Menu

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍການນຳເອົາຮູບແບບການປະຊຸມອອນລາຍ ປະສົມປະສານ ກັບການປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜ້າ ໂດຍໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນສີ່ສູນຫຼັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອເປັນການຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ-19

2020 06 Technical Meeting from VTE (3)1

2020 06 Technical Meeting from VTE (1)2

2020 06 Technical Meeting from ODX (5)3

ການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການແຜນງານບີຄວາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4ສູນຫຼັກຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ກຽດເປັນປະທ່ານໂດຍ ທ່ານ ນ. ຄຳປະເສີດ ກິຕິຍະວົງ ຮອງ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທ່ານຮ່ວມຜ່ານທາງອອນລາຍໂດຍ ທ່ານນາງ ແອນນາ ເດຍສັນ,ເລຂາເອກ, ສະຖານທູດອົສຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບີຄວາ) ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳພາໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ທ່ານ ນາງ ຄຳປະເສີດ ກິຕິຍະວົງກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກໃກ້ຈະຮອດວາລະສິ້ນສຸດຂອງແຜນງານບີຄວາໄລຍະທີ 1 ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົສຕຣາລີທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໃນການທົບທວນຄືນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງກິດຈະກຳຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9 (ແຕ່ປີ 2021-2025) ທ່ານນາງແອນນາ ເດຍສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ດ້ານການພັດທະນາການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເຮົາຫວັງວ່າ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ພວກເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງການຮຽນການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກດ້ອຍໂອກາດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນ ເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ, ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງຮ່າງການ ໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມສຳລັບປີນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຮັກສາມາດຕະການໄລຍະຫ່າງໂດຍຈຳກັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 14 ຫາ 22 ທ່ານ ຕໍ່ ຫ້ອງປະຊຸມ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມຕ່າງໆພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ວິທະຍາໄລຄູ, ຕາງໜ້າຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນແຈກຢາຍກັນເຂົ້າຮ່ວມໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ປະຊຸມທີ່ຈັດຂື້ນສີ່ສູນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍອີງຕາມຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ຫ້ອງປະຊຸມທັງສີ່ສູນແມ່ນນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຫາກັນ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະທານຮ່ວມ ພ້ອມກັບໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງເລຂາເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກປະຈະຢູ່ແຕ່ລະສູນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆທ່ານສາມາດປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ ຊຶ່ງບໍ່ຕ່າງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມແບບເຊິ່ງໜ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍຈາກປະເທດອົສຕຣາລີ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ແອນນາ ເດຍສັນ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກສະຖາບັນ ACER ທີ່ຈະມານຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄູ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງແຜນງານບີຄວາ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນສົກປີ 2020-2021. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຂຶ້ນພາຍ ໃຕ້ສະຖານະການ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສິ້ນສຸດໂຄງການໄລຍະທີ 1 ຂອງແຜນງານບີຄວາ (2015-2020). ກອງປະຊຸມນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານຈະຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືເຖິງຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມກັນວາງແຜນມາດຕະການປ້ອງກັນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃນໄລຍະກັບຄືນສູ່ການເຮັດວຽກອີກຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ. ແຜນງານນີ້ໄດ້ມີການວາງແຜນປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີການຕອບໂຕ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງໄວວາຕໍ່ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນວ່າ: ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ສຳລັບໂຮງຮຽນແມ່ນຖືກນຳສົ່ງຫາ 148 ເມືອງ ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ,
ອຸປະກອນການສອນສຳລັບຄູ ແລະ ສຳລັບ ການຝຶກອົບຮົມຄູແມ່ນຖືກນຳສົ່ງຫາ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນຂັ້ນ ປ.2 ແມ່ນນຳໃຊ້ຮູບແບບຈາກຂັ້ນເທິງລົງລຸ່ມ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບມາດຕະການການປ້ອງການພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2020 ນີ້ ກໍໄດ້ມີການເລີ່ມຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ສຳລັບການຂຽນຫຼັກສູດຂັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 3 ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການນຳເອົາສື່ອອນລາຍເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື. ທ່ານ ນາງແອນນາ ເດຍສັນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີມາຍັງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄດ້ດີເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ-19. ໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ຈຶ່ງສາມາດສຳເລັດການຫຸ້ມຫໍ່ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ສາມາດນຳສົ່ງອອກໄປຫາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ທັນທີພາຍຫລັງສິ້ນສຸດມາດຕະການຈຳກັດການເດີນທາງ ແຂວງຕໍ່ແຂວງ ໂດຍໄດ້ນຳສົ່ງແກັດອ ທັງຫມົດ 148 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດໄດ້ທັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ.” ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບພໍ້ກັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີອີກຄັ້ງແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຂັ້ນ ປ.2 ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ເຂົ້າໃນການເຮັດຝຶກອົບຮົມເພື່ອເປັນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່, ທ່ານນາງຄຳປະເສີດ ກິຕິຍະວົງ ກ່າວ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຍິງ ແລະ ຊາຍ ຂັ້ນປະຖົມສຶກສາທຸກໆຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮຽນຮູ້. ທຸກທ່ານແມ່ນເຫັນດີຕໍ່ການສະເໜີແນະເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານ ບີຄວາກ່ຽວກັບໄລຍະ ປີທຳອິດຂອງ ແຜນງານ2.