Menu

ມາອ່ານເລື່ອງຂອງ ທ່ານ ນ. ແກ່ນຄຳ ຢາງ, ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງຜູ້ມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງສູງ ໃນການ ສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານການສຶກສາສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກຢ່າງ ບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍືນ​ຍົງໃນຊຸມຊົມຂອງລາວ.

BQ_Por Ju in Reading camp 1

BQ_KK with students group2

Kaenkham providing reading corner at her home (2)

ຢູ່ບ້ານຂອງຂ້ອຍມີຫຼາຍຄົນ​​ເວົ້າໄດ້ແຕ່ພາສາຊົນເຜົ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້. ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ເມື່ອພວກເຂົາຕ້ອງສື່ສານກັບຄົນອື່ນນອກຊຸມຊົນ. ເມື່ອເຈັບເປັນ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຊອກຄົນທີ່ເວົ້າພາສາລາວໄດ້ ໃຫ້ພາໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອຊ່ວຍແປພາສາລາວ. ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າອາຫານໃຫ້ຜູ້ແປ. ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆຕົວຢ່າງ ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຄວນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາຮຽນພາສາລາວ ແລະ ຮຽນເພິ່ງພາຕົນເອງ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ ທ່ານ ​ນ. ແກ່ນ​ຄຳ ຢາງ, ອາ​ຍຸ 29 ປີ​ຈາກ​ບ້ານ​ກິ່ວ​ຜາ, ເມືອງ​ຮຸນ, ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຜູ້​ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ​ຢ່າງ​ສູງ​ໃນ​ການ​ ສະໜັບສະໜູນ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົ​ນ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ລາວໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​. ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍນີ້, ລາວ​​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກເປັນ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່ ​ກຸ່ມ​ອົງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ (BNC), ແຜນ​ງານ​ທີ່ ​ນຳ​​ພາໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ, ໂດຍ​ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ. ໃນ​ບົດບາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ລາວ​ປ​ະຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳການ​ອ່ານຮ່ວມ​ກັບ​ນັກ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມຫຼັງຈາກ​ເລີກໂຮງ​ຮຽນ​, ປະ​ສານ​ງານ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມສຳ​ມະ​ນາ ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວຽກ​ງານການ​ສຶກ​ສາກັບ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ເດັກ​, ແລະ ຊ່ວຍ ຄ​ພ​ສບ​ ຊອກ​ຫາ​ເດັກ​ດ້ອຍ​​ໂອ​ກາດ​ຈາກ​ຊຸມ​ຊົນ​ ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ຂອງ BNC.

ທ່ານ ນ. ແກ່ນ​ຄຳ ຢາງ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ພາກ​ພູ​ມ​ໃຈ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຄ​ພ​ສບ ແລະ ຕາງ​ໜ້າ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ. ລາວ​ໄດ້​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແມ່​ຍິງ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ວຽກ​ງານການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ການ​​ຮຽນເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ ​ຢູ່​ບ້າ​ນຂອງ​ລາວເລື້ອຍໆ. ລາວ​ໄດ້​ສ້າງ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້​ ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງເອົາລູກຫຼານ​ໄປ​​ເຂົ້າໂຮງ​ຮຽນ, ໂດຍ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ການຄົ້ນ​ຄວ້າຮ່ຳ​ຮຽນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລູກຫຼານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທັກ​ສະ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໄດ້​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ນອກ​ຈາກນີ້, ລາວ​ຍັງ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເຜີຍ​ແຜ່ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ເດັກ. ລາວໄດ້​ວາງ​ສະ​ແດງປຶ້​ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຢູ່​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຕິດ​ໂປ​ສ​ເຕີ້ ກ່ຽ​ວ​ກັບ ວິ​ທີ​ການ​ລ້າງ​ມື 7 ຂັ້ນ​ຕອນ​ຢູ່​ມຸມ​ການ​ອ່ານ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ດ້ວຍ​ການ​​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຈາກ​ຜົວ ແລະ ແມ່​ຍ່າ​ຂອງ​ລາວ, ລາວ​ໄດ້ຮຽນ​ຈົບໃນ​ລ​ະ​ດັບຊັ້ນ​ສູງ​ດ້ານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ ​ອາ​ຫານ ແລະ ໂຮງ​ແຮມ ແລະ ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເອ​ກະ​ຊົນທີ່​ໃຫ້​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການສຶກ​ສາ​ແກ່ຊຸມ​ຊົນ. ລາວ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຄ​ພ​ສບ ເພດ​ຍິງ​ພຽງຄົນ​ດຽວ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້​ນ​ສູງ, ແລະ ສິ່ງນີ້ເປັນ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້​ລາວ​​ໃນການແບ່ງ​ປັນ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທັກ​ສະ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ບ້ານ. ລາວບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​​ເປັນແມ່​ທີ່​ເບິ່ງ​ແຍງ​ລູກ, ແຕ່​ຍັງ​ດູ​ແລ​ເດັກ​ນ້ອຍໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ລາວຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ອີກ​ດ້ວຍ. ລາວ​ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຢູ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ອ່ານ ຫຼື ເລົ່າ​ເລື່ອງ​​ຕ່າງໆ ​ກັບ​ລູກ​ຫຼານ​ໃນ​ຍາມ​ແລງ.

