Menu

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນປະຖົມຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມດ້ອຍໂອກາດ, ປັບປຸງຜົນການຮຽນຮູ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05-1274x712

002National-primary-curriculum2-1200x712

Homepage-Future-primary-teachers-1274x712

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Ambassador of Australia and Vice-Minister of Education open a two-day workshop on inclusive education
ເດືອນທັນວາ 2022

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄົນພິການ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົນພິການສາກົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຂື້ນ 2 ວັນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ.
ທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ພະນະທ່ານ ໂພລ ແຄລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Director of Savannakhet TTC welcoming the Department of Teacher Education and BEQUAL Team to the new office in the TTC
ເດືອນທັນວາ 2022

ພິທີເປີດຫ້ອງການຂອງແຜນງານບີຄວາ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ (ວຄ) ສະຫວັນນະເຂດ ຢ່າງເປັນການ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກກົມສ້າງຄູ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົດສະຕຣາລີ

ອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍຜ່ານທາງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ກົມສ້າງຄູ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ວິທະຍາໄລຄູ ເປົ້າໝາຍ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
HE Paul Kelly, Ambassador of Australia observes a Grade 4 English lesson
ເດືອນພະຈິກ 2022

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມເປັນປະທານໃນພິທີເປີດແຜນງານບີຄວາ ໄລຍະທີ 2 ຢ່າງເປັນທາງການ

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 28 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ປີ (2022-2026).

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Pic 1
ເດືອນຕຸລາ 2022

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງການເລີ່ມຕົ້ນການສອນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂອງ ຂັ້ນ ປ.4 ແລະ ຮັບຮູ້ບົດບາດສຳຄັນຂອງຄູໃນຜົນສຳເລັດຂອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄູ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນະທ່ານ ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ.4 ໃຫ້ແກ່ຄູຢ່າງເປັນທາງການ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
DSC01136
ເດືອນກັນຍາ 2022

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມອບອຸປະກອນການຜະລິດວີດີໂອໃຫ້ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະເທດລາວ

ໃນໂອກາດນີ້, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຊົມເຊີຍທີມງານພວກເຂົາທີ່ມີປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422