Menu

ມາເບິ່ງລາຍການຮຽນຮູ້ຕອນລ່າສຸດ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນຂອງເຈົ້າໄປພ້ອມກັນ.

Image 001

Image 002

Image 003

ໂຮງ​ຮຽນ​ໄດ້​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້. ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້​ສ້າງ​ໝູ່​ໃໝ່​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ແບ່ງ​ປັນ ແລະ ຮັກ​ແພງ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ. ນັກ​ຮຽນ​ຫ້ອງ ປ.1 ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຊຸດ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ໃໝ່ ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວິ​ທີ​ການ​ຮັກ​ສາ​ປຶ້ມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນຳ​ດ້ວຍ! 

ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຕອນ​ໃໝ່ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ ​ແບ່ງ​ປັນ ແລະ ໃສ່​ໃຈ! ມາ​ເບິ່ງ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ພະ​ຈົນ​ໄພ​ຂ​ອງ​ຕົວ​ກະ​ຕູນ​ດິນ​ປັ້ນ​ຕົວ​ນ້ອຍ

ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ບ້ານ​ປ່າ​ຜາ​ສູກ ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພົບ​ໝູ່​ໃໝ່ ແລະ ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ຮັກ​ສາ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ນຳ​.

ລາຍ​ການ ​ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ Learn Together Laos ອອກ​ອາ​ກາດ​ທຸກໆ​ວັນ​ອາ​ທິດ ທາງ​ຊ່ອງ ປກ​ສ ແລະ ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ​ຊ່ອງ 3 ແລະ ທຸກ​ໆ​ຕອນ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ທີ່​ຊ່ອງ​ຢູ​ທູບ.

ມາ​ຮັບ​ຊົມ ແລະ ແບ່ງ​ປັນ​ນຳ​ໝູ່​ເພື່ອນຂອງ​ເຈົ້າ​ເລີຍ!