Menu

ບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບແມ່ນເປັນສື່ການຮຽນການສອນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຮຽນຮູ້ຢ່າງຫ້າວຫັນ.

Teacher preparing a language activity with flashcards_resized

Teacher preparing a language activity with flashcards resized

The RIES production team filming an example of student activity with flashcards_resized

Teacher preparing a language activity with flashcards resized

Using local and recyclable materials to make flashcards_resized

Using local and recyclable materials to make flashcards resized

ທີມງານສື່ການຮຽນການສອນທາງໄກ (E-learning) ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອໃໝ່ກ່ຽວກັບວິທີການປະດິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບ.

ດ້ວຍຍອດວິວຫຼາຍກວ່າ 1.6 ລ້ານວິວ, ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ (Teacher Development Videos) ໃນຊ່ອງຢູທູບທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນປີ 2019 ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ຢູ່ໃນຊ່ອງຢູທູບດັ່ງກ່າວປະກອບມີວິດີໂອສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ສື່ອຸປະກອນຟາຍສຽງສໍາລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ, ຄູຝຶກ ແລະ ຄູນິເທດ. ວິດີໂອທີ່ຜະລິດອອກມານັ້ນແມ່ນໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍວິຊາ ເຊິ່ງປະກອບມີເຕັກນິກການສອນສໍາລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ມີວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄູສອນໄດ້ນໍາໃຊ້ສື່ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກະກຽມບົດຮຽນ, ປັບປຸງວິທີການສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຮຽນຮູ້ ຫຼື ທົບທວນຄືນເຕັກນິກການສອນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ນອກນີ້, ພວກເຂົາຍັງເປີດຟາຍສຽງ, ບົດເພງ, ບົດເລື່ອງພາສາອັງກິດໃຫ້ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້ຟັງນໍາອີກ. ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຍັງໄດ້ອອກອາກາດປະຈໍາວັນຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາອີກດ້ວຍ.

ບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບ ເປັນສື່ການຮຽນການສອນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ເຊິ່ງບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບັດທີ່ມີຄໍາສັບ, ຕົວເລກ, ຮູບພາບຢູ່ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງດ້ານຂອງບັດ. ຕົວຢ່າງ: ບັດໜຶ່ງອາດມີຄຳຖາມຢູ່ຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນເປັນຄຳຕອບ. ຄູສອນສາມາດນໍາໃຊ້ບັດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການຮຽນຮູ້ແບບມ່ວນຊື່ນ. ບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາຂອງການຮຽນຮູ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງ. ນັກຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ໃນຂະນະທີ່ເຮັດກິດຈະກໍາດ້ວຍບັດຄໍາສັບ ຫຼື ຫຼິ້ນເປັນເກມກໍໄດ້.

ເພື່ອເປັນການສະໜອງສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ແຈກຢາຍຊຸດບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບໃຫ້ທຸກໆຫ້ອງຮຽນສໍາລັບຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຂັ້ນ ປ.2 ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສອນພາສາລາວ ແລະ ການອອກສຽງ. ຢູ່ໃນວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູໃໝ່ນີ້, ຄູຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການປະດິດບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບເພີ່ມເຕີມເພື່ອປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບບົດຮຽນຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ: ການປະດິດບັດເພື່ອແນະນໍາຄໍາສັບໃໝ່, ເພື່ອກວດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບນິທານເລື່ອງໃດໜຶ່ງ, ເພື່ອສອນການສະກົດຄໍາ; ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ປະດິດບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈການຈັດແຍກປະເພດຂອງຕົວອັກສອນ, ຄໍາສັບຕ່າງໆ, ສັດ, ໝາກໄມ້, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ອື່ນໆ; ການປະດິດບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການໃນການທົດລອງ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ລໍາດັບຂອງນິທານໃນວິຊາພາສາລາວ ຫຼື ໃນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ. ວິດີໂອປະກອບມີພາກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບວິທີການປະດິດບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບເພື່ອເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້.
ການປະດິດບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບ ຍັງສະແດງໃຫ້ຄູສອນເຫັນວິທີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ: ເຈ້ຍເສດ, ເຈ້ຍແກັດ, ຮູບພາບຈາກວາລະສານ ຫຼື ໜັງສືພິມ ເພື່ອໃຫ້ຄູສາມາດນຳມາປະດິດບັດຄຳ ແລະ ບັດຮູບພາບ ທີ່ສາມາດປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນວິດີໂອຍັງແນະນຳວ່າບັດຄໍາ ແລະ ບັດຮູບພາບນີ້ ສາມາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ໂດຍຜ່ານຕົວລະຄອນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບັດເຊິ່ງເປັນຕົວລະຄອນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານແຕກຕ່າງກັນ. ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນບັດທີ່ມີຮູບພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີຮ່ວມກັນຢູ່ເຮືອນລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງ, ຮູບພາບທີ່ເປັນການທ້າທາຍບົດບາດຍິງຊາຍໃນການຫຼິ້ນກິລາ, ໃນໂຮງຮຽນ, ຮູບພາບທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ເຊິ່ງນັກຮຽນກຸ່ມນີ້ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາໂຮງຮຽນ ລວມທັງຮູບພາບຂອງນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຊົນເຜົ່າແຕກຕ່າງກັນ. ໃນວິດີໂອ ຍັງມີການເພີ່ມພາສາມືເຂົ້າໃສ່ອີກເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.