Menu

ອາທິດແລ້ວນີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ທີມກົມແຜນການ) ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບການເຕະບານມິດຕະພາບຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ທີມກົມຮ່ວມມືສາກົນ).

Football group photo

Football small group photo

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍິງໄດ້ສະແດງສີມືການຫຼິ້ນກິລາເປຕັງແບບບໍ່ໄດ້ນັດໝາຍ ແລະ ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍການຟ້ອນລຳວົງ.
ບໍ່ມີວິທີໃດທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງບີຄວາ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ດີກວ່າການຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ຕາມດ້ວຍການຟ້ອນລຳວົງ ອີກແລ້ວ!