Menu
CACIM group photo BQ
ເດືອນທັນວາ 2018

ຄະນະກຳມະການຮັບຮອງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ຈະຮັບຮອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ສຳລັບຂັ້ນ ປ. 1 ສະບັບປັປປຸງໃໝ່

ໃນເດືອນກັນຍາ 2019, ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ທົ່ວປະເທດຈະເລີ່ມສົກຮຽນໃໝ່ ຊຶ່ງຈະນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

IDPWD 2.1
ເດືອນພະຈິກ 2018

ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກພິການໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ – ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົນພິການສາກົນ 2018

ອ່ານເລື່ອງການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຂອງ ນ. ໃຫຍ່, ເດັກຍິງທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດເຂົ້າຮຽນຄືເດັກຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນບ້ານໄດ້.

Edu_symposium001
ເດືອນພະຈິກ 2018

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ), ໄດ້ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2018 ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ລະບຸເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕົ້ນຕໍ ເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນໃນການສຶກສາຂັ້ນ ປ.1 – ປ. 2.

BEQUAL Close out meeting2
ເດືອນພະຈິກ 2018

ພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການຂອງອົງການສຸພານິມິດ (ກຸ່ມ BNC ) ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ອົງການສຸພານິມິດ ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານການສຶກສາພາຍໃຕ້ (ກຸ່ມອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ) ຢູ່ສອງເມືອງ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ໄດ້ມອບຮັບ ໂຄງການໃຫ້ແກ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

MTPT Oct - 03
ເດືອນຕຸລາ 2018

ບັນດາແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ (ວຄ) ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບໃໝ່

ພະນັກງານການນຳອາວຸໂສ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈາກ 18 ແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 30 ຕຸລານີ້ ເພື່ອຮັບຟັງບົດສະເໜີລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບໃໝ່. ນອກຈາກນີ້, ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງຈະໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຄະນະທີມງານຝຶກອົບຮົມຄູນຳອີກ.

Hand-wshaing photo in Houn (2) BQ
ເດືອນຕຸລາ 2018

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລ້າງມືສາກົນ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດພະຍາດຖອກທ້ອງໄດ້ເຖິງ 47% ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ໄດ້ເຖິງ 23%? ມື້ນີ້ແມ່ນວັນລ້າງມືສາກົນ ແລະ ພວກເຮົາຢາກເລົ່າເລື່ອງວຽກ ຂອງທີມງານນັກພັດທະນາຫຼັກສູດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຊ່ຽວຊານຂອງແຜນງານບີຄວາ ໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຂອງເດັກນັກຮຽນປະຖົມ.

IMG_5308 small
ເດືອນຕຸລາ 2018

ຊົມເຊີຍວັນເດັກຍິງສາກົນ

ມື້ນີ້ແມ່ນວັນເດັກຍິງສາກົນ ແລະ ພວກເຮົາຢາກແລກປ່ຽນ ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈ ຈາກເດັກຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນຂອງພວກເຂົາ.

Ms Keo LNT
ເດືອນຕຸລາ 2018

ຊົມເຊີຍວັນຄູ – ມາຮູ້ຈັກກັບຄູຕົວແບບຂອງພວກເຮົາ

ຄູແມ່ນຜູ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ໃນຊີວິດຂອງເດັກໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີອະນາຄົດທີ່ດີຂື້ນ. ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູ, ພວກເຮົາໄດ້ເຊີນຄູເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ເຊີນພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງດັ່ງກ່າວພ້ອມກັນ.

WLD2018-01
ເດືອນກັນຍາ 2018

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລົບລ້າງການກືກໜັງສືສາກົນ ແລະ ວຽກງານຂອງນັກພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາພາສາລາວ

ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກຳລັງ ຮັບຮອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ່ສະບັບໃໝ່ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນຮູ້ໜັງສືສຳລັບນັກຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ.

MAPA-training
ເດືອນກັນຍາ 2018

ເປີດຮັບສະໝັກທີມຄູຝຶກສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ!

ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສາມາດ ສະໝັກເປັນໜຶ່ງໃນທີມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ/ຫຼື ທີມຄູຝຶກປະຈຳແຂວງໄດ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 12 ຕຸລາ. ນີ້ເປັນໂອກາດພິເສດ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຄູປະຈຳການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ !

