Menu

ມາເບິ່ງລາຍການ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ຕອນທຳອິດ, ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ມ່ວນຊື່ນຂອງລາວ

Picture 1

Picture 2

Picture 3

ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ ໄດ້​ອອກ​ອາ​ກາດ​ໄປ​ແລ້ວ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ 25 ສິງ​ຫາ ແລະ ຕອນ​ນີ້​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ທີ່​ຊ​່ອງ​ຢູ​ທູບ “ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos”. ລາຍ​ການ​ນີ້​ຍັງ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ທາງ​ຊ່ອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ແລະ ຊ່ອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຊ່ອງ 3 ດ້ວຍ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ເດືອນ​ກັນ​ຍາ, ຢູ່ທີ່​ບ້ານ​ປ່າ​ຜາ​ສຸກ ແມ່ນ​ກຽມ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ສຳ​ລັບ​ວັນ​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່. ກະ​ຕູນ​ດິນ​ປັ້ນ​ຕົວ​ເອກ​ຂອງ​ໃນ​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ແມ່ນ ນາງ​ດີ, ທ້າວດອນ, ນາງ​ປາ​ເຢຍ, ທ້າວ​ຈື່​ລີ່, ນາງ​ຫຼ້າ ແລະ ທ້າວ​ຄຳ, ພວກ​ເຂົາ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ ແລະ ຄ່ອນ​ຂ້າງ​ກັງ​ວົນ​ກັບ​ວັນ​ເປີດ​ຮຽນ​ໃໝ່ ແຕ່​ພໍ່​ແມ່​ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກຽມ​ພ້ອມ​ສຳ​ລັບ​ວັນ​ເປີດ​ຮຽນ​ໃໝ່​ນີ້.

ເມື​່ອ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ມາ​ຮັບ​ຊົມ ແລະ ກົດ​ແບ່ງ​ປັນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດຂອງ​ພາກ​ໃໝ່​ນີ້​ເລີຍ!

Click here to watch