Menu

32 ເມືອງເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນຳໃຊ້ຫຼັກສຸດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເປັນເວລາ 5 ມື້ ນັບແຕ່ວັນທີ 16-27 ກັນຍາ.

Image 003

Image 004

Image 0001

Image 0002

ນັກ​ຮຽນ ແລະ ຄູ​ຂັ້ນ​ ປ.1 ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​​ໄຂ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ ພ້ອມ​ກັບນຳ​ໃຊ້​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ສະ​ບ​ັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ວິ​ທີ​ການສອນ​ແບບ​ໃໝ່. ວິ​ທີ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່​ແມ່ນສຸມ​ໃສ່​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຼັກໆ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ. ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ແມ່ນ​ໄດ້​​ຝ​ຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ສອນຂັ້ນ ປ.1, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ແລະ ສິງ​ຫາທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ພ້ອມ​ນັ້ນ​ຄ​ູ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ປຶ້ມຄູ່​ມື​​ກິດ​ຈະ​ກຳເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ສຶກ​ສາ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ວິດ​ີ​ໂອ​ການ​ຝຶກ​ອົ​ບ​ຮົມ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ການ​ສອນ ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ໂດຍ​ຜ່ານ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນແກ່ 32 ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ ຢູ່ 6 ແຂວງ ໂດຍການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ສະ​ໜອງເຄື່ອງ​ມີ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກ​ສູດຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ. ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ກອງ​ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ ​​ແກ່ 26 ເມືອງ ແລະ ອີກ 6 ເມືອງ​ແມ່ນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ​ອົງ​ການຢູ​ນິ​ເຊບ (UNICEF). ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ການ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ, ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ເຄື່ອງ​ມື​ຕິດ​ຕາມ​ຜ່ານ​ໂທ​ລະ​ສັບ ເຊິ່ງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັ​ງ​ຝຶກ​​ຢູ່​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ, ຄຳ​ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ ແລະ ເຊກອງ

ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ຫ້​ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ 32 ເມືອງ (ສກມ) ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ (ສກ​ຂ) 6 ແຂວງຂອງ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ. ​

ຂອບ​ໃຈ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ, ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ ຈະສາ​ມາດ​ເພີ້ມ​ຈຳ​ນວນຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​​ລົງ​ໄປຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂດຍ​ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ, ພະ​ນັກ​ງານ​ຈາກ ສກມ ແລະ ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ເພື່ອໃຫ້​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແກ່​ຄູ​ຂັ້ນ ປ.1.

ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່ລົງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂຮງ​ຮຽນ, ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ຈະ​ແນະ​ນຳ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນປັບ​ປຸງການ​​ຊຸກ​ຍຸ້​ຕິດ​ຕາມຄູ, ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ, ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ແກ່​ຄູ​ ພ້ອມ​ກັບ​ວິ​ທີການ​ແກ້​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຍາກ ແລະ ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ທາງ​ທີ​ສ້າງ​ສັນ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ຄູ​ໃຫ້​ຮຽນ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຮຽນ​ແບບ​ເພື່ອນ​ຊ່ວຍ​ເພື່ອນ ແລະ ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ແກ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ການ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ສອນເມື່ອ​ຈຳ​ເປັນ. ກອງ​ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄູ​ຂັ້ນ  ປ.1 ແຕ່​ລະ​ຄົນ ​ມີໂອ​ກາດ​ພົບ​ປະ ແລະ ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ຄູ​ສຶ​ກ​ສາ​ນິ​ເທດ ເຊິ່ງຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແມ່ນ 4 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ສົກ​ຮຽນ.

ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຕິດ​ຕາມ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນລວມ​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງ​ມື​​ຕິດ​ຕາມ. ໃນ​ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ, ພະ​ນັກ​ງານ​ຈາກ ສກມ ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນຂອງ 5 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ເຊິ່ງເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງວ່າ ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໄດ້​ຮັບ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແລ້ວບໍ່, ​ສື່​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ບໍ່,

​ຊຸມ​ຊົນ​​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ບໍ່, ​ຄູ​ສອນ ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມບໍ່ ແລະ ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຄູໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດບໍ່. ເພື່ອເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັ້ນເມືອງ​ຈະ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຜ່ານ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ເຊິ່ງ​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ລະ​ບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນໂກ​ໂບ. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຕາມ​ເວ​ລາ​ຕົວ​ຈິງ, ບັນ​ທຶກ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນທີ່​ທີ່​ລົງ​ໄປ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຜ່ານ​ຮູບ​ພາບ ແລະ ຜ່ານ​ລາຍ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ. ຂໍ້​ມູນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ບັນ​ທຶກ​ຜ່ານແທັບ​ເລັດ (Tablets). ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ​ຈະ​ສະ​ໜອງແທັບ​ເລັດ ແລະ ແບບ​ຟອມ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ 12 ແບບ​ຟອມ ໃຫ້​ແກ່ 32 ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ. ແບບ​ຟອມ​ຂອງ​ໂກ​ໂບ ສ​າ​ມາດ​ຕື່ມ​ໃນ​ຂ​ະ​ນະທີ່​ແທັບ​ເລັດ​ມີ​ສັນ​ຍານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ກໍ່​ໄດ້. ລະ​ບົບ​ນີ້​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ເໝາະ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອ​ກ​ຫຼີກ. ເຄື່ອງ​ມື​ໃໝ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ສກມ ສາ​ມາດ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ໃຫ້​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້ໄດ້​ຢ່າງ​ຖື​ກ​ຕ້ອງ; ພ້ອມ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ລຳ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ສະ​ໜອງ​ກາ​ນ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຕ່ຳດ້ວຍ.

​ສຳ​ລັບ 116 ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງເຄື່ອງ​ມື​ ແລະ ລະ​ບົບ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນທັງ​ໝົດ​ໄດ້ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ວາງ​ແຜນ​ກາ​ນ​ຕິດ​ຕາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແກ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການ​ສອນ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ຊາ​ຊີບຄູ​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ.