Menu

ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ທີມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ ໄດ້ການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ ທີ່ພວກເຂົາຈະນຳໃຊ້ຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ. 1 ທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກໍລະກົດ. ພວກເຮົາມາອ່ານຄຳຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົານຳກັນ ຊຶ່ງນີ້ແມ່ນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່.

Chankham_BQ

ທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່

Meungkham_BQ2

ທ່ານ ເມິງ​ຄຳ ແກ້ວ​ພູ​ວົງ (ຂວາ) ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່ (ຊ້າຍ)

ທ່ານ ນາງ ຈັນ​ຄຳ ລໍ​ຫວັນ​ກູ່ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ສູນ​ສຶກ​ສາ​ນິ​ເທດ ຢູ່​ຫ້ອງ​ການສຶກ​ສາ​ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ  ຊຶ່ງ​ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຫຼັກ​ໃນໃນ​ການ​​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທາງດ້ານ​ການ​ສິດ​ສອນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​​ປະ​ຈຳ​ການຢູ່​ເມືອງ. ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍຫຼັກ​ທີ່​ຄູ​ຢູ່ເມືອງ​ພົບ​ພໍ້​ແມ່ນການ​ສອນ​ນັກ​ຮຽນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ ທີ່ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາບໍ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ. ທ່ານ ນາງ ຈັນ​ຄຳ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ທີມ​ງານ​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຈຳ​ນວນ 611 ຄົນ ທີ່​ຈະ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການຂັ້ນ ປ. 1, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ, ຄູ​ນິ​ເທດ ຈຳ​ນວນຫຼາຍກວ່າ 16,000 ຄົນ ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ແລະ ເດືອນ​ສິງ​ຫາ. ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມທົດລອງຫຼັກສູດ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ. 1 ໃນ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ຈະ​ມາ​ເລົ່າ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງລາວ​ນຳພວກ​ເຮົາ.

“ໃນ​ການ​ເລິ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມີ​ໂອ​ກາດ​ນຳ​ໃຊ້ປຶ້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່​ມື​ຄູ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສື່​ການ​ສອນທີ່​ດີ​ຂຶ້ນຫຼາຍ​ຢ່າງ. ຮູບ​ພາບ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ປື້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແມ່ນຈະ​ແຈ້ງຂຶ້ນ, ມີ​ສີ​ສັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ບົດ​ຮຽນ​ມີ​ຄວາ​ມ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ. ​ຈຳ​ນວນບົດຮຽນໜ້ອຍ​ລົງ ແຕ່​ມີ​ກິດ​ຈະ​ກຳຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳແມ່ນ​ມີ​ການ​ເນັ້ນ​ເອົາ​ນັກ​ຮຽນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ບົດ​ຮຽນ​ມີ​ຄວາມ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ກັນຫຼ​າຍ​ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງເປັນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ດີໃນ​ການ​ຮຽນ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃໝ່, ນັກ​ຮຽນ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາ​ມ​ຮູ້ໃໝ່.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຄູ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່​ ຈະ​ຊ່ວຍ​ຄູ​ໄດ້ຫຼາຍ ເພາະວ່າມີ​ບົດ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ລະ​ອຽດ. ເວົ້າ​ລວມ​ແລ້ວ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສອ​ນ​ຈະ​ດີ​ຂຶ້ນ. ມີ​ຄຳ​ແນະ​ນຳກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ນັກ​ຮຽນ​ຊົນ​ເຜົ່າ ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ເກັ່ງ​ພາ​ສາ​ລາວ, ວິ​ທີ​ການ​ສອນ​ຫ້ອງ​ຄວບ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮູ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຊຶ່ງ​ສິ່ງດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສຳ​ລັບ​ຄູ​ສອນ​ຢູ່ເມືອງ​ຂ້​າພະ​ເຈົ້າຫຼາຍ.

ອາ​ທິດ​ແນະ​ນຳ​ຕອນ​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່ ຈະ​ຊ່ວຍຄູກະ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ. ນັກ​ຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່ ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ອະ​ນຸ​ບານ​ມາ​ກ່ອນ ດັ່ງ​ນັ້ນ ອາ​ທິດ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດຫຼາຍ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການທົດ​ລອງ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຄູ​ຝຶກ​ຄູ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຊ່ຽວ​ຊານ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາເປັນ​ເວ​ລາ 2 ອາ​ທິດ. ພວ​ກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮຽນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ສອນ 4 ຂັ້ນ​ຕ​ອນ, ວິ​ທີ​ກາ​ນ​ສອນ​ພາ​ສາ​ລາວ 16 ວິ​ທີ, , ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ປະເ​ມີນນັກ​ຮຽນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ. ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກັບ​ເມືອຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ເພື່ອ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ ໃຫ້​ແກ່​ຄູປະ​ຈຳ​ການ​ຂັ້ນ ປ. 1, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ, ຄູ​ນິ​ເທດ ຈຳ​ນວນ 35 ຄົນ​ ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ວັ​ນ. ທີມ​ງານ​ຕິດ​ຕາມໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕ່າງໆ ແລ້ວນຳ​ໄປ​ປັບ​ປຸງ​​ເພື່ອ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມໃຫ້​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ​ທົ່​ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ. ເວົ້າ​ລວມ​ແລ້ວ, ທຸກ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ມ​ີ​ຄວາມ​ພຶງພໍ​ໃຈຫຼາຍ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​​​ໝັ້ນ​ໃຈວ່າຕົນ​ເອງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການຕໍ່​ໄດ້.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ພາ​ກ​ພູມ​ໃຈຫຼາຍທີ່​ໄດ້​ເປັ​ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ທີ​ມຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ. ທີມ​ຄູ​ຝຶກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາແມ່ນມາ​ຈາກຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ, ຫຼາຍ​ແຂວງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ບາງ​ຄົນ​ກໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ, ບາງ​ຄົນ​ກໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ​ເມືອງ, ບາງ​ຄົນ​ກໍ່​ເປັນ​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ. ນອກ​ຈາກນີ້ ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຕົວ​ແທນ​ຈາກ ສວ​ສ, ກົມ​ສ້າງຄູ ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ທີ່​ດີ ເພາະ​ວ່າ​ ພວກເຮົາ​​ໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຈາກ​ແຕ່ລະ​ພາກ​ສ່ວນ. ເມື່ອ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຫຍັງ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່ສາມາດຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຮ່ວມ​ກັນໄດ້. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຕື່ມ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ເພິ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ແລະ ຈະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຮູ້​ ແລະ ທັກ​ສະໃໝ່ກັບ​ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ ປ. 1, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ, ຄູ​ນິ​ເທດ ໃນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”