Menu

ລະຄອນເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນວິທີການທີ່ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ໜັງສື ແລະ ການອ່ານ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຄອນໂລກ ວັນທີ 27 ມີນາ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈຶ່ງຢາກຍົກໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ມາເລົ່າ.

Drama 1

Drama 02

Drama 03

ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ແມ່ນແຜນ​ງານ​ໜຶ່ງທີ່​ນຳ​​ພາໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ, ໃຫ້ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ຊາຍ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຜູ້​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ກຸ່ມ​ອົງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ (BNC) ໄດ້​ທົດ​ລອງ​ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ຄອນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ທີ່​ມີ​ໄວ​ໜຸ່ມເຜີຍ​ແຜ່​ການຮຽນ​ຮູ້​ໜັງ​ສື ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອ່ານ​ຢູ່​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ.

​ມີ​ອົງ​​ການຈັດ​ຕັ້ງ​​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ, ຫຼາຍ​ພັນ​ອົງ​ການ ແລະ ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ຕ່າງໆ ທົ່ວ​ໂລກ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ຄອນ ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ເຊັ່ນ: ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ຫຼື ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການບຳ​ບັດ, ​ເປັນເຄື່ອງ​ມື​ໃນ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ, ຫຼື ເຄື່ອງ​ມືທາງ​ດ້ານ​ການ​ວິເ​ຄາະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ. ລະ​ຄອນ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແມ່​ນປະ​ເພດ​ລະ​ຄອນແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ທີ່​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານລະ​ຫວ່າງ ​ສາກແບບ​ມີ​​ບົດລະ​ຄອນສະ​ແດງຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີທີ່​ມີ​ຜູ້​ຊົມ​ເບິ່ງ ​ກັບ ສາກທີ່​ສົ່ງ​ເສີ​ມການ​ສະ​ແດງແບບບໍ່​ມີ​ບົດ​ລະ​ຄອນ ແລ້ວໃຫ້​ຜູ້​ຊົມ​ມີ​ບົ​ດບ​າດໃນ​ການ​ສະ​ແດງ.

​ໂຄງການ​ລິ​ເລິ່ມລະ​ຄອນ​ຊຸດນີ້ ເປັ​ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການຮຽນຮູ້​ໜັງ​ສື​ລວມ ແລະ ໄດ້​ເລິ່ມ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ຂອງປີ​ຜ່ານ​ມາ. BNC ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫ້ອງ​ການສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິລາ​ເມືອ​ງ (ສກມ) ​ຈາກ​ເມືອງ​ຮຸນ ແລ​ະ ເມືອງ​ງາ ຢູ່​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ຄອນ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອ່ານ ແລະ ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຊຸມ​ຊົນ ກ່ຽວ​ກັບ ວີ​ທີ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ໄດ້​ອ່ານ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ການຄັດ​ລືອກ​ນັກ​ສະ​ແດງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂື້ນຢູ່ 2 ​ເມືອງ ໂດຍ​ໄດ້ຄັດ​ເລືອກ​ນັກ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຈຳ​ນວນ 30 ຄົນ​ຈາກ 5 ໂຮງ​ຮຽນ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ 2 ມື້​ ເພື່ອຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ທິດ​ສະ​ດີ ແລະ ​ຝຶກ​ຊ້ອມທັກ​ສະ​ທີ່​ສຳ​ຄັ​ນ ​ຂອງ​ລະ​ຄອນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້ ​ກ່ຽວ​ກັບ ​​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ່ມີດີ​, ອົງ​ປະ​ກອບ​ລະ​ຄອນ​ຊີ​ວິດ​ຈິງ, ວິ​ທີ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເລື່ອງ​ໃຫ້​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ ແລະ ການ​ສ້າງ​ຕົວ​ລະ​ຄອນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມໜ້າ​ສົນ​ໃຈ.

