Menu

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ອົດສະຕຣາລີໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຫະພາບເອີຣົບ, ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (ບີຄວາ), ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສຳເລັດການປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່ ແລະ ສະໜອງນ້ຳໃຊ້ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ແກ່ 582 ໂຮງຮຽນໃນ 9 ແຂວງ.

Image 003

Image 001

Image 009

Image 10

ພິ​ທີ​ມອບ​ຮັບ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ມື້​ນີ້​ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຈາ​ກກົມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​​ໃນ​ກະ​ຊວງສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ​ຈາກ 9 ແຂວງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ, ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ອົງ​ການ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອື່ນໆ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ມອບ​ຮັບ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄ​ວາມ​ສະ​ດວກ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​ໃຫ້​ແກ່​ກະ​ຊ​ວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ.

​ທ່ານ ນາງ ຄຳ​ປະ​ເສີດ ກິ​ຕິ​ຍະ​ວົງ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ພິ​ທີ​ມອບ​ຮັບ​ນີ້​ວ່າ “ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ໄດ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໃນ​ທົ່ວ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກ​ສາ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ. ການກໍ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນເພື່ອ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງໂຮງ​ຮຽນ ເພາະໂຮງ​ຮຽນ​ກໍ່​ຄື​ບ້ານ​ຫຼັງ​ທີ່​ສອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຕ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ໄດ້​ດີ”

“ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ

ເພື່ອ​ສະ​ໜ​ັບ​ສະ​ໜູນ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ​ຫ້ອງ​ຮຽນ, ນຳ​້​ໃຊ້ ແລະ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ. ໂຮງ​ຮຽນ​ແມ່ນ​ສະ​ຖ​ານ​ທີ່ ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ນັກ​ຮຽນ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຫ້າວ​ຫັນ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ” ກ່າວ​ໂດຍ​ທ່ານ ນາງ ເຄ​ທີ ສະ​ມິດ​ທ໌, ເລ​ຂາ​ເອກສະ​ຖານ​ທູດ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ.

ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2015, ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ກໍ່​ສ້າງ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ໃໝ່, ສະ​ໜອງ​ນຳ​້​ໃຊ້ ແລະ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ ແລະ ເຟີ​ນິ​ເຈີ​ໂຮງ​ຮຽນ ໃຫ້​ແກ່ 582 ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນ 9 ແຂວງ ເຊິ່ງ​ລວມ​ມີ ໂຮງ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ 193 ແຫ່ງ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ເຂ​ດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ໄດ້​ຖືກ​ບັນ​ຈຸ​ເຂົ້າ​ສອນ. ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​ຍັງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ການ​ປັບ​ປຸງຫໍ​ພັກ, ເຮືອນ​ຄົວ ແລະ ນຳ​້​ໃຊ້ ແລະ ລະ​ບົບ​ສຸ​ຂະ​ພິ​ບານ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ສາມ​ແຫ່ງ​ຄື ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ, ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ສາ​ລະ​ວັນ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທີ່​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອ​ກ​ຫຼີກ​ເຄີຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ສຶກ​ສາ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຄູ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ການກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແຫ່ງ​ຊາດໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນີ້.

ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງ ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ 9 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ອົດ​ສະຕ​ຣາ​ລີ ພາຍ​ໃຕ້​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ.

ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອ​ກ​ຫຼີກ​ທີ່​ສຸດ, ແລະ ມີ​ບາງ​ໂຮງ​ຮຽນ​​ມີ​ແຕ່​ສາ​ມາດ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ແຜນ​ງານ​​ໄດ້​ເຮັດ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ໂຮງ​ຮຽນ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ. ເປົ້າ​ໝາຍ​ນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ແຜນ​ງານ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (ບີ​ຄວາ) ແມ່ນ​ແຜນ​ງານ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 64 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ສຳ​ລັບໄລ​ຍະ 5 ປີ ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2015-2020. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ ໂດຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ໃໝ່, ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສອນ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ.

ກະ​ລຸ​ນາ​ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ບົດ​ຂ່າວ​ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ອາ​ກາດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຊ່ອງ 1 – ລາຍ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃໝ່

ມອບ-ຮັບ ໂຄງການສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່

ມອບ-ຮັບ ໂຄງການສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່ ສະໜອງນ້ຳໃຊ້ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກລີກ

Posted by ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ on Tuesday, 8 October 2019