Menu

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແນະ​ນຳ​ກ່ອນ​ການ​ປະ​ມູນ​ຈະ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ ວັນ​ອັງ​ຄານ ວັນ​ທີ 4 ມີ​ນາ 2021 10:00 ເຊົ້າ am

ວັນທີປິດ​ຮັບ​ເອ​ກະ​ສານ​ປະ​ມູນ: ວັນ​ຈັນ ທີ 22  ມີ​ນາ ເວລາ  4.00 ໂມງແລງ pm, ເວ​ລາ​ທີ່ ສ​ປ​ປ ລາວ

ເທັດ​ທ​ຣາ​ເທັກ ສາ​ກົນ​ເພືື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານ ບີຄວາ), ພາຍໄຕ້ສັນຍາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕຣາລີ (DFAT).   ເທັດ​ທ​ຣາ​ເທັກ ກຳລັງຊອກຫາບໍລິສັດການພິມທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄຸນນະພາບເໝາະສົມເພື່ອຂົນ​ສົ່ງ ແລະ​ ແຈກ​ຢາຍອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.  ຜູ້ຮັບ ເໝົາຈະຕ້ອງສະໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານການແລ່ນ​ເອ​ກະ​ສານຍົກເວັ້ນພາສີ, ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ, ການບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່, ການປະສານງານການຂົນສົ່ງຈາກສາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາໄປ​ຫາ​ສາງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ທຳ​ການແຈກຢາຍອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຊັ້ນປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ ປີ​ທີ3 ແລະ 4 ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖານ​ທີ່ໆ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ທົ່ວປະເທດ.

ວິທີການຍື່ນຊອງ​ປະມູນ 

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫລດ​ເອົາເອກະສານປະມູນໄດ້ຈາກລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຫລື ມາ​ຮັບຈາກຫ້ອງການ BEQUAL.

AM-6369 RFT G3+G4 Distribution Part ABC LAO-ENG 25FEB2021 (PDF)

AM-6369 RFT G3+G4 Distribution Part D Form (MS Word)

ຄຳຮ້ອງສະໝັກຈະຖືກພິຈາລະນາເມື່ອ​ການປະກອບແບບຟອມ​ພາກ ງ ເອ​ກະ​ສານ​ຕອບ​ຮັບ​ການ​ປະ​ມູນ ພາກທີ ງ , ຕາຕະລາງຕອບ​ຮັບການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ຕາຕະລາງລາຄາ ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ ສົ່ງທາງອີເມວຫາ info@bequal-laos.org.

ທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ

ຜູ້ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ການ​ປະ​ມູນ​ສາມດສື່ສານຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ​ໄດ້​ທາງ​ດຽວໂດຍທາງອີເມວ​ເທົ່າ​ນັ້ນສົງ​ໄປທີ່: info@bequal-laos.org

ຜູ້​ຕິດ​ຕໍ່: Anne Stasinowsky

ເທັດ​ທ​ຣາ​ເທັກ ແມ່ນນາຍຈ້າງທີ່ໃຫ້ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການຄັດ​ເລືອກ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ການປົກປ້ອງເດັກ.