Menu

ເບິ່ງຕອນລ່າສຸດຂອງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ທີ່ອອກອາກາດວັນທີ 25 ສິງຫາ

Image 001

Image 002

Image 003

Image 004

ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່​ໃກ້​ຈະ​ເປີດ​ແລ້ວ… ນ້ອງໆຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ບໍ່? ກັງ​ວົນ​ໃຈ​ບໍ່? ພ້ອມ​ແລ້ວບໍ່?

ມາເບິ່ງ​ຕອນ​ໃໝ່​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຕອນ ມື້​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ໃໝ່​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຂັ້ນ ປ.1 ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ພະ​ຈົນ​ໄພ​ຂອງ​ຕົວ​ກະ​ຕູນ​ດິນ​ປັ້ນ​ໂຕ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ບ້ານ​ປ່າ​ຜາ​ສຸກ ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄປ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຫ້ອງ ປ.1 ແລະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ໝູ່​ໃໝ່.

ລາຍ​ການ​ນີ້ ອອກ​ອາ​ກາດ​ທາ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວຊ່ອງ 3 ແລະ ທາງ​ຊ່ອງ ປກ​ສ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ 25 ສິງ​ຫາ.

ມາ​ຮັບ​ຊົມ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos ທາງ​ຊ່ອງ​ຢູ​ທູບ ແລະ ແບ່ງ​ປັນ​ນຳ​ໝູ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເລີຍ!