Menu

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019, ຄູຂັ້ນ ປ.1, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 16.000 ຄົນ ຈະເລິ່ມການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ປະຈຸບັນນີ້, ສື່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສື່ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ແມ່ນສຳເລັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ

DSC_0520

DSC_0528

DSC_0538

ໃນ​ວັນ​ທີ​ 13-14 ມີ​ນາ 2019, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຮັບ​ຮອງ​​ສື່​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ທ່ານ ປອ. ອ່ອນ​ແກ້​ວ ນວນ​ນະ​ວົງ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍກ​ານສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ (ສວ​ສ) ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ ແລະ ຮັບ​ຮອງ​ດ້ານຫຼັກ​ການ​ ກ່ຽວກ​ັບ ສື່​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ຫຼັກ​ສູດ​ຂັ້ນ ປ. 1 ໃຫ້​ແກ່ ​ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ, ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ, ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ​ ປ.1, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົ​ມ ຈາກ ສວ​ສ, ກົມ​ສ້າງ​ຄູ, ກົມ​ສາ​ມັນ​ສຶກ​ສາ, ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກສະ​ຖານ​ທູດ​ອົດ​ສະ​ຕຣາ​ລ​ີ ແລະ ທີມ​ງານ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼັກ​ສູດ​ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການຈະ​​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນ​ລັກ​ສະ​ນະແບບ​ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ. ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ທີ​ມ​ງານ​ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງຈຳ​ນວນ 60 ທ່ານ ແລະ ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຈຳ​ນວນ 611 ທ່ານ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດຫຼາຍ​ຄັ້ງ ເພື່ອເສີມ​ສ້າງ​ທັກ​ສະອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ ແລະ ທັກ​ສະ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ.ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2019, ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ 60 ທ່ານ ຈ​ະ​ເຂົ້​າຮ່ວມ​ຝຶກ​ອົບ​ ຮົມເປັນ​ເວ​ລາ 10 ວັນ ​ກ່ຽວ​ກັບ ຫຼັກ​ສູດ​ສະບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ

ເພື່​ອເປັນ​ການກະ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມແບບ​ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ 611 ທ່ານ ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ. ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ ແລະ ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 2019, ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ, ຈະ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ມື້ ໃຫ້​ຄູ​ຂັ້ນ ປ.1, ອຳ​ນວຍການ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຄູສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ໃນ 148 ເມືອງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ນອກ​ຈາກ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ​ແລ້ວ, ຄູ​ຂັ້ນ ປ.1 ຍັງຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ກາ​ນສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງຕະຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນຈາກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ, ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ແລະ ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ການ​ສອນ, ການ​ນຳ​ສົ່ງຫຼັກ​ສູດ ແລະ ການ​ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຄູ.

ເພື່ອ​ເປັ​ນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການຝຶກ​ອົ​ບ​ຮົມ, ຊ່ຽວ​ຊານ​ສ້າງ​ຄູ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ແລະ ຊ່ຽວ​ຊານ​ຈາກ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ໄດ້​ອອກ​ແບບ​ເນື້ອ​ໃນ​ວາ​ລະ​ການ​ຝຶກອົບ​ຮົມ, ປຶ້ມຄູ່​ມື​ຄູຝຶກ, ປຶ້ມສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ, ແລະ ຄູ່​ມື​ການ​ຮຽ​ນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ. ສື່​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ລອງ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2019 ຢູ່ 3 ແຂວງ. ປຶ້ມ​ຄ​ູ່​ມືຄູ​ຝຶກ​ຈະ​​ຊ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ແກ່ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ ແລະ ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີການ​ສົ່ງ​ການຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼັກ​ສູດ. ​ປຶ້ມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ແມ່​ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ມີສ່ວນ​ຮ່ວມ, ເອົາ​ຜູ້​ຮຽນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ ເພື່ອ​ຊ​່ວຍ​ໃຫ້​ຄູ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ

ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການ​ຮຽນການ​ສອນຫຼັກ​ສູດ​ຂັ້ນ ປ.1 ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ກະກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຕັກ​ນິກ​ຕ່າງ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ. ນອກ​ຈາກນີ້, ປຶ້ມ​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນກອນ​ຍັງ​ມີ​ພາກ “ຮຽນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ” ຊຶ່ງ​ມີ​ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ​ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ​ສຳ​ລັບ​ຄູ ຕະຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ ແລະ ເພື່ອ​ເປັນ​ການເພິ່ມ​ຄວາມ​ຮູ້ ຈາກ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ. ນອກ​ຈາກນີ້ ກໍ​ຍັງ​ມີ ຊຸດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​​ ເພື່ອ​ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ແລະ ຄູ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ກ່​ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ການ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ຕະຫຼອດສົກ​ຮຽນ. ສື່​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ສື່ການ​ຮຽນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ ລວມ​ທັງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເພື່ອນ​ຊ່ວຍ​ເພື່ອນ ທີ່​ຄູ​ສຶ​ກ​ສາ​ນິ​ເທດ ແລະ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ ຈະເປັນ​ລະ​ບົບ​ຊ່ວຍ​ຄູ ໃຫ້​ຄູມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມສາ​ມາດຫຼາຍຂື້ນ ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ທີ່​ໃນ​ປີທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ທຸກສື່​ ລວມ​ເຖິງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ລອງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ແລະ ຮັບ​ຮອງ​ ໂດຍ​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ປະ​ຊຸມ.

ສື່​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ສື່ການ​ຮຽນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ ປຽບ​ເໝືອນ​ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ລະ​ຫວ່າງ ຄູ ແລະ ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແລະ ເປັນ​ກຸນ​ແຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຮຽ​ນທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