ດ້ວ​ຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ສກມ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ BNC ໄດ້ຂຽນ​ບົດ​ລະ​ຄອນນ້ອຍ 4 ເລື່ອງ, ຊຶ່ງແຕ່​ລະ​ເລື່ອງ​ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ການ​ອ່ານໃນ​ມຸມທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ ເຊັ່ນ, ຄ​ວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ອ່ານ, ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ, ຄູ ແລະ ຊຸ​ມ​ຊົນ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອ່ານທີ່​ດີ, ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄ້າຍ​ການ​ອ່ານ. ແຕ່​ລະ​ເລື່ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ​ປະ​ມາ​ນ 30 ນາ​ທີ. ເພື່ອ​ຮັບ​ປ​ະ​ກັນ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ ແລະ​ ການມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວ​ມ​ຜູ້​ຊົມ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ, ການ​ສະ​ແດງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່​ນ​ເປັນ​ພາ​ສາຂະ​ມຸ ຫຼື ມົ້ງ ຕາມ​ພາ​ສາ​ປາກ​ເວົ້າ​ຂອງ​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ​.

ນັກ​ສະ​ແດງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຝຶກຊ້ອມ​ຢ່າງເຂັ້ມ​ງວດ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ 1 ​ເດືອນ ໂດຍ​ມີຄູສອນຈາກ BNC ແລະ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງສະ​ແດງຢູ່ບ້​ານຕ່າງໆ ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ເມ​ສາ 2017 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ຢູ່ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ເຊັ່ນ ໄຟ​ຟ້າ ຫຼື ນ້ຳ​ປະ​ປາ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ບົດ​ລະ​ຄອນ ​ຈຶ່ງສະ​ແດງ​ຢູ່​​ກາງ ແຈ້ງ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງດ້ວຍອຸ​ປະ​ກອນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ແບບ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ສຸດ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ​ຂອ​ງບ້ານ, ​ລະ​ຄອນ​ຊຸດດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງເປັນ​ສິ່ງ​ບັນ​ເທີງ​ໜຶ່ງ​ສຳ​ລັບ​ບ້ານ. ນອກ​ຈາກນີ້, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຍັງ​ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລະ​ຄອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ.

ລະ​ຄອນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິ​ສູດ​ວ່າ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ຕິ​ພາບ ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ ແລະ ເປັນຂໍ້​ຄວາມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອ່ານ​ຂອງ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຊົມໂດຍ​ກົງ. ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າປະ​ທັບ​ໃຈ​ກວ່ານັ້ນ, ບົດ​ລະ​ຄອນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ປັບ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຕົວ​ຈິງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊົມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ.

“ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສະ​ແດງ​ລະ​ຄອນໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດຫຼາຍ. ຊຸມ​ຊົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາຫຼາຍ​ຂື້ນ ແລະ ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຊຸມ​ຊົນກໍເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ອ່ານ​ຢ່າງກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ. ເມື່ອພວກ​ເຮົາລົງ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ສະ​ໜາມ, ພວ​ກ​ເຮົາ​ຖືກຖາມ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ວ່າ ເມື່ອ​ໃດ​ຈະ​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ລະ​ຄອ​ນ​ອີກ.” ທ່ານ ມະນີຈັນ ຄຸນສະຫງວນ, ຮອງຫົວຫນ້າ ໜ່ວຍງານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມເມືອງຮຸນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກ່າວ.

ບົດລະ​ຄອນນີ້ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຢູ່ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຢູ່ເມືອງ​ຮຸນ 30 ບ້ານ ແລະ ຢູ່​ເມືອງ​ງາ 10 ບ້ານ. ປະ​ຈຸ​ບັນ, BNC ກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມ​ການ​ສະ​ແດງ​ລະ​ຄອນ​ຊຸດ​ໃໝ່ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ບັນ​ຫາການ​ຮູ້ໜັງ​ສືຢູ່​ເຂດຊູຸມ​ຊົນ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກໃຫ້ຫຼາຍ​ຂື້ນ.