Menu

ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ທີມຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ ທີ່ພວກເຂົາຈະນຳໃຊ້ຝຶກອົບຮົມຄູສອນຂັ້ນ ປ. 1 ທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກໍລະກົດ. ພວກເຮົາມາອ່ານເບິ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງພວກເຂົານຳກັນ ຊຶ່ງນີ້ແມ່ນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ເມິງຄຳ.

Meungkham_BQ2

ທ່ານ ເມິງຄຳ ແກ້ວພູວົງ (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່ (ຂວາ)

Chankham_BQ2

ທ່ານ ນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່ (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ເມິງຄຳ ແກ້ວພູວົງ (ຂວາ)

ທ່ານ ​ເມິງ​ຄຳ ແກ້ວ​ພູ​ວົງ, ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າໜ່ວຍ​ງານ​ຄະ​ນິດ​ສາດ ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ທີມ​ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງຈຳ​ນວນທັງ​ໝົດ 60 ທ່ານ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ຄູ​ຝຶ​ກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ ມີບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ວຽກ​ງານການ​ບຳ​ລຸງ​ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຄູຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ຈຳ​ນວນ 611 ທ່ານ ເພື່ອ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ ແລະ ນຳ​ພາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກິດ​ຈະ​ກຳການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຮ່ວມ​ກັບ​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອື່ນ​ໆ ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ ປ. 1, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ, ຄູ​ນິ​ເທດ ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ແລະ ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 2019.

ທ່ານ ເມິງ​ຄຳ ແກ້ວ​ພູ​ວົງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ ​ໃນ​ເດືອ​ນ​ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູໃນ​ເດື​ອນ​ຜ່ານ​ມາ. ລາວ​ເປັນຜູ້​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຄູ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີມ​ງານ​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ພາກ​ພູມ​ໃຈ ທີ່​​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກອ​ບ​ສ່ວນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງຍິ່ງ​ວ່າ ວິ​ທີ​ການ​ສິດ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່ ຈະ​​ເນັ້ນເອົາ​ນັກ​ຮຽນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ແລະ ຈະ​ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ. ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ແມ່ນ​ຄູ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສອນ ​ໂດຍ​ເນັ້ນການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ມ​ີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ແມ່ນ​ຄູ​ສອນ​ຢູ່ທ້ອງ​ຖິ່ນ​​ແມ່ນສ່ວນ​ໃຫຍ່ບໍ່​ມີ​ເວ​ລາ​​ພຽງ​ພໍ​ໃນ​ການຜະ​ລິດ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ກາ​ນສອນ.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງໃໝ່ຈະສາ​ມາດ​ແກ້​ໄຂບັນ​ຫາ​ຂໍ້​ນີ້​ໄດ້. ຄູ່​ມື​ຄູສະ​ບັບ​ປັ​ບ​ປຸງ​ໃໝ່ແມ່ນນຳ​ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງ ມີ​ບົດ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ ກ່ຽວ​ກັບ ວ​ິ​ທີ​ການ​ສອນ​ບົດ​ຮຽນ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ວິ​ທີ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ມືຕ່າງໆ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ. ນອກ​ຈາກນີ້, ແຕ່​ລະ​ໂຮງ​ຮຽນ ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊຸດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ສອນ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ບັດ​ຄຳ​ສັບ, ໂປ​ສ​ະ​ເຕີ ແລະ ປຶ້ມ​ນິ​ທານ. ຄູ​ຈະ​ຕ້ອງປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ສອນ​ແບບ​ໃໝ່ ແລະ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເກົ່າ ຖ້າ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ການ​​ປ່ຽນ​ແປງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດໃນຫຼັກ​ສູດ ແມ່ນ​ອາ​ທິດ​ແນະ​ນຳ​ການ​ເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່ ຊຶ່ງ​​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ນັກ​ຮຽນຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ ມີ​ຄວາມ​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ຄູ ແລະ ສະ​ພາບຫ້ອງ​ຮຽນ. ຄູ​ຈະ​ເລິ່ມ​ການ​ສິດ​ສອນ​ດ້ວຍ​ການ​ສອນ​ຮ່ວ​ມ, ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽ​ນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ດ້ວຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຮຽນ​ຮູ້​ການຫຼີ້ນ​ເກມ ແລະ ການ​ເລົ່າ​ນິ​ທານ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ການ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ​ແບບທີ່​ມີ​ການ​ວາງ​ເກນ​ຄະ​ແນນ​ຢ່າ​ງລະ​ອຽດ (Rubrics), ວິ​ທີ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ຄູ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມສາ​ມາດ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນຂຶ້ນ. ຄູ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ກ່​ວາ​ເກົ່າ ແລະ ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ນັກ​ຮຽນ​ປັບ​ປຸງ​ຈຸດ​ບົກ​ຜ່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ແຕ່ນີ້ ກໍ່​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ສຳ​ລັບ​ຄູ​ປະ​ຖົມ ​ເພາະ​ເປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ອັນ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​​ເຈົ້າ.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມເຕັມ​ທີ່ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ແລະ ຄູ​ປະ​ຈຳ​ການ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຄູ​ສອນ ປ.1 ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນ​ໃກ້ໆ​ນີ້. ສຳ​ລັບສື່ ແລະ ເຄື່ອງ​ມື​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແມ່ນ​​ລະ​ອຽດດີ ແລະ ງ່າຍ​ຕໍ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້.”

ອາ​ທິດນີ້ ທ່ານ ເມິງ​ຄຳ ແກ້ວ​ພູ​ວົງ ແລະ ຄູ​ຝຶກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ອີກ 59 ທ່​ານ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ເພື່ອຈະ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ວິ​ທີ​ການຖ່າຍ​ທອດ​ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ເສີມ​ສ້າງ​ທັກ​ສະ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລາວ ກ່ຽ​ວ​ກັບ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແບບ​ເພື່ອນ​ຊ່ວຍ​ເພື່ອນ.