Menu

ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ ແລະ ກະກຽມການຈັດສົ່ງອອກຫາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

Image 1

Image 2

Image 4

Image 3

ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອທົບທວນຄືນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ. ພາຍໃຕ້ວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຮີບເລັ່ງເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າປຶ້ມແບບຮຽນ ພ້ອມ ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນການສອນ ສຳລັບຂັ້ນ ປ.2 ຈະສຳເລັດ ແລະ ກຽມພ້ອມນຳສົ່ງໄປຫາໂຮງຮຽນປະຖົມສົບບູນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໃນທັນທີ ຫຼັງຈາກມີຄຳສັ່ງຍົກເລີກມາດຕະການ “ສັ່ງປິດ” (Lock Down) ເພື່ອໃຫ້ທວງທັນກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ມື້ນີ້ຈະເປັນມື້ທຳອິດໃນການອອກເດີນທາງຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໂດຍລົດຂົນສົ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແກັດອຸປະກອນສຳລັບໂຮງຮຽນ ເພື່ອນຳສົ່ງໄປຫາເປົ້າຫມາຍຄືຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ.

ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສົມຄວນສຳລັບທີມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ທີມງານຂົນສົ່ງ ທີ່ກະກຽມວຽກງານນີ້ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຈຳກັດການເດີນທາງເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງການປ້ອງກັນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມີການກະກຽມໄວ້ກ່ອນລ່ວງຫນ້າໄລຍະຫນຶ່ງ ແລະ ມີການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທີມງານເຮັດວຽກ. ການຫຸ້ມຫໍ່ປື້ມອ່ານເສີມຈຳນວນ 683.645 ຫົວ, ປຶ້ມນິທານຈຳນວນ 159.205 ຫົວ ແລະ ຮູບພາບປະກອບຄຳສັບຈຳນວນ 18.730 ຊຸດ ໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນແກັດທັງຫມົດເປັນຈຳນວນ 9.365 ແກັດ. ພະນັກງານທັງຫມົດໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນມີມາດຕະການສັ່ງປິດ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ. ທີມງານໄດ້ສ້າງລະບົບຕິດຕາມແບບທາງໄກຂຶ້ນເພື່ອສະດວກໃນການກວດແກ້ ແລະ ອະນຸມັດການຈັດພິມປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ປ.2 ທັງໝົດ 756.000 ຫົວ ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍເຄືອບຫນາ 90 ແກຼມ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ານການນຳໃຊ້ພາສຕິກ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຊຶມແທນທີ່ຈະໃຊ້ຢາງພາສຕິກຫໍ່. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ນັກຮຽນຍັງສາມາດນຳເອົາເຈ້ຍຫໍ່ນັ້ນມານຳໃຊ້ຄືນເປັນເຈ້ຍຫໍ່ປຶ້ມແບບຮຽນໄດ້ອີກເພື່ອກັນນ້ຳ ແລະ ກັນບໍ່ໃຫ້ປຶ້ມແບບຮຽນເປື້ອນເປິະ.
ຊຸດອຸປະກອນທັງໝົດແມ່ນຖືກຂົນສົ່ງຈາກສາງສູນກາງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍບໍລິສັດອຸດົມສິດ, ບໍລິສັດຮັບເໝົາຂົນສົ່ງ-ໂລຈີສຕິກ, ໄປຫາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຈຳນວນ 148 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ. ລົດຂົນສົ່ງຂອງບໍລິສັດອຸດົມສິດແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງຜ່ານແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ຈຳໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 12 ມື້ເທົ່ານັ້ນໃນການຂົນສົ່ງຄັ້ງນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຈະຮ່ວມວາງແຜນກັບໂຮງຮຽນເພື່ອນຳສົ່ງ ຫຼື ເດີນທາງມາຮັບເອົາແກັດໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງຕົນ.

ນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.2 ທຸກໆຄົນ ຈະໄດ້ຮັບປຶ້ມແບບຮຽນຄົນລະຊຸດລວມມີ ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາລາວ, ປຶ້ມແບບຮຽນວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ. ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມໃໝ່ນີ້ມີສີສັນ ແລະ ລວດລາຍທີ່ສວຍງານເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈື່ຈຳອີກດ້ວຍ. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນແຕ່ລະແຫ່ງຈະໄດ້ຮັບແກັດອຸປະກອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແກັດ, ອີງຕາມຈຳນວນນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.2 ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. ໃນແຕ່ລະແກັດປະກອບມີ: ປຶ້ມນິທານ 17 ຫົວ, ປຶ້ມອ່ານເສີມ 72 ຫົວ ແລະ ຮູບພາບປະກອບຄຳສັບ 2 ຊຸດ. ປຶ້ມນິທານ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເສີມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼັກໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນພັດທະນາການຮຽນພາສາລາວໂດຍຈະແມ່ນນາຍຄູເປັນຄົນອ່ານປຶ້ມນິທານໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ. ສຳລັບປຶ້ມອ່ານເສີມແມ່ນບົດເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນອ່ານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ສ່ວນບັດຮູບພາບປະກອບນັ້ນ ແມ່ນພາບກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທົ່ວໄປຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ໃຊ້ຊີວິດໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ນາຍຄູສາມາດນຳມາອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍພັດທະນາການຄົ້ນຄິດ, ການຈິນຕະນາການ ແລະ ການວິເຄາະແບບກວ້າງຂວາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນການສອນທັງໝົດນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ ເຊິ່ງມັນເປັນຈິດໃຈຫຼັກຂອງຫຼັກສູດການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້. ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການກວດແກ້ຢ່າງພິຖີພິຖັນເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຫຼັກສູດສະບັບໃໝ່ນີ້ເໝາະສົມກັບນັກຮຽນທຸກໆຄົນ.