Menu

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທາບທາມຄວາມເຫັນຂອງຄູ ກ່ຽວກັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.2 ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 2-3 ເມສາ 2019 ເຊິ່ງມີ ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.2, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຈາກ 4 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

WhatsApp Image 2019-04-10 at 08.09.39

WhatsApp Image 2019-04-10 at 08.09.39(2)

WhatsApp Image 2019-04-02 at 11.28.58

ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ປີ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ (ສ​ສກ) ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາແຫ່ງ​ຊາດ ພ້ອມ​ກັບ​ປັບ​ປຸງສື່​ການ​ຮຽນການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຄູ​ສ​ອນ ແລະ ນັກ​ຮຽນ ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ. ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ໄປ​ເທື່ອ​ລະຂັ້ນໃນແຕ່​ລະ​ປີ. ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ ປ.1 ແມ່ນ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ແລ້ວ ແລະ ກຳ​ລັງ​ຈັດ​ພິມ ເພື່ອ​ກຽມ​ພ້ອມ​ນຳ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ສົກ​ຮຽນ 2019-2020 ໃນ​ຂ​ະ​ນະ​ທີ່​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ ປ.2 ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນດັດ​ແກ້​ປັບ​ປຸງ.

​ສື່​ການ​ຮຽນການ​ສອນທັງ​ໝົດສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ ປ.2 ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ໃນ​​ສົກ​ຮຽນ​ຕໍ່​ໄປ ​ໄດ້​ທົດ​ລອງນຳ​ໃຊ້​ຢູ່ໂຮງ​ຮຽນ 25 ແຫ່ງ ໃນ​ສົກ​ຮຽນ 2017-2018​ ທີ່​ແຂວງ ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ ແລະ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ. ເມືອງ ແລະ ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ທົດ​ລອງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ພາ​ສາ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດຈາກ ສວ​ສ ຮ່ວມ​ກັບ ພະ​ນັກ​ງາ​ນ​ວິ​ຊາ​ການ​ຈາກ ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາແຂວງ, ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງໄດ້​ລົງ​ຕິດ​ຕາມການ​ຮຽນ​ການ​

ສອນເລື້ອຍໆ. ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ ທີ່​ໄດ້​ຈາ​ກ​ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ​ຈາກການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນຕອນ​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຖືກນ​ຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຫຼັກ​ສູດ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຂັ້ນ ປ.2. ຮ່າງ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ ສະ​ບັບ​ຫຼ້າ​ສຸດ ມີຂໍ້​ມູນ​ ແລະ ​ວິ​ທີ​​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮຽນການສອນ​ແບບ​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ສົມ​ບູນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ມີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ສອນ​ລະ​ອຽດ ພ້ອມ​ກັບ​ເກນ​ການ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ ແລະ ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ວິ​ທີ​ການ​ວັດ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ອີກ​ດ້ວຍ. ພ້ອມ​ນັ້ນ ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ຍັງ​ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ຄືນ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ສອນ.

ໃນເດືອນ​ນີ້, ສວ​ສ ແລະ ຊ່ຽວ​ຊານ​ຈາກ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ໄດ້​ສົ່ງ​​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ຮ່າງ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ ຈາກ​ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ ປ.2, ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຈາກ​ພະ​ແນກ​ສິກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ. ໜ່ວຍ​ງານ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ຮ່າງ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ຄູ່​ມື​ຄຸ ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ວິ​ເຄາະ​ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈິງ ຊຶ່ງຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ແຂວງໄດ້​ລອງ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຈາກ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຄູດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ​ປະ​ມານສາມ​ຫາ​ຫົກ​ຄົນ.

ຄູ​ສອນ, ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຈາກ​ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ, ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ​ ເຫັ​ນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ວ່າ ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ນີ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຊຶ່ງ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທັງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ​ສອນ ແລະ ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ. ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ສອນໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ ເພາະ​ມີ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​ທີ່​ຄູ​ສອນ​ສາ​ມາດປະ​ຕິ​ ບັດ​ຕາມ. ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ຄູ​ສອນຍັງ​ມີ​ຄຳແນະ​ນຳໃນບາງ​ຈຸດ​ທີ່​​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ປຸງຄືນ, ເຊັ່ນ​ວ່າ: ຄວາມ​ຊັດເຈນ​​ໃນ​ບາງ​ບົດ​ຮຽນ​ ຫຼື ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສະ​ເພາະ ເນື່ອງ​ຈາກ​ບາງ​ຄັ້ງ​ບົດ​ຮຽນ​ຍາວກວ່າ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽນ. ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ນີ້​ ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ່​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ ເຊິ່ງ ສວ​ສ ຈະ​ນຳ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄປ​ປັບ​ປຸງ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.2 ສະ​ບັບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ບົດ​ຮຽນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສ​ຶກ​ສາ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.1 ຈະ​ເລີ່​ມ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ເດືອນ ກັນ​ຍາ 2019 ຢູ່​ທຸກ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຫຼັກ​ສູດ​ນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ ​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ ແລະ ເພີ່ມ​ທັກ​ສະ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້​ ​ໃນ​ການ​ຮຽນ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.