Menu

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທີມຄະນະວິຊາການຈາກວິທະຍາໄລຄູ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອທວນຄືນການຈັດຕັ້ງພັດທະນາ ແລະ ປັບ ປຸງແຕ່ລະລາຍວິຊາລວມທັງຮັບຮອງຜົນການທົດລອງຫຼັກສາຍສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

Pre-service pic 6

Pre-service pic

Pre-service pic 5

Pre-service pic 4

Pre-service pic 3

Pre-service pic 2

Pre-service pic 1

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງພັດທະນາ ແລະ ການຮັບຮອງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບຜົນການທົດລອງຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 2 ຫາ 4 ເດືອນ ສິງຫາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ສສກ ແລະ ທີມຄະນະວິຊາການຈາກວິທະຍາໄລຄູທຸກແຫ່ງ ເພື່ອສະເໜີ ແລະ ຮັບຮອງຜົນການທົດລອງຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍທ່ານນາງ ອ່ານ່າ ໄດສັນ, ເລຂາເອກອັກຄະລະສະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ສສກ, ທີມຄະນະວິຊາການຈາກວິທະຍາໄລຄູແຕ່ລະແຫ່ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ 3 ແຫ່ງ, ທີມງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ພະນັກງານຈາກແຜນງານບີຄວາ.

ໄລຍະທີ 1 ຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດສາຍສ້າງຄູປະຖົມລະດັບອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບດັ່ງກ່າວຂອງແຜນງານບີຄວາ ທາງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການຂອງວິທະຍາໄລຄູ ໂດຍຜ່ານແຜນງານພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ທຶນການສຶກສາສຳລັບຄູ-ອາຈານ. ເຊິ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ທີ່ສອນໃນສາຍສ້າງຄູປະຖົມຂອງວິທະຍາໄລຄູໄດ້ມີໂອກາດໃນການຍົກສູງຄວາມສາມາດທາງດ້ານທິດສະດີຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ກໍຄືການສິດສອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນກສະໜອງຄູສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.

ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ, ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງຜົນການທົດລອງຫຼັກສາຍສູດສ້າງຄູປະຖົມລະດັບອະນຸປະລິນຍາໃນຄັ້ງນີ້”. ບັນດາອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ໄດ້ກວມເອົາໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຍົກລະດົບຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນການສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຍັງກ່າວເພີ້ມເຕີມອີກວ່າ: “ການປ່ຽນແປງຫຼັກໆໃນຫຼັກສູດໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ລວມທັງສື່ການຮຽນການສອນໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊີ່ງເປັນວິທີການສອນທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນເປັນໃຈກາງໃນການຮຽນ ພ້ອມທັງເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້ແບບດຽວກັນ. ການປ່ຽນແປງວິທີການສອນແບບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູສິດສອນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ.”

ທ່ານນາງ ອ່ານ່າ ໄດສັນ, ເລຂາເອກອັກຄະລະສະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍສະເພາະກົມກອງຕ່າງໆ ແລະ ວິທະຍາໄລຫຼັກໆ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ”

ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນວຽກງານທີ່ຫຼວງຫຼາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ ສສກ ໃນທຸກໆຂັ້ນ, ວິທະຍາໄລຄູ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກພັດທະນາຫຼັກສູດ. ກອງປະຊຸມຮັບຮອງຜົນການທົດລອງຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສານີ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການທວນຄືນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະ ນາ ແລະ ທົດລອງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຫຼັກສູດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບຮອງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່.