Menu

ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ຫາກໍ່ເລີ່ມເປີດສົກຮຽນໃໝ່ພ້ອມກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ (ກາຊິມ) ຈັດກອງປະຊຸມອາທິດນີ້ ເພື່ອຮັບຮອງສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບ ຂັ້ນ ປ.2

Image 001

Image 005

Image 003

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ປີ 2015, ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ (ສ​ສກ) ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນ ແລະ ຄູ​ສອນ. ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ນຳ​ໃຊ້ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ນີ້​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ໄປ​ເທື່ອລະ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ປີ.

ໃນວັນ​ທີ 16 – 18 ຕຸ​ລາ, ກອງ​ປະ​ຊຸມຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຮັບ​ຮອງ​ຫຼັກ​ສູດ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ (ກາ​ຊິມ) ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ໂດຍຂອງ​ທ່ານ ຮ​ສ. ປອ. ພຸດ ສິມ​ມາ​ລາ​ວົງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກ​ະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ເຊິ່ງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຈະໄດ້​ທົບ​ທວນ ແລະ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາການຮັບ​ຮອງ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ ປ.2 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ເຊິ່ງຈະ​ແຈກ​ຢາຍ​ໃຫ້​ທຸກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສຳ​ລັບ​ສົກ​ຮຽນ 2020 – 2021 ນີ້.

ທ່ານ ຮ​ສ. ປອ. ພຸດ ສິມ​ມາ​ລາ​ວົງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຕາມ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ ຫຼັກ​ສູດ​ກໍ່​ຄວນ​ປັບ​ປຸງ​ໄປ​ຕາມ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ ພ້ອມ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຄວນ​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ຄວ​ນ​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຂອງຫຼາຍໆ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ”. ພ້ອມ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ຂອບ​ໃຈ​ມາ​ຍັງ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຫຼັກ​ສູດ​ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ຫວັງ​ວ່າ​ທາງ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ ຈະ​ສຶກ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່ໆ​ໄປ.

ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ນີ້ ໄດ້​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ທົດ​ລອງ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ໄດ້​ປັບ​ປຸງຄືນ​ຕາມ​ຄຳ​ເຫັນ​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືນຳ​ຄູ ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກາ​ຊີມ​ອາ​ທິດ​ນີ້. ໃນໄລຍະ​ສາມມື້​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ຮອງ​, ຫົວ​ໜ້າທີມ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ​ຈາກ​ທີມ​ຂຽນ​ຫຼັກ​ສູດ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດການ​ສຶກ​ສາ (ສວ​ສ) ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ວິ​ຊາ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ທາງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ກາ​ຊິມ ແລະ ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຈາກ​​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ກາ​ຊິມ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ກາ​ຊິມ​ຈະ​ແນະ​ນຳ​ ສວ​ສ ສຳ​ລັບ​ການ​ຮັບ​ຮອງສຸດ​ທ້າຍ.

ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ມາເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ​ໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ. ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ຍັງ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​​ນັກ​ຮຽນຕ້ອງຄົ້ນຄິດ, ​ຝຶກ​ຝົນ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ຈາກ​ການ​ຮຽນເຂົ້າໃນຊີວິດຈິງ. ສື່​ການ​ຮຽນ​ ຂັ້ນ ປ.2 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແມ່ນ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສື່​ການ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ເຊິ່ງ​ຂຽນ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ມີ​ໃນ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ຂອງຂັ້ນ ປ.1.

ສະ​ຖານ​ທູດ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ, ພ້ອ​ມ​ດ້ວຍ​ທຶນ​ສົມ​ທົບຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ.

“ອົດສະຕຣາລີມີຄວາມດີໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກໍຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຫຼັກສູດປະຖົມໃໝ່” ກ່າວ​ໂດຍ​ທ່ານນາງ ເຈນ ແຊັນ​ເລີ, ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ​ໃນ​ພິ​ທີ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກາ​ຊິມ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ອີກຂັ້ນໜຶ່ງກຳລັງຈະສຳເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໂດຍນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 2 ທົ່ວປະເທດ. ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມໃໝ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວລາຂອງສັດຕະວັດທີ 21 ແລະ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ”.

ນັກ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.2 ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊຸດ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ເຊັ່ນ​ວ່າ ວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ລາວ, ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ວິ​ຊາ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ. ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ສະ​ບັບ​ປັ​ບ​ປຸງ​ໃໝ່​ມີ​ສີ​ສັນ ແລະ ຮູບ​ພາບ​ປະ​ຈັກ​ຕາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ, ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ແລະ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຈື່​ຈຳ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ.

ພ້ອມ​ນັ້ນ, ຄູ​ສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ທຸກ​ຄົນ​ກໍ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊຸດ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ເຊັ່ນ​ວ່າ ວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ລາວ, ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວ​ດ​ລ້ອມ, ວິ​ຊາ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ, ວິ​ຊາ​ຫັດ​ຖະ​ກຳ ແລະ ສິ​ລະ​ປະ​ກຳ, ວິ​ຊາ​ພະ​ລະ​ສຶກ​ສາ ແລະ ດົນ​ຕີ. ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຄູ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ຈະ​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນໃນການຈັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນ. ໃນ​ຄູ່​ມື​ຍັງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄູ​ໃນ​ການ​ສອນ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່ບໍ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ທຳ​ອິດ ແລະ ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຮ່ວມ​ດ້ວຍ.

ນອກ​ນັ້ນ, ຫ້ອງ​ຮຽນ ປ.2 ທຸກ​ຫ້ອງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊຸ​ດ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ເຊິ່ງ​ລວມ​ມີ ຮູບ​ພາບ, ​ປຶ້ມ​ອ່ານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ຕາມ​ເກນ​ອາ​ຍຸ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ບົດ​ຮຽນ​ການ​ຮູ້​ໜັງ​ສື​ລາວ ແລະ ປຶ້ມ​ອ່ານ​ເສີມ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮູ້​ໜັງ​ສື​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ອ່ານ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ. ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ, ສື່​ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ອອກ​ແບບ​ໂດຍ​ທີມ​ຂຽນ​ຫຼັກ​ສູດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ເນື້ອ​ໃນ​ນັ້ນ​ແທດ​ເໝາະກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ

ພາຍ​ຫຼັງ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ກາ​ຊິມ, ການ​ຈັດ​ພິມ ແລະ ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ຫຼັກ​ຂອງ​ ສ​ສກ. ເຊັ່ນ​ກັນ​ກັບ​ການນຳ​ສະ​ເໜີ​ຫຼັກ​ສູດ ​ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່, ຄູ​ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການ​ຮຽນ​ໃໝ່​ນີ້.

ນັກ​ຮຽນ​ ຂັ້ນ ປ.2 ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່​ພ້ອມ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2020 ນີ້.   

.

ສສກ ຜ່ານປື້ມແບບຮຽນ ປ2

ສະຖາບັນຄົ້ນຄົ້ວວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ-ຮັບຮອງຫຼັກສູດ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປ2

Posted by ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ on Tuesday, 29 October 2019