Menu

ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ນ. ແສງເງິນ ໄວຍາກອນ, ຜູ້ທີ່ມີທັດສະນະກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ເບິ່ງວ່າການສຶກສາ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງເພດຍິງໄດ້ຄືແນວໃດ.

SNG_mi1

SNG_mi2

ເດັກ​ຍິງ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ, ແລະ ​ບ້ານ​ຢູ່ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ. ນອກ​ຈາກນີ້, ​ບາງ​ຄອບ​ຄົວຍັງມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອທາງດ້ານຮີດຄອງ ປະເພນີວ່າເດັກ​ຍິງຄວນເຮັດວຽກ​ເຮືອນ ແລະ ລ້ຽງ​ນ້ອງ​ຢູ່​ເຮືອນ. ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ.

ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສະ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກຳ​ລັງ​​ປ່ຽນ​ແປງ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ຍົກ​ສູງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​​ໃຫ້​ເດັກ​ທຸກ​ຄົນ ໂດຍບໍ່​ຈຳ​ແນກເຊື້ອຊາດ, ອາ​ຍຸ, ເພດ ແລະ ​ສາ​​ສະ​ໜາ, ໃຫ້​ຮຽນຈົບ​ການ​ສຶກ​ສາຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ມີ​ເປົ້າ ​ໝາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ນັກຮຽນຍິງໃນຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ຮຽນຊັ້ນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແລະ ທັງເປັນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ຊ​າດ. ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ, ການ​ສຶກ​ສາສຳລັບເດັກ​ຍິງຍັງໄດ້​ຮັບ​ກາ​ນ​ພິ​ສູດ​ແລ້ວວ່າ ​ໄດ້​ສ້າງການ​ປ່ຽນ​ແປງຢ່າງ​ມີປະ​ສິດ​ຕິ​ພາບ ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ບົດ​ບາດໃຫ້ແກ່​ຕົວເດັກ​ຍິງເອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ເພີ່ມ​ບົດ​ບາດຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ຢູ່ໃນ​ສັງ​ຄົມໃນລະດັບກວ້າງອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ນ. ແສງ​ເງິນ ໄວ​ຍາ​ກອນ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການສູນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັງ​ຄົມ, ສ​ະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ (ສວ​ສ) ກ່າວ​ວ່າ: “ການສຶກສາບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍລົບລ້າງການກືກໜັງສືໃນເພດຍິງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ​ແຕ່ການສຶກສາຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເພດຍິງ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີທາງເລືອກໃນຊີວິດ ຊຶ່ງ​​ເປັນຜົນມາຈາກການສຶກສາ”. ການສຶສາເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເປັນຜູ້ນຳຄອບຄົວ ແລະ ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ລູກຜູ້ຍິງໄດ້. ຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ. ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງໄດ້ຮັບບົດບາດເປັນຜູ້ນຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ກໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ຍິງ ແລະ ໃນ​ນີ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງພວກເຮົາກໍເປັນຜູ້ຍິງເ​ຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ທ່ານ ນ. ແສງ​ເງິນ ສັງ​ເກດເຫັນ​ວ່າ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈບັນ​​ຫາ​ບົດ​ບາດຍິງຊາຍ​ແມ່ນ​ມີຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. “ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ການສຶກສາ, ອຸປະກອນການສອນ ແລະ ​ສື່ການ​ຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ສາມາດຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບົດບາດແມ່ຍິງໃນສັງຄົມໄດ້ຄືແນວໃດ”.

ທ່ານ ນ. ແສງ​ເງິນ ແລະ ທີມ​ງານພັດທະນາຫຼັກ​ສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ຈາກ ສວ​ສ​ ເຊິ່ງມີຈໍານວນເປັນເພດຍິງ ສອງ​ສ່ວ​ນ​ສາມ​ຂອງຈຳນວນທີມທັງໝົດ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນການ​ປັບ​ປຸງຫຼັກ​ສູດ​ປະ​ຖົມ ແລະ ພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືີຄູສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ. ​ຮູບ​ພາບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ​ຊາຍ​ ໄດ້​ຖືກ​ເພີ່ມ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ເປັນ​ຕົວ​ແທ​ນຂອງ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງໃນ​ສື່ການຮຽນການສອນ. “​ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຕົວລະຄອນທີ່ເປັນເພດຍິງໃນປຶ້ມແບບຮຽນ; ເຊັ່ນວ່າ ຮູບ ແລະ ເລື່ອງລາວຂອງເດັກຍິງໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ເປັນຄູ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອປ່ຽນຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາ. ວກເຮົາຢາກຝາກຂໍ້ຄວາມວ່າ ການສຶກສາ​​ສຳລັບເພດຍິງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ, ແລະ ເພດຍິງກໍ່ສາມາດມີບົດບາດເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍໃນສັງຄົມໄດ້ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ”.

ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ, ທ່ານ ນ. ແສງ​ເງິນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ການສຶກສາ​​ສາມາດມີບົດບາດໃນການປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ແນ່ນອນ ແລະ ຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໃນໄວໜຸ່ມອີກດ້ວຍ.