ETSP Final pic1
ເດືອນກໍລະກົດ 2018

ສົ່ງເສີມການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍຄູທ້ອງຖິ່ນ

ນັກຮຽນຄູ ຈຳນວນ 212 ຄົນ ຈາກຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຈາກ ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຈະໄດ້ຖືກບັນຈຸ ຢູ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໃນໄວໆນີ້. ຄູໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຮຽນ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍຂື້ນ.

WASH_BQ1.2
ເດືອນກໍລະກົດ 2018

ການຝຶກທັກສະ ກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ ອະນາຄົດຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ

ແຜນງານບີຄວາ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູ ທີ່ຫາກໍ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ ກ່ຽວກັບວຽກງານນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດຈະເກີດກັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ.

G1G2_meeting_2
ເດືອນມີນາ 2018

ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດ ສັງລວມຄຳຄິດຄຳເຫັນສຸດທ້າຍ ໃນການປັບປຸງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ຂັ້ນ ປ. 2

ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ຈັດຊຸດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຄູ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ພະນັກງານທີ່ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຈາກໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທົດລອງ ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ສະບັບປັບປຸງ. ຄຳຄິດຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການປັບປຸງສື່ການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ຮອບສຸດທ້າຍ.

20170728_232001-01-01
ເດືອນມີນາ 2018

ເບື້ອງຫຼັງການຖ່າຍທຳລາຍການ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ

ຊົມເຊີຍ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ!
ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍ ສາກົນປີນີ້, ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີເບື້ອງຫຼັງການຖ່າຍທຳ ຮຽນຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງ ເປັນ ໜັງ ອະນິເມຊັ່ນ ທາງດ້ານການສຶກສາ ທີ່ຈະອອກອາກາດ ທາງຊ່ອງ 3 ຂອງ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ລາວສະຕາ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນໄປ. ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຈະສະໜັບສະໜູນໂຄງ ການນີ້ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ ພັດທະນາມີ ໃຈຮັກໃນການຮຽນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງສັກກາຍະພາບຂອງພວກເຂົາຢ່າງ ເຕັມທີ.

Chairs of Curriculum Steering Committee Meeting
ເດືອນພຶດສະພາ 2018

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃໝ່ຈະເລີ່ມຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2019.

ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ລິເລີ່ມຂະບວນການ ການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພັດທະນາປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນ ການສອນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນ.

delegations cut ribbon edit
ເດືອນເມສາ 2018

ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມຢ້ຽມຢາມພາກເໜືອ ໃນການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ ຂອງລາວ

ທີມງານສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາ ກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນອາທິດນີ້. ຄະນະຢ້ຽມຢາມໄດ້ປຶກສາຫາລື ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ເບິ່ງກິດຈະກຳການຮຽນການສອນ ແລະ ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອ່ານ ຢູ່ໂຮງຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຮ່ວມມືອັນແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ.

IMG-20170927-WA0081 99
ເດືອນເມສາ 2018

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປື້ມສາກົນ

ເພື່ອເປັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປື້ມສາກົນ, ບີຄວາຈຶ່ງຢາກຍົກເລື່ອງຂອງຜູ້ປົກຄອງ ເດັກສອງທ່ານ ທີ່ມີຄວາມເສຍສະລະຢ່າງສູງ ຈາກໜູ່ບ້ານມົ້ງທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກມາເລົ່າ. ພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງຂອງ ທ່ານ ນ. ນູ ແລະ ທ່ານ ໂຮວາ ແລະ ເບິ່ງວ່າພວກເຂົາສ້າງມຸມການອ່ານ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຢູ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາຄືແນວໃດ.

Drama 1
ເດືອນມີນາ 2018

ການສະແດງລະຄອນໂດຍນັກຮຽນໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການອ່ານ ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ລະຄອນເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນວິທີການທີ່ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ໜັງສື ແລະ ການອ່ານ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຄອນໂລກ ວັນທີ 27 ມີນາ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈຶ່ງຢາກຍົກໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ມາເລົ່າ.