ຜົຂອງຂ້ອຍສົ່ງເສີມຂ້ອຍ ເລື້ອຍໆວ່າ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ມີເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງໃນບ້ານ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການສຶກສາມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍພຽງໃດໃນຊີວິດ​​ຕົວຈິງ. ​ບາງຄັ້ງ ລາວກໍ່ຊ່ວຍຂ້ອຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເມື່ອຂ້ອຍຕ້ອງການ.

ໃນ​ນາມ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຄ​ພ​ສ​ບ, ແກ່ນ​ຄຳ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສ້າງຄວາມ​ພ້ອມ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຮຽນສຳ​ລັບ​ເດັກ​ປໍ 1, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຢູ່​​ໂຮງ​ຮຽນ, ຢູ່​ບ້ານ ແລະ ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ ​ຊອກ​ຫາ​ເດັກ​ທີ່ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາໄດ້​ເຂົ້າເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ອ່ານ ຊຶ່ງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ (ສກມ) ແລະ ອົງ​ການ​ແພ​ລນ​ສາ​ກົນ​ປະ​ຈຳ​ລາວ.

ທ່ານ ຊື​ມົວ​ລີ, ນາຍບ້ານ ບ້ານ​ກິ່ວ​ຜາ ກ່າວ​ວ່າ: “. ແກ່ນຄຳ ເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນດ້ານການເຜີຍແຜ່ສຸຂະອນາໄມ, ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງການເຂົ້າຮຽນ, ແລະ ກິດຈະກຳການອ່ານ. ລາວເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ້, ແລະ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳຂອງ BNC. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະມີພັນທະກັບຄອບຄົວທາງບ້ານ, ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ ເມື່ອຂ້ອຍຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລາວ.

​ລາວ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄູ​ໃນການປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ, ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເອົາ​ລູກຫຼານ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​, ລາວ​ຍັງ​ຊ່ວຍ​ແປ​ພາ​ສາມົ້ງ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລະ ພາ​ສາ​ລາວ ເປັນ​ພາ​ສາມົ້ງ ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ BNC ໃນ​ຕອນ​ປະ​ຊຸ​ມສຳ​ມະ​ນາ, ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕ່າງໆ. ນອກ​ຈາກນີ້, ລາວກໍ​ຍັງ​ແປພາ​ສາອັງກິດ​ເປັນ​ລາ​ວ​ສຳ​ລັບ​ແຂກ​ທີ່ມາຢ້ຽມ​ຢາມ​ບ້ານ​ກິ່ວ​ຜາ ຫຼື ຊ່ວຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ BNC ຢູ່​ບ້ານ​ອື່ນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ.

ທ່ານ ລີ​ປໍ​, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ບ້ານ​ກິ່ວ​ຜາ​ກ່າວ​ວ່າ: “ລາວຊຸກຍູ້ເດັກຢູ່ບ້ານ​​ເປັນປະຈຳວ່າໃຫ້ມາໂຮງຽນ​, ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳການອ່ານ, ຢືມປຶ້ມເມືອບ້ານ ເພື່ອອ່ານຫຼັງຈາກທີ່ກິນເຂົ້າແລ້ວ. ລາວຊຸກຍູ້ຜູ້ຍິງໃນບ້ານເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງເດັກພິການ, ຜູ້ປົກຄອງບາງຄົນກໍ່ບໍ່ຢາກມາເພາະວ່າ ພວກເຂົາ​​ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວ ແຕ່ລາວກໍ່ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ພວກເຂົາ.

ທ່ານ ນ. ແກ່ນ​​ຄຳ ຫວັງ​ວ່​າ​ຜ່ານ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດ​ຈ​ະ​ກຳ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົມ, ຫຼາຍ​ຄອບ​ຄົວ​ກໍ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ວຽກ​ງານການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຈະ​ສົ່ງ​ລູກຫຼານ​ຂອງ​​ພວກ​ເຂົາທີ່​ມີ​ເກນ​ອາ​ຍຸ​ເໝາະ​ສົມ​​ ໃຫ້ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ. ລາວ​ມີ​ຄວາມຫວັງ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ດີ​​ຂຶ້ນກ່​ວາ​ເກົ່າ.

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ພາກພູມໃຈຫຼາຍ ທີ່ຂ້ອຍມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆຢ່າງ ຜ່ານກິດຈະກຳຂອງແຜນງານບີຄວາ. ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອລູກຫຼານໃນຊຸມຊົນໃຫ້ ເວົ້າສາລາວໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຊື່ອມໂຍງກັໜູ່ໃນຫ້ອງທີ່ເວົ້າພາສາລາວ. ນອກຈາກນີ້, ຂ້ອຍກໍ່ຍັງສອນເຕັກນິກການລ້າງມື​ໃຫ້​ແກ່ເດັກນ້ອຍ​ນັກ​ຮຽນ, ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາມີສຸຂະພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.