Menu
Image 001

Image 003

Image 002

ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຫຼັກ​ສູດ​ທີ່​ສ້າງ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ເສີມ​ສ້າງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ໃຫ້​ຄູ ແລະ ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽ​ນ ໂດຍ​ມີ​ຄູ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ, ແນະ​ນຳ, ສົນ​ທະ​ນາ, ໃຊ້​ຄຳ​ຖາມ​ເຈາະ​ຈິ້ມ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເດັກ​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄິດ ຊອກ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ.

ທ່ານ ນາງ ອຳ​ພອນ ອາ​ນຸ​ໄຊ​ຍາ, ຫົວ​ໜ້າ​ຂະ​ແໜງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ວ່າ: ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສະ​ບ​ັບ​ປັບ​ປຸງໃໝ່ ແມ່ນ​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທາງ​ດ້ານ​ເນື້ອ​ໃນ, ເວ​ລາ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໃນ​ຊັ້ນປະ​ຖົມ ຂັ້ນ ປ.1 ໃນ​ທຸ​ກວິ​ຊາ ມີ​ການ​ກຳ​ນົດ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທ​ີ​ການ​ສອນ​ສຳ​ລັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ໃໝ່, ຫຼັກ​ສູດ​ນີ້ ແມ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽນ ໂດຍ​ມີ​ຄູ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳພາ, ແນະ​ນຳ, ສົນ​ທະ​ນາ, ໃຊ້​ຄຳ​ຖາມ​ເຈາະ​ຈິ້ມ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເດັກ​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄິດ ຊອກຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ເນັ້ນ​ໃສ່​ຝຶກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ຫຼື ເວົ້າ​ວ່າ​ເອົາ​ນັກ​ຮຽນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ.

ການ​ປ່ຽ​ແປງ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ດີ​ຂຶ້ນ ແມ່ນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈາກ​ອັນ​ເດີມ​ໆ​ຂອງ​ຄູ​ ເປັນ​ໃຈ​ກາງ ຫັນ​ມາ​ເອົາ​ນັກ​ຮຽນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ ເນັ້ນ​ຜູ້​ຮຽນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ; ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ຄູ​ຜູ້​ສອນ ເພາະ​ຄູ​ຈະ​ຕ້ອງ​ກຳ​ໄດ້​ຈິດ​ຕະ​ສາດ​ຂອງ​ເດັກ, ສ້າງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ແລະ ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ​້ ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ຢາກ​ຮຽນ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັບ​ໝູ່​ຄູ່ ແລະ ຄູ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຮຽນ; ຄູ​ສອນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ຈັກ​ນຳ​ໃຊ້​ສ​ື່​ການ​ສອນ, ເວ​ລາ​ສອນ​ຕ້ອງ​ສອນ​ໄປ​ເທື່ອ​ລະ​ຫົວ​ຂໍ້, ເວ​ລາ​ສອນ​ຕ້ອງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ນັກ​ຮຽນ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ໂດຍ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ຈົນ​ກວ່າ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລ້ວ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເບິ່ງ, ເວົ້າ​ໃຫ້​ໝູ່​ຟັງ, ຝຶກ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຕໍ່​ໄປ ເຮັດ​ເທື່ອ​ລະ​ຂໍ້ ຄູ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ເລາະ​ເບິ່ງ​ນັກ​ຮຽນ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຄົນ​ໃດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແນວ​ໃດ​ຕື່ມ.

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ດີ​ຂອງ​ຄູ​ສອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ນີ້ ຄື: ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຄູ​ລະ​ອຽດ​ເປັນ​ລະ​ບົບ, ມີ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ແນະ​ນຳ​ແຕ່​ລະ​ບົດ​ສອນ ເພື່ອ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້, ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ກໍ​ເປັນ​ຮູບ​ສີ ມີ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ ສ້າງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ດີ​, ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເດັກ

​ນ້ອຍ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄິດ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ. ສ່ວນ​ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ ກໍ​ຄື ຄູ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຊິ​ນ​ເຄີຍ​ຕໍ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ປ.1 ໃນ​ທຸກວິ​ຊາ, ຄູ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ຈຸ​ດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບົບ​ໃຫ້​ເລີກ​ເຊິ່ງ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການ​ສອນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້ 4 ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ສອນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບົບ​ດ ແຕ່​ລະ​ຫົວ​ຂໍ້.

ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສ້າງ​ປຶ້ມ​ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ໃຫ້​ແກ່​ພ​ະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ສົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ກ​ານ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ ໂດຍ​ໃຫ້​ໂຮງ​ຮຽນ​ແຕ່​ລະ​ແຫ່ງ​ມາ​ຮັບ​ເອົາ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ຄູ​ສອນ​ແຕ່​ລະ​ເມືອງ ຈຳ​ນ​ວນ 9 ເມືອງ ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ວັນ ໂດຍ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ມີ​ຄູ​ສອນ ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ລັດ 437 ແຫ່ງ, ໂຮງ​ຮຽນ​ເອ​ກະ​ຊົນ 254 ແຫ່ງ, ລວມ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ 691 ແຫ່ງ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ລັດ 402 ແຫ່ງ, ໂຮງ​ຮຽນ​ເອ​ກະ​ຊົນ 150 ແຫ່ງ ລວ​ມ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ 552 ແຫ່ງ.