SNG_mi1
ເດືອນມີນາ 2018

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ – ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ນ. ແສງເງິນ ໄວຍາກອນ, ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງແທ້ຈິງ

ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ນ. ແສງເງິນ ໄວຍາກອນ, ຜູ້ທີ່ມີທັດສະນະກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ເບິ່ງວ່າການສຶກສາ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງເພດຍິງໄດ້ຄືແນວໃດ.

BQ_Por Ju in Reading camp 1
ເດືອນມີນາ 2018

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ: ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ນ. ແກ່ນຄຳ ຢາງ, ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາ ທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ ແກ່ຊຸມຊົນ

ມາອ່ານເລື່ອງຂອງ ທ່ານ ນ. ແກ່ນຄຳ ຢາງ, ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງຜູ້ມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງສູງ ໃນການ ສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານການສຶກສາສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກຢ່າງ ບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍືນ​ຍົງໃນຊຸມຊົມຂອງລາວ.

HOM3
ເດືອນມີນາ 2018

ທ່ານທູດອົດສະຕຣາລີຢ້ຽມຢາມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານທູດ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສ໌ໂກ ພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເຫັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງເປັນແຜນງານ ທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານລາວ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ການເດີນທາງຂອງທ່ານຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳນັກຮຽນ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

01_23-19_18-Childfund-11-870x400
ເດືອນມີນາ 2018

ການຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນ ສປປ ລາວ

ອ່ານບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ຈາກ ລໍເຣັນ ການາ ຊານ, ນັກຂຽນບົດເລື່ອງໃນອິນເຕີເນັດ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ໄດ້ຢ້ຽມຢາມກິດ ຈະກຳຂອງແຜນງານບີຄວາ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.

20170512_095621_resized
ເດືອນມີນາ 2018

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

ແຜນງານບີຄວາມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຄື: ອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການສຸພານິມິດ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ອົງການຊາຍຟັນລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນນາມ ກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ (BNC). BNC ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ ແລະ ເດັກພິການໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

VEDC_VDO_pic
ເດືອນມັງກອນ 2018

ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ

ມາຟັງເລື່ອງຂອງ ນຸງກູເລົາ, ຈືລີ, ແລະ ປໍຈູ ວ່າທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ ແຜນງານບີຄວາ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊຸນຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຂົາກັບເຂົ້າຮຽນຄືນແນວໃດ.

AE
ເດືອນມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຄວາມຈາກ ທີມງານສຶກສາ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ

ຕາງໜ້າໃຫ້ທີມງານສຶກສາ ຈາກສະຖານ ທູດອົດສະຕຣາລີ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຜນງານບີຄວາທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.

IMG_7358
ເດືອນມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຄວາມຈາກ ແຜນງານບີຄວາ

ແຜນງານບີຄວາ ເປັນແຜນງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີ ເອກະລັກ, ເນື່ອງຈາກເປັນແຜນງານລິເລີ່ມ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາ ທີ່ສອດ ຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປີ 2016-20 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ).

P3-1-Lao
ເດືອນມັງກອນ 2018

ສຽງຂອງແມ່ຍິງລາວ

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະກອບ ສ່ວນຂອງແມ່ຍິງລາວ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ກໍຄືຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຖືໂອກາດສໍາພາດ ກັບບັນດາແມ່ຍິງລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະ ແໜງການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ປະສານງານວຽກງານ ການສຶກສາກັບ ແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງບົດສໍາພາດນີ້ ປະກອບ ດ້ວຍທັດສະນະ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງ ບັນດາແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງ ຕ່າງໆທີ່ແມ່ຍິງລາວໄດ້ພົບພໍ້ ແລະ ການສຶກ ສານັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແນວໃດ. ບົດສໍາພາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ ຖ່າຍທອດ ອອກອາກາດຜ່ານທາງວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນໜ້າວັນແມ່ຍິງສາກົນ.

