Menu

ທຸກໆເມືອງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫຼວງພະບາງ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ ປ.1 ເພື່ອຈະແຈກຈາຍໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຂອງລັດແລ້ວ.

Image 003

Image 002

Image 004

Image 005

Image 006

ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2019, ໂຮງ​ຮຽນ ຫ້ອງ ປ.1 ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່ ພ້ອມ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ໃໝ່ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ສຳ​ລັບນັກ​ຮຽນ ແລະ ຄູ. ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ທັງ​ໝົດ​ປ​ຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ຫຼາຍກວ່າ 856,000 ຫົວ, ຄູ່​ມື​ຄູ 146,000 ຫົວ, ຄູ່​ມື​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ 16,600 ຫົວ ແລະ ຊຸດ​ສື່​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຄູ​ 9,000 ກ່ອງ ສຳ​ລັບ​ຫ້ອງ ປ.1 ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ 148 ເມືອງ. ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໃໝ່​ນີ້ ເລີ່ມ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ແລະ 79 ເມືອງ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແລ້ວ.

ເມືອງບຸ​ລິ​ມະ​ສິດໃນ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແມ່ນ ​ເມືອງທີ່​ມີເສັ້ນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຍາກ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ຝົນ​ນີ້, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ພູ​ຫຼາຍ. ທີມ​ງານ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ ກວດ​ເຊັກ​ສະ​ພາບ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທຸກ​ມື້. ທີມ​ງານ​ໄດ້​ປັບ​ປ່ຽນ​ເສັ້ນ​ທາງ ແລະ ຕະ​ຕາ​ລາງ​ການ​ໄປ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ຝົນ​ທີ່​ຕົກ​ແຮ​ງ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ ດິນ​ເຈື່ອນ ຕົວ​ຢ່າງ ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກຄື ເມືອງ​ກາ​ລຶມ ຢູ່​ແຂວງ​ເຊກອງ ຫຼື ເມືອງ​ໃໝ່ ຢູ່ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ,

ເສັ້ນ​ທາງ​ແມ່ນໄປ​ມາ​ຍາກ​ຫຼາຍ​ສຳ​ລັບ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ທົ່ວ​ໄປ, ທີມ​ງານ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ໃໝ່ ແລະ ຂົນ​ຍ້າຍ​ເຄື່ອງ ແລະ ກ່ອງ​ຕ່າງໆ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ຈາກ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ທົ່ວ​ໄປ ມາ​ຍັງ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ທີ່​ນ້ອຍກວ່າ ຄື​ລົດຫົກ​ລໍ້ ຫຼື ບາງ​ທີ ກໍ່​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ເຮືອຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.

ທັນ​ທີ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ສົ່ງ​ມອບ​ຮອດ​ສາງ​ຂອງ​ເມືອງ, ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ​ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ ແລະ ໂຮງ​ຮຽ​ນ​ປະ​ຖົມ​ສົມ​ບູນ ຕ້ອງ​ຈັດ​ແຈງ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ຊຸດ​ສື່​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຄູ ໃຫ້​ທຸກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ມາ​ຮອດ​ທັນ​ເວ​ລາ ສຳ​ລັບ​ມື້​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ນີ້. ໂຮງ​ຮຽນ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ ​ເງິນ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຮງ​ຮຽນ ເພື່ອ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດສົ່ງ ຫຼື ໄປ​ເອົາ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ.

ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ປະ​ກອບ​ມີ: ນັກ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊຸດ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ເຊັ່ນ​ວ່າ ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ວິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ລາວ, ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ວິ​ຊາ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສຶ​ກ​ສາ. ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ມີ​ສີ​ສັນ ແລະ ພາບ​ປະ​ຈັກ​ຕາ ເພື່ອ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ, ເພີ້ມ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ແລະ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຈື່​ຈຳ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ. ຄູ​ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກ​ຄົນ ແລະ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊຸດ​ຄູ່​ມື​ຄູ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່  ເຊັ່ນ​ວ່າ ຄູ່​ມື​ຄູ​ວ​ິ​ຊາ​ພາ​ສາ​ລາວ, ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ວິ​ຊາ​ຄຸ​ນ​ສົມ​ບັດ, ວິ​ຊາ​ສິ​ລະ​ປະ​ກຳ ແລະ ຫັດ​ຖະ​ກຳ, ວິ​ຊາ​ພະ​ລະ​ສຶກ​ສາ ແລະ ເພັງ.  ຄູ່​ມື​ຄູ​ຈະ​ມີ​ລາ​ຍ​ລະ​ອຽດ

​ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ລວມ​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ສອນ, ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ໃນ​ການ​ເຮັດການປະ​ເມີນ, ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ສິ່ງ​ທີ​ມີ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ນຳ​ນັກ​ຮຽນ. ໃນ​ຄູ່​ມື​ຍັງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄູ​ໃນ​ການ​ສິດ​ສອນ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່ບໍ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ທຳ​ອິດ.

ພ້ອມກ​ັນ​ນີ້, ຫ້ອງ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກ​ຫ້ອງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສື່​ການ​ສຶກ​ສາ ເຊິ່ງ​ປະ​ກອບ​ມີ ບັດ​ຄຳ ແລະ ໂພ​ສ​ເຕີ້ ເພື່ອ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ, ປຶ້ມ​ອ່ານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ຕາມ​ເກ​ນ​ອາ​ຍຸ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ບົດ​ຮຽນ​ການ​ຮູ້​ໜັງ​ສື​ລາວ ແລະ ປຶ້ມ​ອ່ານ​ເສີມ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮູ້​ໜັງ​ສື​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ອ່ານ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ.

ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຂັ້ນ ປ.1 ແມ່ນ​ແຈກ​ຢາຍ​ໃຫ້​ຟ​ຣີ​ສຳ​ລັບ​ ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ລັດ 8,600 ແຫ່ງ ແລະ ມີ​ນັກ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ລັດ​ຫຼາຍກວ່າ 160,000 ຄົນ ຂໍ​ຂອບ​ໃຈມາ​ຍັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ, ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາ​ກົນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້.