Menu

ສສກ ຮ່ວມກັບ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບການ ຄຸ້ມຄອງແຜນງານຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2017 ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໃນໄລຍະເວລາເກືອບສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາ ສົກປີ 2016-2017 ນໍາອີກ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານບີຄວາ, ເດືອນກຸມພາ 2017

ປະທານໃນກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງແຜນ ງານຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຈອນ ວິລ້ຽມສ໌, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ລີໂອ ເຟເບີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມຈາກສະຫະພາບ ເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ພະນະທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ກັບສາຍພົວພັນໃນໄລຍະຍາວ ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ວ່າ: “ແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນແຜນງານ 10 ປີ ທີ່ແບ່ງອອກເປັນ 03 ໄລຍະ ເຊິ່ງຈະສຸມໃສ່ 66 ເມືອງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ”. “ບີຄວາແມ່ນແຜນງານທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍ່ຍັງບໍ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານທີ່ໃຫຍ່ແບບນີ້ມາກ່ອນ”. ມີການຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ: ແຜນງານບີຄວາ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກນ້ອຍປະມານ 450,000 ຄົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີຜົນການຮຽນຕໍ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເດັກຍິງ, ນັກຮຽນພິການ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານທູດ ລີໂອ ເຟເບີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິຮູບຫຼັກສູດບໍາລຸງຄູ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ: “ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໄລຍະຍາວ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ, ສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ຈະສາມາດສ້າງການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາໃນລະດັບ ໂຮງຮຽນໄດ້”.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໃນການສ້າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ມີການປະສານງານທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ຂີດໝາຍສໍາຄັນອັນດັບໜື່ງຂອງແຜນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ແມ່ນ ການຕົກລົງເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນກັບ ກະຊວງ ສສກ ໃນການປັບປຸງກອບຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຄືນໃໝ່. ນອກຈາກນີ້, ໃນປີ 2016, ທາງແຜນງານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກະຊວງ ສສກ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານທາງດ້ານການປະເມີນຜົນການຮຽນ ຂອງນັກ ຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ (ຫຼື ແບບທົດສອບ ASLO). ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2017, ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບທົດສອບດັ່ງກ່າວນີ້ ກັບນັກຮຽນຊັ້ນ ປ 3 ຈໍານວນ ປະມານ 17,000 ຄົນ. ແບບທົດສອບດັ່ງກ່າວ ເປັນແບບທົດສອບ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງ ສສກ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຜົນການຮຽນໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ. ນອກຈາກນີ້, ໃນປີ 2016, ກໍ່ຍັງມີການຄັດເລືອກເອົາ ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ຈໍານວນ 169 ຄົນໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ ສໍາລັບນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ. ປະຈຸບັນນີ້, ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ຈໍານວນທັງໝົດ 385 ຄົນ ກໍາລັງສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູທັງສາມແຫ່ງຂອງ ປະເທດລາວ ເຊັ່ນ: ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ. ເມື່ອຮຽນຈົບແລ້ວ, ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າເຫຼົ່ານີ້ ຈະກັບຄືນໄປສອນຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ດ້ອຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ຢູ່ໃນ ລາວ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ ຈະເປັນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນຢູ່ເຂດ ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາໜ້າວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ທີ່ຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີນີ້. ນອກຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຫຼັກໆຂອງແຜນງານແລ້ວ, ໃນສົກປີ 2016-2017 ນີ້, ແຜນງານບີຄວາ ຈະທົດລອງນໍາໃຊ້ປຶ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ແບບໃໝ່ ສໍາລັບຊັ້ນ ປ 1 ແລະ ສື່ການຮຽນ ແລະ ການສອນອື່ນໆ

ເຊິ່ງການທົດລອງນໍາໃຊ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ລໍ້າຄ່າ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນນໍາໃຊ້ກອບປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບມາດຕະ ຖານການສອນຂອງຄູ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃໝ່ ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິຊາຊີບອັນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ພະນັກງານສ້າງຄູຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຕ່າງໆ. ກິດຈະກໍາທັງສອງອັນນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການ ສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງລາວ. ພາຍໃຕ້ແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີດັ່ງກ່າວນີ້, ນັກຮຽນ ປ 1 ຈໍານວນ 5,130 ຄົນໃນ 171 ໂຮງຮຽນ ຈະໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດພາສາລາວ ແລະ ຫຼັກສູດການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ຫາກໍ່ ຖືກພັດທະນາຂື້ນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 19,795 ຄົນ ໃນ 171 ບ້ານ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການອ່ານ ແລະ ການຮຽນໜັງສືຂອງພວກເຂົາ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານທຸດ ວິລ້ຽມສ໌ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງບວກຕໍ່ກັບ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ລາວ. ທ່ານທູດ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ແຜນງານອັນດຽວໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນແກ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປັບປຸງຫຼັກສູດທົ່ວໄປຂອງການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຄູ ໃນທົ່ວປະເທດໄປພ້ອມໆກັນ. ສິ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ”.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 70 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ບັນດາຄະນະນໍາຂອງບັນດາກົມຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄະນະນໍາຈາກວິທະຍາໄລຄູຕ່າງໆ, ບັນດາຕົວແທນຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຊ່ຽວຊານຂອງແຜນງານບີຄວາ ແລະ ຕົວແທນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ.