Menu

ຄະນະທີມງານວິຊາການຂຽນຫຼັກສູດ ແລະ ວາງແຜນ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກວດແກ້ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ສຳລັບຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

2020 10 Grade 3 8

2020 10 Grade 3 19

2020 10 Grade 3 20

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳລັງພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນນັ້ນລວມມີຊຸດຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ການພັດທະນາຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019  ​ໃນ​ການພັດທະນາແຕ່ລະຂັ້ນໃນແຕ່​ລະປີ. 

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ  5 ວັນ ກ່ຽວກັບ “ກອງປະຊຸມກວດແກ້ ແລະ ປັບປຸງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3” ຢູ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແລະ ປະຈຸບັນ ຄະນະທີມງານວິຊາການ ກຳລັງດຳ​ເນີນ​ການກວດແກ້ຂັ້ນສຸດທ້າຍ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ເປັນເວລາ 3 ວັນ  ທີ່ ສວ​ສ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ກ່າວ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ໄດ້ ແນະ​ນຳໃຫ້ຄະນະທີມງານວິຊາການຂຽນຫຼັກສູດ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສູງ ແລະ ນຳ​ເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນປ.1 ແລະ ຂັ້ນປ.2 ໃຫ້​ມີ​ຄວາ​ມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສອດ​ຄ່ອງ ແລະ ພ້ອມ​ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ໄດ້ພິຈາລະນາ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໃນກາງເດືອນ ພະຈິກ ນີ້.

ຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມວິທີການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ.  ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານປະສົບການ ແລະ ການປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຂອງພວກເຂົາ​ເຈົ້າ. ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ໄດ້​ເປັນ​ການ​ຢືນ​ຢັນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່ ​ແລ​ະ ວິ​ທີ​ການ​ສອນໃນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນປ.3ນີ້.

ສໍາລັບ ຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ຈະມີສີສັນ ແລະ ຮູບພາບປະກອບ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເພີ້ມຄວາມຈື່ຈຳຂອງນັກຮຽນ. ນອກນີ້ ຍັງມີຮູບແຕ້ມ, ຮູບພາບ ແລະ ພາບວາດຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍການປະຕິບັດຕົວ​ຈິງ.

ສຳລັບຊຸດຄູ່ມືຄູ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແມ່ນເຄື່ອງມື​ທີ່ນຳໃຊ້​ໄດ້​ງ່າຍໃນການ​ສືບ​ຕໍ່​ການປະເມີນ ເພື່ອສ້​າງໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມຄິດແບບ​ວິ​ເຄາະ​ວິ​ໄຈ, ການ​ຮຽນ​ແບບ​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ, ແລະ ການຮຽນຮູ້ແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ. ໃນປີນີ້, ການອອກແບບ​ເນື້ອ​ໃນ​ບົດ​ອ່ານ​ເປັນ​ສອງ​ຖັນ​ໃນຊຸດ​ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ  ໄດ້ພັດທະນາ​ຂຶ້ນໂດຍເພີ້ມສີສັນ, ເພີ້ມໜ້າ​ເຈ້ຍທີ່ເປັນສີຂາວ ແລະ ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ບົດ​ບໍ່ໃຫ້ມີໂຕໜັງສືຕິດກັນຫຼາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູສອນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈແລະນຳໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ. ຊຸດຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມັນ​ເປັນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ທ້າທາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູສອນໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຫຼາຍຂື້ນ. ໃນຮູບແບບຂອງຊຸດຄູ່ມືຄູນີ້ ໄດ້ອອກແບບໃຫ້ຄູສອນ ນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍໃນເວລາແຕ່ງບົດສອນ, ແລະ ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຕັກນິກການສອນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນເວລາສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນ.ຫຼັກສູດ​ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ໄດ້ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ການ​ຝຶກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມສະເໜີພາບ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງສັງຄົມ ເຊີ່ງປຶ້ມແບບຮຽນ ໄດ້ມີການກວດຄືນເນື້ອໃນຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້   ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ລວມທັງຮູບພາບປະກອບ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ​ແລະ ການສຶກສາຮຽນ​ຮ່ວມ (G&IE). ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້​ມີ​ຂໍ​້​ແນະ​ນ​ຳ ແລະ ມີ​​ບັນ​ຊີລາຍ​ການ ເພື່ອກວດເບິ່ງຮູບພາບປະກອບ ແລະ ຮູບ​ແຕ້ມທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ​ໃນ​ປຶ້ມ​ຫຼັກ​ສູດ.

ໃນ​ພາກ​ແນະ​ນຳ​ລວມ ​ຂອງ​ປຶ້ມຄູ່ມືຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ແນະນຳເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສອນ ໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້. ໃນ​ທຸກໆ​ວິ​ຊາ ໄດ້​ມີ​ການ​ແນະ​ນຳ​ເພີ້ມ​ເຕີມ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄູ​ສອນ ລວມທັງນັກຮຽນທີ່ໃຊ້ພາສາທຳອິດທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ ແລະ ໃນ​ວິ​ຊາ​ພະ​ລະ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ແນະ​ນຳ​ພີ​ເສດ​ໃຫ້​ກັບ​ຄູ​ສອນ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກຮຽນພິການ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​.

ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນປ.3. ນັກຮຽນທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊີ່ງລວມມີວິຊາ ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິ​ຊາ​ພະ​ລະ​ສຶກ​ສາ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ການຜະລິດ, ການຈັດພີມ ແລະ ການແຈກຢາຍ ຈະເລີ່ມໃນເດືອນ ກັນຍາ 2021 ແລະ ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນປ.3 ຈະໄດ້ຮັບການຊຸດຄູ່ມືຄູ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່.