Discussion on maths teaching (2)
ເດືອນມັງກອນ 2018

ບາດກ້າວທຳອິດ ຂອງການປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ

ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ຂອງການ ໃຫ້ທຶນແກ່ ສປປ ລາວ ທີ່ແຜນງານອັນດຽວ ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜຸນການປັບປຸງ ຫຼັກສູດທີ່ສຳຄັນທັງ ສອງຫຼັກສູດພ້ອມກັນ ຄື ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຄູ ເພື່ອສ້າງຄູທີ່ຈະໄປສອນ ໃນຊັ້ນປະຖົມ ໃນອະນາຄົດ.

SONY DSC
ເດືອນມັງກອນ 2018

ເລື່ອງເລົ່າຈາກພາກສະໜາມ – ການຕິດຕາມການທົດລອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຫ້ອງ ປ.1 ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານແກ້ງຄໍາ, ບ້ານອຸດົມສຸກ, ບ້ານກະດັບ, ບ້ານນາຫົວນໍ້າ ແລະ ບ້ານນາຫຼວງ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 25 ໂຮງຮຽນ ທົ່ວປະເທດທີ່ຖືກຄັດເລືອກສຳ ລັບການທົດລອງນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ໃນສົກປີ 2016-2017 ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານປັບປຸງຫຼັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

Grade 3 class sitting for ASLO test, Vientiane
ເດືອນມັງກອນ 2018

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.3 ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ນັບເລກ ໄດ້ດີສ່ຳໃດ?

ໃນໄລຍະສອງອາທິດຕົ້ນເດືອນພຶດສະພານີ້, ໄດ້ມີການປະເມີນ ຜົນການຮຽນ (ASLO) ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 3 ຈໍານວນ 17,535 ຄົນ ເພື່ອວັດທັກສະຄວາມສາມາດ ວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດພື້ນ ຖານ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ນີ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ ເພາະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທີມງານຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກສະ ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສ.ວ.ສ) ພະນັກງານຈາກກົມ ແລະ ສູນຕ່າງໆ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເຖິງ 456 ຄົນ ເພື່ອ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ 1,305 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.

Choice 1 -Participants practicing story telling during t
ເດືອນມັງກອນ 2018

ບົດ​ບາດ​ຊຸມຊົນ​ໃນ​ການສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອ່ານ

ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າສູງ ໃນການເພີ່ມການ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງຂາດອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ອັດຕາປະລະທີ່ສູງ ສົ່ງຜົນ ກະທົບຜົນທາງລົບຕໍ່ການຮຽນຂອງເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮູ້ໜັງສື.

Choice 1 - In the classroo
ເດືອນມັງກອນ 2018

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ ຍົກສູງວຽກງານການ ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພາສາລາວໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນແຂວງທີ່ມີຊື່ສຽງເລື່ອງ ທົ່ງໄຫຫີນ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຮ່ອງຮອຍທາງ ປະຫວັດສາດ ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ເຕັມໄປ ດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະ ທໍາອັນລໍ້າຄ່າ. ແຂວງຊຽງຂວາງປະກອບ ດ້ວຍແປດຊົນເຜົ່າຍ່ອຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງມີຫຼາກຫຼາຍພາສາ ແລະ ສຳນຽງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ປະຊາກອນໃນແຂວງ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າມົ້້ງ ແລະ ກຶມມຸ.

CBC approach, Namor, Oudomxay2
ເດືອນມັງກອນ 2018

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ດີຂຶ້ນ

ການຮຽນຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນ ເມື່ອມີນໍ້າຝົນພັດລອດ ຜ່ານຕາມຝາຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ບໍ່ມີໂຕະພຽງ​ພໍ ໃຫ້​ຂຽນ​ໜັງ​ສື. ເຈົ້າຈະໄປໂຮງຮຽນໄດ້ແນວໃດ ຖ້າເຈົ້ານັ່ງຢູ່ເທິງລໍ້​ເລື່ອນ ແຕ່ໂຮງຮຽນພັດ ມີແຕ່ຂັ້ນໄດ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ ເຖິງ​ຫ້ອງ​ຮຽນ? ແລະ ເຈົ້າຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້ ແນວໃດ ໃນເມື່ອໂຮງຮຽນບໍ່ມີຫ້ອງນໍ້າ ຫຼື ກ໋ອກນ້ຳ ເພື່ອລ້າງມືຂອງເຈົ້າໃຫ້ສະອາດ?

