Menu

ໃນໄລຍະສອງອາທິດຕົ້ນເດືອນພຶດສະພານີ້, ໄດ້ມີການປະເມີນ ຜົນການຮຽນ (ASLO) ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 3 ຈໍານວນ 17,535 ຄົນ ເພື່ອວັດທັກສະຄວາມສາມາດ ວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດພື້ນ ຖານ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ນີ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ ເພາະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທີມງານຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກສະ ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສ.ວ.ສ) ພະນັກງານຈາກກົມ ແລະ ສູນຕ່າງໆ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເຖິງ 456 ຄົນ ເພື່ອ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ 1,305 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.

Grade 3 class sitting for ASLO test, Vientiane

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍມີຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ກໍໄດ້ໃຫ້ ການຮ່ວມມື ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານ ຄຳຈັນ ລັດທະຍອດ, ຫົວໜ້າພະແນກປະເມີນຜົນ ຈາກສະ ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ນີ້ແມ່ນ ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນ ແອັສໂລ (ASLO) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງກວມເອົາ 148 ຕົວເມືອງ”. “ມີສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍອັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຈັດແບ່ງ ອຸປະກອນຕ່າງໆສໍາລັບແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການລົງລະຫັດໂຮງຮຽນໃສ່ຊອງ ແລະ ບັນຈຸ ແບບທົດສອບນັກຮຽນ, ແບບສອບຖາມນັກຮຽນ, ແບບສອບ ຖາມຄູ ແລະ ແບບສອບຖາມຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃສ່ຊອງ ມີເວລາພຽງແຕ່ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາການ ລົງເກັບຂໍ້ມູນ ກໍແມ່ນຊ່ວງທີ່ຈະສອບເສັງທ້າຍປີ ແລະ ພັກພາກຮຽນ.
ແບບທົດສອບ ແອັສໂລ (ASLO) ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທີມງານປະເມີນຜົນຂອງ ສ.ວ.ສ ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານຈາກສະພາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານການ ສຶກສາອົດສະຕຣາລີ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ແຜນງານບີຄວາ. ແບບທົດສອບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຈຳນວນສອງຊຸດ ເຊິ່ງແຕ່ລະຊຸດຈະມີຄຳຖາມ 45 ຂໍ້ ໃນນີ້ຈະມີຄໍາຖາມ ແບບປາລະໄນ ຫຼາຍກວ່າຄໍາຖາມແບບອັດຕະໄນ ພ້ອມກັນນີ້ ກໍມີແບບສອບຖາມສະເພາະ ສໍາລັບນັກຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ.

ໃນການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ທາງແຜນງານບີຄວາໄດ້ລົງ ຕິດຕາມ ແລະ ໄດ້ສໍາພາດ ນ້ອງ ອານຸລັກ, ອາຍຸ 9 ປີ, ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.3 ຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມສີສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນ້ອງໄດ້ກ່າວດ້ວຍ ຄວາມພາກພູມໃຈວ່າ:“ນ້ອງບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າສອບເສັງແບບນີ້ຈັກ ເທື່ອ”. “ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ອງຈຶ່ງຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການປະເມີນດັ່ງກ່າວນີ້”.

ນ້ອງ ນະລຶມົນ ທີ່ເປັນໝູ່ກັນຍັງໄດ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ນ້ອງຮູ້ສຶກວ່າ ຄໍາຖາມວິຊາຄະນິດສາດ ມີຫຼາຍອັນໜ້າສົນໃຈ ເພາະມີ ຮູບປະກອບທີ່ສວຍງາມ ແລະ ນ້ອງເອງກໍສາມາດ ຕອບຄຳ ຖາມທັງໝົດກ່ອນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ອີກ”. ທ່ານ ບັນຈົງ ໄຊຍະລາດ ໜຶ່ງໃນຜູ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈາກຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຈັນທະບູລີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ໜ້າວຽກໃນການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສ.ວ.ສ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ: “ຢູ່ໃນກອງປະ ຊຸມສໍາມະນາດັ່ງກ່າວ, ພວກເພິ່ນໄດ້ເອົາແບບທົດສອບ ແລະ ແບບສອບຖາມດັ່ງກ່າວໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງ ແລະ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການສຸ່ມ ເລືອກເອົານັກຮຽນທີ່ຈະມາເຮັດແບບທົດສອບ ແລະ ແບບສອບ ຖາມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນການເກັບຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ.

ໃນການລົງເກັບຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ໃຊ້ເວລາຢູ່ 2 ມື້ ຕໍ່ໜຶ່ງໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າ: ເຄື່ອງມືເກັບຂໍ້ມູນມີສອງແບບ ຄື: ແບບທົດສອບຂຽນ ແລະ ແບບສອບຖາມ ກັບນັກຮຽນ ແຕ່ລະຄົນ; ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ກໍບໍ່ຍາກ ຫຼື ງ່າຍເກີນໄປ ສຳລັບນັກຮຽນ”.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານ ຄຳຈັນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: “ໃນ ການປະເມີນຜົນສໍາເລັດການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ສຶກສາປີທີ 3 ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນປີຖານ ໃນການ ປະເມີນການປ່ຽນແປງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສິດ ທິພາບຂອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ (ປີ 2020-2021) ພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ (BEQUAL)” ແລະ ໂຄງການປັບປຸງການຮຽນການສອນວິຊາ ຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການໄຈກ້າ (JICA). ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ສາມາດວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.