Menu

ອ່ານເລື່ອງການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງ ນ. ໃຫຍ່, ເດັກຍິງທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດເຂົ້າຮຽນຄືເດັກຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນບ້ານໄດ້.

IDPWD 2.1

IDPWD 1.2

ວັນ​ທີ 3 ທັນ​ວ​າ ແມ່ນ​ວັນ​ຄົ​ນພິ​ການ​ສາ​ກົນ. ຫົວ​ຂໍ້ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດປີນີ້ ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ພິ​ການ​ ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​, ມີ​ສິ​ດ​ທິ​ສະ​ເໝີ​ພາບ, ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວ​ນ​ໜຶ່ງ​ຂອງວາ​ລະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນຍົງປີ 2030.

ໃນ​ຊຸມ​ປີ​​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ການ​ຊ່ວ​ຍເຫຼືອຄົນ​ພິ​ການ​ ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ສັງ​ຄົມ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ວ່າ ຄົນ​ພິ​ການ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບຮູ້​ສິດ​ທິ​ພື້ນ​ຖ​ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ຄົ​ນ​ພິ​ການ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ການ​ເປັນ​​ຕົວ​ແທນ, ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ ແລະ ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່​ສະ​ເພາະແຕ່​ໃນປະ​ເທດ ແຕ່​ຍັງ​ແມ່ນ​ລະ​ດັບພາກ​ພື້ນ ແລະ ລະ​ດັບສາ​ກົນ. ຕົວ​ຢ່າງ, ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ປະ​ເທດ​ລາວ ໄດ້​ຮັບຫຼຽນ​ຄຳ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດຈາກ​ກິ​ລາ​ຍົກ​ນ້ຳ​ໜັກ ໃນ​ອາ​ຊຽນ ພາ​ລາ ເກມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກິ​ລາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ສຳ​ລັບນັກ​ກິ​ລາ​ພິ​ການອາ​ຊຽນ ​ທີ່ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ.

ໃນ​ດ້ານ​ລະ​ບົບການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເດັກ​ພິ​ການ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ແຜນ​ງານບີ​ຄວາມມີີ​ຄ​ວາມ​ພາກ​ພູມ​ໃຈ ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເດັກ​ພິ​ການ ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ອະ​ນຸ​ບານ​ ໂດຍ​ຜ່ານ​ກຸ່ມ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາຄື ອົງ​ການ​ແພລນສາ​ກົນ, ອົງ​ການ​ຊາຍ​ຟັນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ແລະ ອົງການສຸພະນິມິດ. ໂຄງ​ການ​ຂອງອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເຮັດ​ວຽກເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ເດັກ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເດັກ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ອ່ານ ແລະ ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້, ເດັກ​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ພິ​ການ ຢູ່ 171 ໂຮ​ງ​ຮຽນ​ດ້ອຍ​ໂອກ​າດ​ໄດ້ເຂົ້າ​ຮຽນ ແລະ ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ ແລະ ຊຸ​ມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ວັນ​ຄົ​ນ​ພິ​ການ​ສາ​ກົນ, ພວກ​ເຮົາຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານອ່ານ​ເລື່ອງ​ຂອງ ນ. ໃຫຍ່, ເດັກ​ຍິງທີ່​ໄດ​້​ຮັບກາ​ນສະໜັບສະ​ໜູນ​ຈາກ​ໂຄງ​ການອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢູ່​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ.

ບ້ານ​ຊອກ​ທາງ ແມ່ນ​ບ້ານ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຜູ້​ໄທ ຢູ່​ເມືອງ​ໄຊ​ບົວ​ທອງ, ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ. ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ຂອງ​ບ້ານ ມີ​ນັກ​ຮຽນປະ​ມານ 100 ຄົນ ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂັ້ນ ປ. 1 ເຖິງ ປ. 5 ຊຶ່​ງ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ 22 ບ້ານເປົ້າ​ໝາຍຂອງເມືອງ ທີ່​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ​ກຳ​ລັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂ​ອງ​ເດັກ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ, ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ສຸ​ມ​ພິ​ເສດ​ແມ່​ນ​ເດັກ​ພິ​ການ.