BQ1-PorJu
ເດືອນທັນວາ 2017

ການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ – ວັນຄົນພິການສາກົນ

ເດັກພິການແມ່ນກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ມີອຸປະສັກຫຼາຍ ຢ່າງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມຂອງເຂົາ ເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສະເໝີສຳລັບເດັກພິການ. ພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງຂອງ ປໍຈູ, ລາລີ, ແລະ ນັກ ວ່າປະຈຸບັນ ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ຄືເດັກນ້ອຍຜູ້ອື່ນໆ ໄດ້ຄືແນວໃດ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກຸ່ມ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ.

IMG_6519
ເດືອນພະຈິກ 2017

ວັນຫ້ອງນ້ຳໂລກ – 19 ພະຈິກ

ນັກຮຽນຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳ? ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ, ພວກເຮົາຈະສະເຫຼີມ ສະຫຼອງວັນຫ້ອງນ້ຳໂລກ. ແຜນງານປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ເຂົ້າຮຽນສຳລັບການສຶກສາ ຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ) ເຫັນເຖິງ ຄວາມສຳຄັນຂອງ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການມີນ້ຳໃຊ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ ເໝາະສົມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ໃນປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງນ້ຳຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກຈຳນວນ 389 ຫ້ອງ ໄດ້ຮັບການ ສ້ອມແປງ ຫຼື ປຸກສ້າງຂື້ນ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການ ຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍດີຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

1711172
ເດືອນພະຈິກ 2017

ການລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້

ພະນັກງານຂັ້ນສູງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮ່ວມລົງຢ້ຽມຢາມ ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ຕຸລາ 2017.

HW_3
ເດືອນຕຸລາ 2017

ຊົມເຊີຍວັນລ້າງມືສາກົນ!

ກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງແຜນງານບີຄວາ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດ ລັດຖະບານ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ການລ້າງມື ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ. ໂດຍການຊ່ວຍ ສ້າງບ່ອນລ້າງມືຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວິທີການລ້າງມືດ້ວຍສະບູທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຜນງານບີຄວາເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍ ປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງເພື່ອຈະຮຽນໜັງສືໄດ້.

Mr. Phuvieng DPS299
ເດືອນຕຸລາ 2017

ຫົວຂໍ້: ຊົມເຊີຍຄູຂອງພວກເຮົາ!

ຄູມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງ ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຜນງານບີຄວາ ມີຄວາມພາກ ພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄູ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການປັບປຸງ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ, ແລະ ການປັບປຸງ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແກ່ຄູ.

Water_renovation_LNT_TTC
ເດືອນກັນຍາ 2017

ນັກຮຽນຄູ ມີຄວາມດີໃຈທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ ນ້ຳ, ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຂອງພວກເຂົາ

ທີມງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງ ລະບົບນ້ຳ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ປະຈຸບັນ, ນັກຮຽນຄູ ລວມທັງ ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ສາມາດນຳໃຊ້ ລະບົບນ້ຳໃໝ່ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລ້ວ.

Thiao school Xai district
ເດືອນກັນຍາ 2017

ປະກາດ ຜົນການຄັດເລືອກໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ (BEIF) ຄັ້ງທີ 2

ກອງທຶນ BEIF ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກຳການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແກ່ 11 ອົງກອນ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າ 817,000 ໂດລາອົດສະຕາລີ.

For_BEQUAL_Web2
ເດືອນກັນຍາ 2017

ຊົມເຊີຍວັນລົບລ້າງການກືກໜັງສືສາກົນ!

ວັນລົບລ້າງການກືກໜັງສືສາກົນ ໄດ້ໝູນວຽນ ມາຄົບຮອບອີກວາລະໜຶ່ງ ຊຶ່ງໃນປີນີ້ໄດ້ຄົບ ຮອບ 51 ປີ. ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະ ພາບເອີຣົບ ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວັນ ດັ່ງກ່າວຢ່າງສູງ ແລະ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງປຶ້ມອ່ານຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ

See Khang learning first aid skills at a Lao Rugby Federation coach training
ເດືອນມີນາ 2017

ວັນເດັກ

ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ແມ່ນວັນເດັກສາກົນ. ກໍ່ຄືກັນກັບປະເທດອື່ນໆ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກຢູ່ໃນປະເທດ ລາວ ກໍ່ມີການຈັດກິດຈະກຳແບບທົ່ວໆໄປທີ່ມີມາ ແຕ່ດົນນານແລ້ວ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳການຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ແຕ້ມຮູບ, ຫຼິ້ນເກມ, ການວາງສະແດງຕ່າງໆ ແລະ ໃນບາງເຂດ ກໍ່ຈັດໃຫ້ມີການປູກຕົ້ນໄມ້ຄວບຄູ່ກັນໄປນຳ.

