Menu

ມາຟັງສະປອດໂຄສະນາທີ່ອອກອາກາດທາງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານ

Image 001

Image 0001

Image 0002

Image 001

ຮັບຟັງສະປອດໂຄສະນາໄດ້ທີ່ນີ້

ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ນັກ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່​ອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້​ແລ້ວ​ພ້ອມກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່, ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ (ສກມ) ໄດ້​ປະ​ສານ​ຫາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອປະ​ສານ​ການແຈກ​ຢາຍ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ຊຸດ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຄູໃຫ້​ໂຮງ​ຮຽນ.

ສະ​ປອດ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ທາງວິ​ທະ​ຍຸ​ໄດ້​ອອກອ​າ​ກາດ​ວັນ​ທີ 9 ສິງ​ຫາ ແລະ ພ້ອມ​ນັ້ນ​ ກໍ່​​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ອອກ​ໂທ​ລະ​ໂຄ່ງ​ບ້ານ​

ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 20 ສິງ​ຫາ ເພື່​ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ສກມ ໃນ​ການກະ​ຈາຍ​ຂ່າວ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ເມືອງ​ແລ້ວ

ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ປະ​ມານ 67% ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ຮັບ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແລ້ວ! ​ຂ​່ອນ​ຂ້າງ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ແລະ ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຫ້າວ​ຫັນ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສຶກ​ສາ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່​ໃຫ້ມີ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ພ້ອມ​ໃຊ້ໃນ​ສົກ​ຮຽນ​ນີ້.