Menu

ກອງທຶນ BEIF ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກຳການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແກ່ 11 ອົງກອນ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າ 817,000 ໂດລາອົດສະຕາລີ.

Thiao school Xai district

ກອງທຶນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່ດ້ານການສຶກສາຂອງ ແຜນງານ ບີຄວາ (BEIF) ແມ່ນ​ກອງ​ທຶນທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ອອກ​ແບບມາ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ແນ​ວຄວາມ​ຄິດຄົ້ນຄວ້າສິ່ງ​ໃໝ່, ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດວຽກແບບ​ໃໝ່ສໍາລັບວຽກງານ ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ. ເປົ້າໝາຍຂອງກອ​ງ​ທຶນ BEIF ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໄກ້ຊິດ​ກັບກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາທິການ ແລະ ກິ​ລາ ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ແຂວງ ແລະ/ຫຼື ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃນການ​ທົດ​ລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິ​ທີ​ການ​ໃໝ່ໆໃຫ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ. ແນວ​ຄວາມ​ຄິ​ດໃໝ່ ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ຫຼື ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ທົດ​ລອງນີ້ ​ຈະ​​ຖືກນໍາໄປຜັນຂະ​ຫຍາຍ ແລະ ​ເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເດັ​ກ​ນ້ອຍ ແລະ​​ໂຮງ​ຮຽນອື່ນໆ​ຕໍ່ໄປ.

ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ 2017 ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ​ໄດ້​ເປີດ​ຮັບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ພາຍ​ໃຕ້ກອງ​ທຶນ BEIF ຄັ້ງ​ທີສອງ. ການ​ເປີດ​ຮັບຄຳ​ຮ້ອງໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່​ນ​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຈາກ​ທຸກໆ​ພາກ​ສ່ວນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ເຊັ່ນ: ​ຄູ່​ຮ​ວ່ມງານຂອງ ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ​ ທັງຈາກພາກ​ລັດ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່ສັງກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລ​ະ ສະ​ມາ​ຄົມ​ບໍ່ຫວັງ​ຜົ​ນ​ກຳ​ໄລ ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງນຳ​ໃຊ້ວິ​ທີ​ການໃໝ່ ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ປັບ​ປຸງ​ດ້ານການ​ສຶກ​ສາ ຊຶ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆໄດ້​ສົ່ງ​ບົດ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ເຂົ້າ​ມາ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ ມີ​ທັງ​ໝົດ​ 149 ສະ​ບັບ. ຄຳ​ຮ້ອງ​ແຕ່​ລະ​ສະ​ບັບ ໄ​ດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ຈາ​ກ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ກ​ານ ແລະ ກິລາ, ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ, ສ​ະ​ຖານ​ທູດ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່ແລະ ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ແນວຄວາມ​ຄິດຄົ້ນຄວ້າສິ່ງໃໝ່, ດ້ານຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງການໃຊ້​ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງຂ​ອງ​ໂຄງກ​ານ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​.

ພາຍຫຼັງ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື, ສົນ​ທະ​ນ​າ, ແລະ ການ​ປະ​ເມີນຕາມ​ລະ​ບຽບຫຼັກ​ການ​ຢ່າງ​ຊັ​ດ​ເຈນ​ແລ້ວ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ຈ​ຳ​ນວນ​ 11 ອົງ​ກອນ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າມີ​ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ນະ​ໂຍບ​າຍ ແລະ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ເປັນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິ​ດ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງວຽກ​ງານ​ດ້ານການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ​ ​ຊຶ່ງ​ມີມູນ​ຄ່າ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທັງ​ໝົດ 817,000 ໂດ​ລາ​ອົດ​ສະ​ຕຣາ​ລີ.

ຂອບ​ເຂດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ ພາຍ​ໃຕ້ກອງທຶນ BEIF ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ໃນ​ນີ້ ປະ​ກອບ​ມີ ການ​ສ້າງຫໍ​ສະ​ໝຸດດິ​ຈິ​ຕ້ອ​ນ​ທາງ​ພາບ-ສຽງ ຂອງ​ເລື່ອ​ງເລົ່າຂອງຊົນ​ເຜົ່າ​ແລນ​ແຕນ ແລະ ຊົນ​ເຜົ່າ​ຢ້າວ ຢູ່​ແຂວງຫຼວ​ງ​ນ້ຳ​ທາ ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງຫຼັກ​ສູດ​ຄະ​ນິດ​ສາດ​ກະ​ສິ​ກຳ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເດັກ, ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ແລະ ຄູ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຫຼັກ​ສູ​ດ​ຄະ​ນິ​ສາດ​​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງວຽກງານ​ດັ່ງ​ກ່າວໃຫ້​ມີ​ຄວາ​ມ​ສອດ​ຄ່ອງກັບ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະປັບ​ປຸງ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ແຂ​ວງ​ສາ​ລະ​ວັນ ຫຼື ການ​ສ້າງວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ ຢູ່​ເມືອງ​ນາ​ໝໍ້, ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ. ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນພາຍ​ໃຕ້ກອງ​ທຶນ BEIF ແຕ່​ລະ​ໂຄງ​ການ ຈະ​ເປັນ​ການ​ລິເລີ່ມນຳ​ເອົາ​​ສິ່ງໃໝ່ໆ, ທີ່​ມີ​ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ສ້າງ​ສັນ ເຂົ້າໃນການ​ພັດ​ທະ​ນາວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ. ເປົ້າ​ໝາຍ​ລວມ​ສູງສຸດ ແລ້ວ ກໍ່​ແມ່ນເພື່ອ​ປັບ​ປຸງຄຸນ​ນະພາບ​ການ​ສຶກ​ສາ​​ໃຫ້​ແກ່​ເດັກ​ຍິງ ແລະ ​ເດັກ​ຊາຍ ໃນ​ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ ໂດຍ​ການ​ຄຼິກ​ແຖບ​ສີ​ມ່ວງ​ຢູ່​ຂວາ​ມື.