ​ທຸກວັນ​ອາ​ທິດ​ທາງ​ຊ່ອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ລາວ​ຊ່​ອງ 3 ເວ​ລາ 16.45 ໂມງ ແລະ ທາງ​ຊ່ອງ ປກ​ສ ເວ​ລາ 10.30 ໂມງ. ທຸກໆ​ຕອນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ທາງ​ຊ່ອງ​ຢູ​ທູບ.

ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມກັນ​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ.

ມາ​ຮັບ​ຊົມ​ລາຍ​ການ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos. ຢ່າ​ລືມ​ກົດ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ແບ່ງ​ປັນ​ນຳ​ໝູ່​ເພື່ອ​ນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເດີ້.