Menu

ໃນເດືອນມີນາ 2019, ໄດ້ມີຕາງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ເກືອບ 100 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ “ການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ” ທົ່ວປະເທດ ເປັນເວລາ 4 ວັນ ເພື່ອສ້າງທັກສະໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານງົບປະມານໃນການບຳລຸງຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

CIS workshops March-April 2019 (1)

CIS workshops March-April 2019 (3)

CIS workshops March-April 2019 (2)

ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ຂັ້ນ ປ.1 ຈຳ​ນວນ 846.000 ຫົວ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ຂັ້ນ ປ.1 ຈຳ​ນວນ 146.000 ຫົວ ຈະ​ຖືກ​ແຈກ​ຢາຍ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ຈຳ​ນວນ 8.600 ແຫ່ງ ຊຶ່ງ​ຄູຂັ້ນ​ ປ.1, ຜູ້ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ຈຳ​ນວນຫຼາຍກວ່າ 16,000 ທ່ານ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​​ຈາກ​ທີມ​ງານ​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຈຳ​ນວນ 611 ທ່ານ ກ່ອນ​ການ​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່.

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຫຼັກ​ສູດ​ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸຸງ​ໃໝ່ ແມ່ນເປັນ​ວຽກສຳ​ຄັນ ທີ່ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ (ສ​ສ​ຂ) ແລະ ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ (ສກມ) ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ການ​ວາງ​ແຜນ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​. ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ກະ​ກຽມວຽກ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ກົມ​ສ້າງ​ຄູ ກຳ​ລັງຈັດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ໂດຍ​ການສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ (ສວ​ສ), ກົມ​ການ​ເງິນ ແລະ ຊ່ຽວ​ຊານ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ.

ໜ້າ​ທີ່​ທຳ​ອິດ​ຂອງ ສກ​ຂ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຫຼັກ​ສູດ ແມ່ນ​ການຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ໄດ້ຮັບປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຄົບ​ຖ້ວນຕາມ​ຈຳ​ນວນ ແລະ ທັນ​ເວ​ລາ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່ ເຖິງວ່າ​ຈະ​ມີ​ອຸ​ປະ​ສັກໃນ​ລະ​ດູ​ຝົນ ແລະ ຫົນ​ທາງ​ມີ​ຄວາ​ມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຢູ່​ບາງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ໃນ​ມື້​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແນະ​ນຳ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນ​ແຜນ​ການ​ສົ່ງ​ອຸ​ປະ​ກອ​ນ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ລວມ​ທັງ​ສາງໄວ້​ເຄື່ອງ ແລະ ການກະ​​ກຽ​ມ​ການແຈ​ກ​ຢາຍ.

ອີກວຽກ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຳ​ລັບ ສກ​ຂ ແມ່ນ​ການ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເປັນ​ເວ​ລ​າ 6 ມື້​ໃຫ​້​ແກ່ຄູສອນ​ຂັ້ນ ປ.1, ຜູ້ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນປະ​ຖົມ ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດທຸກ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ. ໃນ​ແຕ່​ລະ ສກ​ຂ, ໜ່ວຍ​ງານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ. ​ໃນ​ນີ້ມີຫຼາຍ​ແຂວງ​​ທີ່​ຈ​ະ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼາຍກວ່າ 1.000 ທ່ານ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 10 ​ເມືອງ ເຊັ່ນ ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ຈະ​ຝຶ​ກ​ອົບ​ຮົມຫຼາຍກວ່າ 2.000 ຄົນ ແລ​ະ ຈະ​ຈັດຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼາຍກວ່າ 60 ຄັ້ງ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​​ການຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ກົມ​ສ້າງ​ຄູ ແລະ ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ຈະສະ​ເໜີ​ແຜນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່​ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການ​ຈັດ ແລະ ການບໍ​ລິ​ຫານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ. ສກ​ຂ ແຕ່​ລະ​ແຫ່ງ ຈະ​ໄດ້​​ກະ​ກຽ​ມໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ຫັດ​ການ​ວາງ​ແຜນ. ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຂັ້ນ ປ.1, ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ​ຈະ​ມອບ​ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້ແຕ່​ລະ​ແຂວງ.

ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ຍັງ​ມີ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກຫ້ອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ, ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ ເຂົ້​າ​ຮ່ວມ​ ເນື່ອງ​ຈາກ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູຈະ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັ​ນຫຼາຍ​ຂື້ນ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ໃນ​ການ​ສອນ ໂດຍ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ.

ພາຍຫຼັງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ສກ​ຂ ແຕ່​ລະ​ແຂວງ​ຈະ​ກ​ະ​ກຽມ​ແຜນຫຼັກ​ສູດ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ. ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຊຸດທີ​ສອງ ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​​ພຶດ​ສະ​ພາ ເພື່ອ​ທົບ​ທວນ​ແຜນ ແລະ ໃຫ້​ການ​ຝຶ​ກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຮັດ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ເງິນ. ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ແຂວງ ຈະ​ຖືກມອບ​ໃຫ້​​ແຂວງໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ຂັ້ນ ປ.1 ຈ​ະເລິ່ມຂຶ້ນ​ໃນເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ.