Menu

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູໃນອານາຄົດ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຝຶກໃຫ້ຄູໄດ້ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບຫຼັກ ສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ທີ່ເພີ້ມພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອ.

Sign Language Training Photo 4

Sign Language Training Photo 6

Sign Language Training Photo 3

Sign Language Training Photo 1

ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ເປັນເວລາເຄີ່ງວັນ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ ຈຳນວນ 17 ທ່ານ ຈາກສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ, ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງພັດທະນາປຶ້ມເສີມ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.​

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈັນທະລາ ພິລົມລະສັກ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ, ສວສ ເພີ່ນໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມນີ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສວສ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາທັກສະດ້ານວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຊຸດຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ ແຜນຍຸດທະຍາການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 9, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາເພື່ອຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທີ່ເກີດຂຶ້ນອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ລວມໄປເຖິງຄວາມພິການ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການພັດທະນາວິດີໂອ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນພິການດ້ານການໄດ້ຍິນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນວິດີໂອໄດ້.”

ທ່ານ ນາງ ບຸນມີ ສຸວັນນະລາດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຝ່າຍການສຶກສາ ຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດານັກສຳມະນາກອນໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ວ່າ: “ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຖືເອົາການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບຄົນພິການເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດຂອງ. ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສື່ສານມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນພິການຫຼາຍຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດເພື່ອແນະນຳວິທີເພີ້ມພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອ ສຳລັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູ. ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ ການຕັດຕໍ່ ແລະ ການຖ່າຍທຳວິດີໂອ ໃຫ້ກັບທີມງານສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດພັດທະນາສື່ຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າເຖິງບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຊົມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນພິການ.”

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກ ຕ່າງຯບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຖ່າຍທຳ, ການຕັດຕໍ່ ແລະ ການເພີ້ມພາສາມືເຂົ້າໃນວິດີໂອ. ພວກເຂົາ ໄດ້ມີເວລາໃນການຝຶກປະຕິບັດທັກສະໃໝ່ໆ ໂດຍການນຳໃຊ້ວິດີໂອກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ທີ່ສຳເລັດແລ້ວມາທົດລອງຝຶກ.

ຈຳນວນ 80% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນເລີຍວ່າວິດີໂອທີ່ພວກເຂົານໍາໃຊ້ສາມາດເພີ້ມພາສາມືເຂົ້າໄດ້ ແລະ ມີພຽງ 60% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ຮູ້ວ່າພາສາມືທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ລາວເປັນພາສາມືສະເພາະນຳໃຊ້ຢູ່ລາວເອງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການນຳໃຊ້ພາສາມືເພີ້ມເຂົ້າໃນວິດີໂອທີ່ຈະຜະລິດໃນອານາຄົດ. “ພວກເຮົາ ກຳລັງຈະຜະລິດວິດີໂອສຳລັບພັດທະນາຄູ ຊຶ່ງຈະຜະລິດຈຳນວນ 10 ວິດີໂອ ແລະ ພວກເຮົາມີແຜນຈະນຳໃຊ້ພາສາມືເພີ້ມເຂົ້າໃນວິດີໂອດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວິທີໃນການເພີ້ມເຂົ້າ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງມີຫຼາຍຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການເພີ້ມພາສາມືເຂົ້າໃນລະຫວ່າງການຜະລິດວິດີໂອ, ພວກເຮົາຄວນຈະຖ່າຍທຳນາຍແປພາສາມື ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພາສາມືນັ້ນສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນຂອງວິດີໂອ. ທ່ານ ຄູນຄຳ ດວງພະຈອນ, ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຊ່ວຍຕອບຫຼາຍຄຳຖາມ ທີ່ພວກເຮົາຂ້ອງໃຈ” ຄຳເຫັນຂອງວິຊາການທ່ານນຶ່ງຈາກສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດວິດີໂອ ສຳລັບການພັດທະນາຄູ.

“ພວກເຮົາຄວນເພີ້ມ ພາສາມື ເຂົ້າໃນວິດີໂອ ສຳລັບສື່ຂ່າວສານຕ່າງໆໃນວຽກງານການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ພິການດ້ານການໄດ້ຍິນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງວິດີໂອເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້” ຄຳເຫັນຈາກສຳມະນາກອນທ່ານນຶ່ງຈາກສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ “ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ້ມຕື່ມອີກໃນການ ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃນການນຳເອົາວິທີການ ຜະລິດຂ່າວໂຄສະນາກ່ຽວກັບການສຶກສາທາງໂທລະພາບ ສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການ” ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມຈາກນັກສຳມະນາກອນທ່ານອື່ນ.