Menu

ມາເບິ່ງ ລາຍການໂທລະພາບເພື່ອການສຶກສາທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃໝ່ນີ້ ກັບ ທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນົກນ້ອຍເດີ້

Image 004

Image 002

Image 001

Image 004

ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2019, ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫ້ອງ ປ.1 ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ ຈະ​ເປີດ​ສົກ​ຮຽ​ນ ພ້ອມ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ມີ​ສີ​ສັນ ແລະ ພາບ​ປະ​ຈັກ​ຕາ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ໂດຍ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ – “ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​” ແລະ ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຜ່ານ​ປະ​ສົບ​ການ. ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຈະ​ມີ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ແທ້ ແລະ ມ່ວນ​ຊື່ນ!

ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນ ເປັນ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ມ່ວນ​ຊື່ນ ແລະ ເປັນ​ລາຍ​ການ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່ ທີ່​ອອກ​ແບບ​ມາ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ເດັກ​ນ້ອຍຫ້ອງ ປ.1 ພ້ອມ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ. ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຕອນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຟັງ​ເລື່ອງ​ເລົ່າ​ໃໝ່ ຈາກ​ຜູ້​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ຮັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ແລະ ຕາມ​ດ້ວຍ​ການ​ພະ​ຈົນ​ໄພ​ຂອງ ທ້າວ​ດີ, ທ້າວ​ຄຳ, ທ້າວ​ຈື່​ລີ່, ນາງ​ປາ​ເຢຍ ແລະ ໝູ່​ເພື່ອ​ນ​ຫ້ອງ​ ປ.1 ທຸກ​ຄົນ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກຽມ​ພ້ອມ​ສຳ​ລັບ​ວັນ​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່, ການ​ອ່ານ ແລະ ຂຽນ

​ໜັງ​ສື​ຕົວ​ທຳ​ອິດ, ການ​ເປັນ​ໝູ່​ທີ່​ດີ ແລະ ການ​ແບ່ງ​ປັນ​, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ການ​ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ອີກ​ຫຼາຍ​ຕອນ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ.

ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນ ຈະ​ອອກອາ​ກາດ​ທຸກ​ໆ​ວັນ​ອາ​ທິດ ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຊ່ອງ 3 ແລະ ໂທ​ລະ​ພາບ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ. ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ຈະ​ກຳ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ 11 ສິງ​ຫາ 2019 ນີ້ ແລະ ຕອນ​ໃໝ່ໆ ຈະ​ອອກ​ທຸກໆ 2 ອາ​ທິດ. ກົດ​ຕິດ​ຕາມ​ຊ່ອງ​ຢູ​ທູບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່ “Learn Together Laos” ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ເຂົ້າ​ຊົມ​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຕອນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ກັບ​ໝູ່​ເພື່ອນ.

ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນ ແມ່ນ​ນຳ​ພາ​ໂດຍ ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ໂດຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມືກັບ ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຮາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຮົບ.