Menu

ຜູ້ຂຽນຫຼັກສູດທົບທວນຄືນສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບພາກຮຽນທີ 1 ປີທີ 1 ໂດຍອີງໃສ່ຄຳຄິດເຫັນຈາກຄູອາຈານສອນ ທີ່ໄດ້ທົດລອງຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ.

Image 001

Image 003

DSC_0906

ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2019, ນັກ​ສຶກ​ສາຄູປີ​ທີ 1 ຢູ່ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ 8 ແຫ່ງ (ວ​ຄ) ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເລີ່ມຈັດ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຫຼັກ​ສູດ​ກໍ່ສ້າງ​ຄູປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ. ຫຼັກ​ສູດ​ການກໍ່​ສ້າງ​ຄູ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ແມ່ນສອດ​ຄ່ອງ​ຫຼາຍ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່, ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ສອນ​ໃນ​ຫ​້ອງ​ຮຽນ​ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ ປ.1 ເຊິ່ງ​ເລີ່ມ​ແຕ່​ສົກ​ຮຽນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ກາ​ນ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ ແລະ ການ​ຈ​ັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທັງ​ສອງ​ຫຼັກ​ສູດ ແມ່ນ​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ.

“ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົບ​ທວນຫຼັກ​ສູດ​ການ​ສ້າງ​ຄູ ຄັ້ງ​ທີ 2” ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້​ນໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນ​ທະ​ໜອມ ທຳ​ມະ​ຈັກ, ວ່າ​ການ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ ແລະ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນ​ທິ​ດາ ວົງ​ໄຊ, ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ແຜນ​ງານ (ຝ່າຍ​ການ​ສຶກ​ສາ), ສະ​ຖານ​ທູດ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ເຊິ່ງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວມີ​ທີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຫຼາຍກວ່າ 50 ທ່ານ ຈາກ​ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ, ກົມ​ສ້າງ​ຄູ, ສູນ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ຄູ, ຄະ​ນະ​ສຶກ​ສາ​ສາດ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶ​ກ​ສາ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ທົບ​ທວນ, ກວດ​ແກ້ ແລະ ສຳ​ເລັດສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ປີ​ທີ 1 ພາກ​ຮຽນ​ທ​ີ 1

ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳເຫັນ​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ ພາຍ​ຫຼັງການ​ຈັດ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສຳ​ເລັດ​ພາກ​ຮຽນ 1.

ຂະ​ບວນ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ຫຼັ​ກ​ສູດ​ການ​ສ້າງ​ຄູນີ​້ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ເພື່ອ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ. ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​​ທັງ 8 ແຫ່ງ ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກ​ສູດ​ການ​ສ້າງ​ຄູ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການຮຽນ​ການ​ສອນ​ຫຼັກ​ສູດ​ໃໝ່ ໄດ້​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສອງ​ແຫ່ງ​ຄື: ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ປາກ​ເຊ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ກວດ​ແກ້​ຄືນ​ຫຼັກ​ສູດ​ການສ້າງ​ຄູ ໄດ້​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດໄວ້​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ສື່​ການຮຽນ​ການ​ສອນ ​ໂດຍ​ອີ​ງ​ໃສ່​ປະ​ສົບ​ການ ແລະ ການ​ຮຽນ​ຮູ້ຈາກ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ກາ​ນຮຽນ​ການ​ສອນ.

ໃນ​ຊ່ວງ​ອາ​ທິດ​ຂອງກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ, ທີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຈະ​ທົວ​ທວນ​ຄືນ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ 11 ລາຍ​ວິ​ຊາ ທີ່​ສອນ​ໃນ​ປີ​ທີ 1 ພາກ​ຮຽນ​ທີ 1 ຄື: ວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ລາວ, ວິ​ຊາ​ຄະ​ນິດ​ສາດ, ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ​ພັດ​ທະ​ນາການ​ເດັກ, ໄອ​ຊີ​ທີ, ສັງ​ຄົມ​ສຶກ​ສາ, ສິ​ລະ​ປະ ແລະ ຫັດ​ຖະ​ກຳ, ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ, ຄຸນ​ສົມ​ບັດ, ​ພາ​ລະ​ສຶກ​ສາ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ.

ການ​ກວດ​ແກ້​ຄືນນັ​້​ນຈະ​ອີງ​ໃສ່​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ທົ່ວ​ໄປ ແລະ ຄຳ​ເຫັນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ​ຈາກ​​ຄູອາ​ຈານ​ສອນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ຄຳ​ເຫັນ​ການ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ສອງ​ແຫ່ງ. ຄຳ​​ຄິດ​ຄຳເຫັນ​ຂອງ​​ເຂົາເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວິ​ເຄາະ ແລະ ຮວບ​ຮວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສື່​ໃນ​ພາກ​ຮຽນ 1. ເນື່ອງ​ຈາກ​ທີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດກໍ່​ຍັງ​ແມ່ນ​ຄູອາ​ຈານ​ສອນ, ພວກ​ເຂົາ​ກໍ່​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ພາກ​ຮຽນ 1 ເພື່ອ​ແນະ​ນຳ​ການ​ປັບ​ປຸງກວດ​ແກ້​ຄືນຕໍ່​ໄປ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທີມ​ງານ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ວາງ​ແຜນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ສື່​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ມີ​ນາ.

ພາຍ​ຫຼັງ ສົ່ງ​ຮ່າງ​ສະ​ບັບ​ສຸດ​ທ້າຍ, ສື່​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທີ​ມກວດ​ແກ້ ເຊິ່ງ​ມີ ກົມ​ສ້າງ​ຄູ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ຈາກ​ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ, ອາ​ຈານ​ຈາກວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ ແລະ ​ການຄັດ​ເລືອກ​ທີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ການ​ດັດ​ແກ້. ສຸດ​ທ້າຍ, ຫຼັ​ກ​ສູດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​​ຖືກ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຄະ​ນະສະ​ພາ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ສ້າງ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ກົມ​ສ້າງ​ຄູ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຮອງ. ເມື່ອ​ສື່​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ແລ້ວ, ສື່​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປຂັ້ນ​ຕອນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຄື ການ​ຈັດ​ໜ້າ​ເຈ້ຍ, ​ຈັ​ດ​ພິມ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ໃຫ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ 8 ແຫ່ງ​ ສຳ​ລັບນັກ​ສຶກ​ສາປີ​ທີ 1 ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2020.