Menu

ກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ມີຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຫຼາຍກວ່າ 16,700 ທ່ານ ກຳລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ເດືອນສິງຫາ ກ່ຽວກັບ ວິທີການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຫຼັກສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

Image 001

Image 003

Image 004

Image 002

Image 005

ຫຼັກ​ສູດ ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ຈະ​ເລີ່ມ​ສອນ​ໃນ​ທຸກໆ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ນີ້. ເຊິ່ງ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ສຳ​ລັບ​ຄູ​ ແລະ ນັກ​ຮຽນ, ການນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່​. ວິ​ທີ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່​ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ, ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ນັກ​ຮຽນ​ຈະ​ຮຽນ​ໂດຍ​ການທົດ​ລອງ, ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮູ້ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນຮ່ວມ.

ການ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ດີ ແລະ ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຄູ​ປະ​ຈຳ​ການທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່. ຄູ​ຕ້ອງ​ມີ​ທັກ​ສະ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການ​ຮຽ​ນ​ການ​ສອນ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່​ຄື​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ແຜນ​ງານ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ສຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ (ບີ​ຄວາ) ແມ່ນ​ແຜນ​ງານ​ສິບ​ປີ ທີ່​​​ນຳ​ພາໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ, ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ລົບ. ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ​ ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​​ແຂວງ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຫຼາຍກວ່າ 16.700 ທ່ານ.

ກອງ​​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ ທັງໝົດ​ມີ 483 ຄັ້ງ ແມ່ນ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໂດຍ ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ. ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຈຳ​ນວນ 611 ທ່ານ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໂດຍ ຄູ​ຝຶກ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງ ຈຳ​ນວນ 60 ທ່ານ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຮູ້ ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ. ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອາ​ທິດ​ທີ 1 ຂອງ​ເດືອນ ກໍ​ລະ​ກົດ 2019 ​ທີ່​ ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ແຂວງວຽງ​ຈັນ, ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ.

ແຕ່​ລະການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແມ່ນ​ຈະ​ຈັດ​ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ວັນ. ຄູ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ກາ​ນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທັກ​ສະ​ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ທຸກວິ​ຊາ, ເນື້ອ​ໃນ​ບົດ​ຮຽນ ແລະ ສື່​ການ​ສອນ​ຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ) ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຝຶກ​ທັກ​ສະ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໃນ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ມີ​ໂອ​ກາດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຝຶກ ແລະ ອີງ​ໃສ່​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນທີ່​ເນັ້ນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ. ກາ​ນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ນີ້​ຍັງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ລະ​ບົບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ແບບ​ໃໝ່ ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ. ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແຕ່​ລະ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມືທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ເນັ້ນ​ຜູ້​ຮຽນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ

ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ສື່​ການ​ສຶກ​ສາ​ອື່ນໆ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ. ຄູ່​ມື​ຍັງ​ປະ​ກອບ​ມີ ພາກ​ຮຽນ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ຄູ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົ​ມ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ. ມັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​ຫຼາຍ​ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ຊົມ​ວິ​ດີ​ໂອ​ແນະ​ນຳ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຊ່ອງ​ຢູ​ທູບ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos”. ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ຈະ​ໄດ້​ຮັບການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ແລະ ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ ​ທີ່​ຄູ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ຊ່ວງ​ການ​ແບ່ງ​ກຸ່ມໃນ​ 3 ພາກ. ເຄື່ອງ​ມື​ໃນ​ກາ​ນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ແບບ​ເພື່ອນ​ສອນ​ເພື່ອນຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ໃນ​​ກຸ່ມ​ໂຮງ​ຮຽນຕ່າງໆ ແມ່ນ​ມີ​ພຽງ​ພໍ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຈກ​ຢາຍໃຫ້​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທຸກ​ທ່ານ ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ.

ການ​ກະ​ກຽມ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີ່​ດີ​ສຳ​ລັບ​ຄູ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫຼັກ​ສູດ​ ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ສື່​ຕ່າງໆ ແມ່ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງບວກ ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ ແລະ ສຸດທ້າຍ ກໍ່​ຄື​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.