Making of Ethnic Teacher Training video
ເດືອນພຶດສະພາ 2017

ການຖ່າຍທໍາວີດີໂອ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງຄູຊົນເຜົ່າ

ມາພົບກັບນ້ອງ ສາມີ້ ແລະ ນ້ອງ ໂຊກຄົງ, ສອງນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າທີ່ມາຈາກເມືອງສິງ ເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດ ລາວ. ພວກເຂົາ ມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກເປັນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາເອົາອະນາຄົດອັນສົດໃສກວ່າເກົ່າ ມາສູ່ໝູ່ບ້ານຂອງຕົນ.

For WSite
ເດືອນມີນາ 2017

ກອງທຶນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາ

ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈສູງຈາກພາກລັດ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ລວມທັງ ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລອື່ນໆ ເຊິ່ງລວມທັງໝົດມີ 149 ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບການກວດ ແລະ ປະເມີນຜົນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວ ກັບໂຄງການ, ຈິ່ງຂໍແຈ້ງມາໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຜ່ານ ເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປເພື່ອຂຽນບົດສະເໜີ ໂຄງການສະບັບສົມບູນນັ້ນແມ່ນຈະຖືກແຈ້ງ ໃຫ້ຊາບເປັນທາງການໃນມື້ ວັນ 12 ພຶດສະພາ, 2017.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຂອງ ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ລາວ ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2017
ເດືອນມີນາ 2017

ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນແຂວງຫົວພັນ

ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຂອງກຸ່ມຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ ອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ຢູ່ທີ່ແຂວງຫົວພັນ.

ທ່ານ ນາງ ນວນສີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ເດືອນມີນາ 2017

ສຽງຂອງ ແມ່ຍິງລາວ ທ່ານນາງ ນວນສີ

“ເມື່ອແມ່ຍິງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແນ່ນອນ ເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ ສຶກສາມາ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮູ້ປົກປ້ອງ ຕົນເອງ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີລາຍຮັບ ແລະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໃນອື່ນໆ”

Mme Varadune Amarathithada, Deputy Director General of Teacher Education Department – Ministry of Education and Sports
ເດືອນມີນາ 2017

ສຽງຂອງ ແມ່ຍິງລາວ ນາງ ວາລະດຸນ ອາມາລະທິທາດາ

“ມັນເປັນສິ່ງວິເສດ ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ອື່ນ ເພື່ອມາແກ້ໄຂໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງເຫັນວ່າມັນເປັນ ຊ່ອງວ່າງຈະເປັນອັນດີທີ່ສຸດ ແລະອັນສໍາຄັນ ເຮົາເປັນແມ່ຍິງ ເຖິງວ່າເພິ່ນສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍກໍ່ຕາມ ການໃຫ້ຄວາມນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເປັນອັນສໍາຄັນ ບໍ່ວ່າຍິງ-ຊາຍ, ບໍ່ວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຫຼືວ່າແນວໃດກໍ່ຕາມ”

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານບີຄວາ, ເດືອນກຸມພາ 2017
ເດືອນກຸມພາ 2017

ລາວ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບແຜນ ປະຕິບັດງານ ປະຈໍາປີເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ສສກ ຮ່ວມກັບ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບການ ຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2017 ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໃນໄລຍະເວລາເກືອບສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາ ສົກປີ 2016-2017 ນໍາອີກ.

WVI MoU cropped for WS
ເດືອນກຸມພາ 2017

ສຳລັບພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນສຳລັບ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນ.

ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ສຳລັບດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ພາຍໃນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.