Menu

ແຜນງານບີຄວາມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຄື: ອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການສຸພານິມິດ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ອົງການຊາຍຟັນລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນນາມ ກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ (BNC). BNC ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ ແລະ ເດັກພິການໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

20170512_095621_resized

ວັ​ນ​ທີ 27 ກຸມ​ພາ ແມ່ນ​ວັນ​ສະ​ເຫຼີ​ມ​ສະຫຼອງອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງສາກົນ​​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ, ຜູ້​ນຳ, ນັກ​ການ​ທູດ, ຊຸມ​ຊົນ, ແລະ ອົງ​ກ​ານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ ທົ່ວ​ໂລກ ພ້ອມ​ກັນສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອຮັບ​ຮູ້, ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ວຽກງານ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່​າວ.

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ໃນບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະວຽກ​ງານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ແມ່​ຍິງ ແລ​ະ ​​ການ​ພັດ​ທະ​ນາເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ຕໍ່​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ວຽກ​ງານ​ການເມືອງສຳລັບ​ແມ່​ຍິງ. ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເຮັດຫຼ​າຍກວ່າ​ການ “ເຕີມ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ”, ​ພວກ​ເຂົາ​​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງ​ຄົມ, ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​​ການ​ສ້າງຄວາມ​ຮູ້​ຢູ່​ທ້​ອງ​ຖິ່​ນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມາດຫຼາ​ກຫຼາຍຕ່າງໆ​.

ແຜນ​ງານ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ສຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ), ​ໃຫ້​ການຊີ້​ນຳ​ໂດຍ ກະຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ໂດຍ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ, ເຮັດ​ວ​ຽກ​ຮ່ວ​ມກັບຫຼາຍອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ດ້ານການ​ສຶກ​ສາ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​​ແມ່ນເດັກ​ຍິງ.

ໃນນາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານບີຄວາ, BNC ​ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຫຼາຍ​ຢ່າງເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສຳ​​ລັບ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ. ນອກນັ້ນ, BNC ຍັງ​ໄດ້​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອ​ຫ້ອງ​ກາ​ນສຶ​ກສາທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ​ ແລະ ຄະ​ນະພັດ​ທະ​ນາ​ການສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບອີກ​ດ້ວຍ.

BNC ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ,ໂດຍ​ສະ​ເພາະແມ່ນ​ເດັ​ກ​ນ້ອຍ​ຊົນ​ເຜົ່າ, ເດັກ​ຍິງ ແລະ ເດັກພິ​ການໃນ​ໂຮງ​ຮຽ​ນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຢູ່​ເຂດຊົນ​ນະ​ບົດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ໄດ້ເຂົ້າ​ຮຽ​ນ ແລະ ​ຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາທີ່ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ໂດຍ​​ໄດ້​ຮັບການ​​ສ​ະໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

BNC ປະ​ກອບ​ດ້​ວຍອົງ​ການແພ​ລນ​ສາ​ກົນ, ອົງ​ການ​ສຸ​ພາ​ນິ​ມິດ, ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ, ອົງ​ການຊາຍ​ຟັນລ​າວ, ເຊິ່ງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແມ່ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເດັກ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນປະຖົມ. ​ບັນ​ດາອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຢູ່​ໃນ 6 ເມືອງ​ ໃນ 4 ແຂວງ​ຄື ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ, ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ມີ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເປົ້​າໝາຍ​ທັງ​ໝົດ 171 ແຫ່ງ ແລະ ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໄດ້ 19,000 ຄົນ.

ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​​ບັນ​ດາອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ແມ່​ນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຄູ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສອນ​ເດັກ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ, ​​ສ້າງ​ການ​​ຮຽນ​ຮ່ວມ ແລະ ບໍ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ, ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ, ສົ່ງ​ເສີມ​ບ້ານ ​ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ໃຫ້​ມີ​ແວດ​ລ້ອມຕ່າງໆສຳ​ລັບການ​ສຶກ​ສາ. ເພື່ອ​ໃຫ້​​ບັນ​ລຸ​ຈຸ​ດ​ປະ​ສົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ພວກ​ເຂົາໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳຫຼາກຫຼາຍ ລວມ​ທັງ​ໄດ້​ສ້າງຄັງ​ປຶ້ມທີ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ​ຊາຍ ແລະ ​ຈັດມຸມ​​ຮຽນຮູ້, ​ກິດ​ຈະ​ກຳ “ໝູ່​ອ່ານ”, ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ກ່ຽວ​ກັບຫຼັກ​ສູດ​ສອນພາສາ​ລາວ ແລະ ​ກະ​ກຽ​ມຄວາມ​ພ້ອມ​​ຂອງໂຮງ​ຮຽນສຳລັບຫຼັກ​ສູດ​ການ​ສອນ​ໃໝ່.

ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​​ຮຽນ​ຮ່ວມ ແລະ ຄວາມ​​ຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ, BNC ໄດ້​ທົດ​ລອງ​​ຮູບແບບ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​​ແບບ​ຮຽນ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ຈຳ​ນວນ 22 ແຫ່ງ ສຳ​ລັບ​ເດັກພິ​ການໃຫ້ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຮຽນ ແລະ ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ, ​ລວມ​ທັງ​ສະ​ໜອງ​ບ່ອນ​ລ້າງ​ມື ແລະ ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວກັບການ​ຮັກ​ສາ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂດຍການ​ລ້​າງ​ມື​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ 171 ແຫ່ງ.

ປະ​ຈຸ​ບັນ ກຸ່ມ BNC ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ແລະ ຊຸ​ມຊົນໃນ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ຈຳ​ນວນ 4,000,000 ກີບ ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ 171 ແຫ່ງໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃຫ້ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮຽນ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງວີ​ດີ​ໂອນີ້​ໄດ້ ໂດຍ​ການຄລິກ ທີ່ນີ້.