Menu

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05-1274x712

002National-primary-curriculum2-1200x712

Homepage-Future-primary-teachers-1274x712

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Ajan Thipmany, Deputy Director General of RIES, opening the Master Trainers workshop
ເດືອນພຶດສະພາ 2023

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຝຶກອົບຮົມ ໃນລັກສະນາການຝຶກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງກ່ອນ ຈາກນັ້ນພວກເຂົາຈະໄປຝຶກຕໍ່ໃຫ້ແກ່ຄູຂັ້ນ ປ.5 ຈຳນວນ 13.268 ຄົນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 ສະບັບປັບປຸງ ໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Visit FM, Vientiane BEQUAL16-05-2023
ເດືອນພຶດສະພາ 2023

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ພະນະທ່ານ ນາງ ເພັນນີ ວອງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ອົດສະຕຣາລີ, ທັງເປັນສະມາຊິກວຸດທິສະພາຂອງລັດຖະສະພາອົດສະຕຣາລີ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນະທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Australia and Ministry of Education handing over certificates to the young volunteers
ເດືອນພຶດສະພາ 2023

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ບັນທຶກສຽງສຳລັບຫຼັກສູດວິຊາພາສາອັງກິດຂັ້ນ ປ.5 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ນັກຮຽນລາວຈະຮຽນພາສາອັງກິດແບບມ່ວນຊື່ນ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ຟັງສຽງເວົ້າທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຂອງສຳນຽງຈາກຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນພາສາຫຼັກ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Making sticks from bamboo for maths lesson
ເດືອນເມສາ 2023

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສົ່ງເສີມຄວາມສຳຄັນຂອງການປະດິດສື່ການຮຽນ-ການສອນຈາກວັດສະດຸທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນແນວທາງໜຶ່ງໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຫົວຂໍ້ການປະດິດສື່ການຮຽນ-ການສອນຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ຫາໄດ້ຈາກທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ຂອງຕອນໃໝ່ຂອງສາລະຄະດີຄູຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ອອກອາກາດທາງຊ່ອງໂທລະພາບສຶກສາ, ວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຢູທູບ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກົນ, ບໍລິສັດເທດທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ທີ່ຢູ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 1, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ອີເມວ

info@bequal-laos.org

ໂທລະສັບ

+856-30 5412422