ນ. ໃຫຍ່ ມີ​ຄວາມ​ບົກ​ພ່ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ກາງ ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກ​ະຕິ​ທາງ​ສະ​ໝອງ (ກ້້າມ​ຊີ້ນ​ອ່ອນ​ແຮງ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເໜັງ​ຕີງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ) ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຍ່າງບໍ່​ທ່ຽງ. ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ຈັບ​ສໍ​ຂຽນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ ແລະ ເຂີຍອາຍ​ເວ​ລາ​ຢູ່​ກັບ​ຄົນ​ແປກ​ໜ້າ. ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ສຳ​ລັບ​ລາວ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ລາວຕ້ອງ​​ຍ່າງ 3 ກມ ​ກັບ​ໝູ່​ຂອງ​ລາວທຸກ​ເຊົ້າ ຊຶ່ງ​ມັນ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່ໄກ​ໂພດ​ຖ້າ​ລາວ​ຈະ​​ຍ່າງ​ກັບ​ເມືອ​ກິນ​ເຂົ້າ​ຢູ່ເ​ຮືອນ​ແລ້ວຍ່າງ​ກັບ​ມາ​ຮຽນ​ຄືນໃນ​ຕອນ​ສວາຍ. ສະ​ນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ຖື​ເຂົ້າ​ໄປ​ກິນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ. ບ​າງມື້ ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ລາວກໍ່​ໄປ​ຮ່ວມ​ກິນ​ເຂົ້ານຳລາວຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ.

​ໃນຕອນ​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່, ຄູ​ສອນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ບ້ານ​ຊອກ​ທາງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ​ຄົນ​ພິ​ການ ຈັດ​ຂຶ້ນສຳ​ລັບ​ຄູ ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 5 ວັນ ​ໂດຍໂຄງ​ການ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ. ຕອນ​ທີ່ ນ. ໃຫຍ່ ເຂົ້າ​ຮຽນ, ​ຄູ​ຂອງ​ລາວ​ຊື່​ວ່າ ທ່ານ ບຸນ​ທະ​ວັນ ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ລາວ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ ທ່ານ ບຸນ​ທະ​ວັນ ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ແຜນກ​ານ​ສຶກ​ສາຮຽນ​ຮ່ວມ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ລາວ. ຕອນ​ທີ່ ນ. ໃຫຍ່ ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ຈັບ​ສໍ​ຂຽນ, ທ່ານ ບຸນ​ທະ​ວັນ ໄດ້​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍຄ້ຳ​ສໍ​ໃຫ້​ລາວ ຕາມ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ສາ​ທິດ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ. ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ, ຄູ​ຂອງ ນ. ໃຫຍ່ ແລະ ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ລາວ ໄດ້​ເຂົົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ວັນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ແນະ​ນຳ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກາ​ນ​ສອນ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລາວ​ຢຸ່​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຢູ່​ບ້ານ. ເມື່ອ​ທີມ​ແພດ​ເຂົ້າ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບ້ານ​ຊອກ​ທາງໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ, ນ. ໃຫ​ຍ່ ແລະ ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ທ່ານ​ໝໍ ຜູ້​ແນະ​ນຳການ​ກາຍະ​ບຳ​ບັດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຂງ​ແຮງ​ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ຄວາມຍືດ​ຍຸ່ນ​ຂອງ​ກ້າມເນື້ອ. ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ກໍ່ຍັງ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລົດ​ຖີບ ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ ນ. ໃຫຍ່ ສາ​ມາດ​ທຽວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນໄດ້​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ.

ປ​ະ​ຈຸ​ບັນ ນ. ໃຫຍ່ ກຳ​ລັງ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ກັບ​ການ​ຮຽນ​ກັບ​ໝູ່​ຂອງ​ລາວ​ທຸກມື້ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ຮຽນ​ວິ​ຊ​າ​ແຕ້ມ​ຮູບ. ລາວ​ຍັງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ການ​ອ່ານ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ​ທ​ຸກໆ​ວັນ​ພຸດ​ຕອນ​ສວາຍ ຊຶ່ງ​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຮ້ອງ​ເພງ, ຫຼິ້ນ​ເກມ ແລະ ຟັງ​ນິ​ທານ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ. ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄອບ​ຄົວ ນ. ໃຫ​ຍ່, ຄູ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ ໃນ​ກ​​ານ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ລາວ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່​ມີ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ຈາກ​ຄວາມ​ພິ​ການ.

*ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ເດັກ​ ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ການ​ຄ້າ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ, ຊື່​ແທ້ຂອງ​ເດັກ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ຽນເປັນ​ນາມ​ສົມ​ມຸດ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ເດັກ.