Menu

ທີມງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງ ລະບົບນ້ຳ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ປະຈຸບັນ, ນັກຮຽນຄູ ລວມທັງ ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ສາມາດນຳໃຊ້ ລະບົບນ້ຳໃໝ່ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລ້ວ.

Water_renovation_LNT_TTC

ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງເພື່ອຈະ​ຮຽນ​ໜັງສືໄດ້​ແນວ​ໃດ ​ເມື່ອບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດໃຫ້ໃຊ້​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແລະ ຫໍ​​ພັກ​ຂອງ​ທ່ານ? ການມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ດີ ເຮັດ​ໃຫ້​ສະໝອງປອດໂປ່ງ!

ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​​ຄູ​ແຂວງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ, ອ່າງເກັບ​ນ້ຳ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສູງ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຊ້ໃຫ້ທົ່ວວິທະຍາໄລຄູ ໄດ້​ຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ເປົ່າ ວ່າງໃນໄລຍະ 10 ປີ​ທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງ​ຈາກ​​ນ້ຳ​ສ້າງທີ່ໃຊ້ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃສ່ອ່າງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີບັນຫາ. ​ນັກ​ຮຽນ ແລະ ຄູ ຈຶ່ງ​​ຫັນມານຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ປະ​ປາແທນ, ແຕ່ວ່າ​ແຮງ​ດັນຂອງ​ນ້ຳ​ຕ່ຳ​ເກີນ​ໄປ ນ້ຳ​ຈຶ່ງ​ອອກຄ່ອຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເວລາທີ່​ນັກ​ຮຽນ​ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້​ນ້ຳ.

ສະພາບລະ​ບົບ​ນ້ຳ​, ສຸ​ຂາ​ພິ​ບານ ແລະ ສຸ​ຂະ​ອະນາ​ໄມ ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ມີ​ຄວາມ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ ຢູ່ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູແຂວງສາ​ລະ​ວັນ ເຊິ່ງບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ໃຊ້ໃນ​ລະ​ດູ​ແລ້ງ.

ໃນ​ໄລ​ຍະຫຼາຍ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ, ວຽກ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ທີ​ມ​ງານກໍ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄ​ວາ ​ແມ່ນການ​ປັບ​ປຸ​ງ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳໃຊ້ຢູ່​ວິທະ​ຍາໄລ​ຄູ ທີ່ນັກ​ຮຽນ​​ຄູຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບທຶນ​ການສຶກ​ສາ​ຈາກ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ເຂົ້າ​ຮ​ຽນ.

ຢູ່​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ, ທີມ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເຄື່ອງ​ສູບ​ນ້ຳ ແລະ ສະໜອງບໍ່ນ້ຳບາດານໃໝ່​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຢູ່ແຂວງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງເຄື່ອງ​ສູບ​ນ້ຳ ແລະ ທໍ່​ນ້ຳ​ໃໝ່​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສ​ະ​ດວກ​ດ້ານລະ​ບົບ​ນ້ຳໃຊ້ ແລະ ສຸ​ຂະອະ​ນາໄມ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ເພື່ອ​​ໃຫ້ມີ​ສະພາບ ແວດ​ລ້ອມທີ່ສະ​ອາດ ແລະ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ດີ ເພື່ອການຮ່ຳຮຽນ. ທ່ານ ດາວ​ສິດ ກົມ​ແພງ, ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກງານດ້ານກໍ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ​ກ່ຽວກັບລະ​ບົບ​ນ້ຳ, ສຸ​ຂາ​ພິ​ບານ ແລະ ສຸ​ຂະອະນາ​ໄມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່ານັກ​ຮຽນ, ​ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່ອາ​ໃສ​ຢູ່​ທີ່ໂຮງຮຽນ​ໃນໄລຍະ​​ເວ​ລາເຂົ້າຮຽນ ມີ​ສິ່ງ​ເອື້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່​ຈຳ​ເປັນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ດີ ແລະ ສາ​ມາດ​ຮຽນ​ໄດ້”​.

“ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຄູ ແລະ ນັກ​ຮຽນ ມີ​ນໍ້າ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ເພື່ອສຸຂະອານາໄມ​ຂອງ​ພວກເຂົາ. ນ້ຳ ​ແມ່ນ​​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍຕໍ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ການ​ແຕ່ງ​ກິນ, ຊັກ​ເຄື່ອງ, ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ອື​່ນໆ ແລະ ນອກ​ຈາກ​ນີ້ແລ້ວ ຍັງ​ມີ​ຜົນ​ປ​ະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ ໃນ​ການຫົດສວນ​ຜັກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ປູກ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ອີ​ກ​ດ້ວຍ.”

ທີ​ມ​ງານ​ ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດ້ານ​​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ, ສຸ​ຂາ​ພິ​ບານ ແລະ ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ ທີ່ເໝາະສົມ ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຈະກາຍ​ເປັນຄູໃນ​ອະ​ນ​າຄົດ. ໃນ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໜ້ານີ້, ທີມ​ງາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ປັບປຸງຫ້ອງ​ນ້ຳ, ຫ້ອງ​ອາບນ້ຳ, ແລະ ປຸກເຮືອນ​ຄົວໃໝ່ ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູແຂວງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ແລະ ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ. ​ຫໍ​ພັກ, ​ຫ້ອ​ງ​ອາບ​ນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງ​ນ້ຳ ​ ຢູ່​​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນ​ະ​ເຂດ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້ອມ​ແປງເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ຍ້ອນມີສິ່ງ​​ເອື້ອຍອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ຈຶ່ງຊ່ວຍ​ໃຫ້ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ດີ​ຂຶ້ນ!