Menu

ຊົມເຊີຍກົມສ້າງຄູ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃນການຄັດເລືອກທີມງານຄູຝຶກໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

Mrs Douangsamone sharing her experience as a Female Master Trainer

Mrs Douangsamone sharing her experience as a Female Master Trainer

Australian Ambassador and Minister handing over polos to promote gender and diversity

Australian Ambassador and Minister handing over polos to promote gender and diversity

Australian Ambassador congratulates DTE for their progress towards gender parity in the training teams

Australian Ambassador congratulates DTE for their progress towards gender parity in the training teams

Australian Ambassador, Minister and Master Trainers celebrating more gender balanced and diverse training teams

Australian Ambassador, Minister and Master Trainers celebrating more gender balanced and diverse training teams

ເນື່ອງໃນໂອກາດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນປີນີ້ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຄວາມສະເໝີພາບໃນມື້ນີ້ ຄືຄວາມຍືນຍົງໃນມື້ໜ້າ”, ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະວິຊາການຈາກກົມສ້າງຄູ, ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຈາກທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວເປີດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄັ້ງນີ້ວ່າ: “ພວກເຮົາມາຢູ່ທີ່ນີ້ມື້ນີ້ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກົມສ້າງຄູ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍໃນທີມງານຄູຝຶກອົບຮົມ. ວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນບູລິມະສິດພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 9. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາວຽກງານບູລິມະສິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.”

ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນໃນການສົ່ງເສີມການສຶ ກສາເພື່ອໝົດທຸກຄົນ. ນອກນີ້ ລັດຖະບານທັງສອງມີ
ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຮ່ວມກັນທີ່ຈະສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນການເພີ້້ມທະວີການສຸມໃສ່ວຽກງານ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຢູ່ໃນອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2015. ໃນການສະໜັບສະໜູນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ອຸປະກອນ ສື່ການຮຽນການສອນ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມທີມຄູຝຶກສຳລັບການບຳລຸງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ທີມງານຄູຝຶກ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນທຸກຄົນ. ນອກນີ້ ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດໃໝ່ໃຫ້ກັບ ຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ຄູຝຶກຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄູສອນ ຕະຫຼອດສົກຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນິການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ວິທິການສອນທີ່ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ.

ໃນເດືອນ ພະຈິກ ຂອງທຸກໆປີ, ຄະນະວິຊາການຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຈາກວິທະຍາໄລຄູ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກກົມສ້າງຄູ ໄດ້ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ໃນ 18 ແຂວງ ຊຶ່ງປະກອບມີຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ. ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດການທວນຄືນສິ່ງທ້າທາຍ, ຜົນສຳເລັດ ແລະ ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການຝຶກອົບຄູທີ່ຜ່ານມາ. ການທົບທວນທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ການສະແດງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ. ເພື່ອຮັບປະກັນການຝຶກອົບຮົມຄູໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄູຢ່າງເຕັ້ມສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ.

ປີນີ້, ຄະນະກໍາມະການທົບທວນ ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາທີມງານຄູຝຶກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການສ້າງຄູຝຶກເພດຍິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍການເພີ່ມຈຳນວນຄູຝຶກເພດຍິງໃຫ້ໄດ້ 10% ຫຼື ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄູຝຶກເພດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ໄດ້ 50%. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຂອງທີມງານຄູຝຶກເພດຍິງຂັ້ນແຂວງໃນທຸກໆແຂວງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ5% ຈາກ 40% ຂຶ້ນເປັນ 45% ໃນປີ 2022-2023, ໃນຈຳນວນ 18 ແຂວງ, 11 ແຂວງ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊີ່ງໃນນັ້ນ ມີ 6 ແຂວງທີ່ຫຼຸດຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 50% ຂອງທີມງານຄູຝຶກໃນແຂວງຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ມອບເສື້ອຢືດໂປໂລເພື່ອ ສົ່ງເສີມວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕື່ມອີກ. ເສື້ອຢືດຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບທີມງານຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ 11 ແຂວງ ພ້ອມທັງຄະນະກຳມະການກວດກາ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ຮສ. ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງທີ່ເປັນເພດຍິງ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໝາຍເຖິງແນວຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປະສົບການ ແລະ ການເຊື່ອມສານວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານສີ່ງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາມີທີມທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຈຸດດີຂອງຕົວແບບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູຝຶກໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະຄູຝຶກເພດຊາຍ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູຝຶກເພດຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ເປັນຕົວແບບທີ່ດີເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງທີ່ເປັນເພດຍິງ ຈະຊ່ວຍສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ແລະ ໃນການສ້າງໃຫ້ມີທີມງານຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານປະສົບການ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ .”

ພາຍຫັຼງງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄັ້ງນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກັບຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງສອງທ່ານ, ຄູຝຶກທັງສອງໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ, ພວກເຂົາໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຍຸດທະສາດໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍມີສ່ວນຮ່ວມດີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີໂອກາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກເພດ ຫຼື ຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຂົາເຈົ້າ.