Menu

ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ຈັດຊຸດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຄູ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ພະນັກງານທີ່ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຈາກໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທົດລອງ ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ສະບັບປັບປຸງ. ຄຳຄິດຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການປັບປຸງສື່ການຮຽນການສອນ ຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ຮອບສຸດທ້າຍ.

G1G2_meeting_2

G1G2_meeting_1

G1G2_meeting_3

ແຜ​ນພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ການສຶກ​ສາ ແລະ ກິ​ລາ 2016-20 ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ແຫ່ງ​ຊາດທຸກ​ຂັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ. ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນທຸກວິ​ຊາ ທຸກ​ຂັ້ນ ກໍ່​ພວມໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ປັບ​ປຸງຫຼັກ​ສູດ ແລະ ການ​ສິດ​ສອນ​ທີ່ຕົ້ນ​ແບບທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ສາ​ກົນ.

ໃນ​ໄລ​ຍະ 3 ປີ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ (ສ​ສກ) ໄດ້ປັບ​ປຸງຫຼັກ​ສູດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຮ່ວມ​ກັບ ຊ່​ຽວ​ຊານ​ຈາກ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ, ຊຶ່ງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວ​ສ) ພວມປັບ​ປຸງ​ປື້ມ​ແບບ​ຮຽນ ​ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ. 2. ປື້ມແບບຮຽນໃໝ່ນີ້ຈະມີຮູບສີ ແລະ ເຄື່ອງປະຈັກຕາ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຈື່ຈຳໄດ້ດົນ. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ ຮັບປື້ມແບບຮຽນ ​ວິ​ຊາ​ ພາ​ສາ​ລາວ, ວິ​ຊາ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ວິ​ຊາ ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສຶກ​ສາ, ແລະ ວິ​ຊາ ເລກ (ອົງ​ການໄຈ​ກ້າ ເປັນ​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ ວິ​ຊາ ​ເລກ). ປື້ມຄູ່ມືຄູສະບັບໃໝ່ ປະກອບມີຄຳແນະນຳລະ​ອຽດ ກ່ຽວກັບ ວິທີສອນບົດຮຽນ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ບົດ​ຮຽນຫຼາຍ​ຂື້ນ. ພ້ອມກັນ​ນີ້ ກໍ​ມີ​ຄຳແນະນຳໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ນັກ​ຮຽນ, ແລະ ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ, ການ​ສ້າງ​ກິດ​ຈະ​ກຳຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ສອນ​ຫ້ອງ​ຄວບ, ຫຼື ການ​ສອນ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ທີ 2. ຄູ​ທຸກ​ຄົນ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄູ່​ມື​ຄູ 1ຫົວ/ຄົນ ສຳ​ລັບ 7 ​ວິ​ຊາ ທີ່​ຕົນ​ສອນ​ຢູ່ ​ຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2.

ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນທັງ​ໝົດ​ນີ້ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ 25 ແຫ່ງ ໃນ 4 ແຂວງ. ເມືອງ ແ​ລະ ໂຮງ​ຮຽນທີ່​ທຳ​ການທົດ​ລອງ ແມ່ນໄດ້​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ ໂດຍອີງ​ໃສ່ສ​ະ​ພາບ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທາງ​ດ້ານສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ, ແລະ ພາ​ສາ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ໃນ​ນີ້, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຂັ້ນ ປ.1 ໄດ້​ຖືກ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ສົກ​ສຶກ​ສາ 2016-17 ແລະ ຂັ້ນ ປ​. 2 ແມ່ນ ສົກ​ສຶກ​ສາ 2017-2018. ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ​ຂອງ ສວ​ສ ຮ່ວ​ມ​ກັບ ສກມ ແລະ ສກ​ຂ ແມ່ນ​ໄດ້​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ເລື້ອຍໆ.

ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2018, ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ​ທົດ​ລອງທຸກ​ທ່ານ, ຄູ​ນິ​ເທດ, ແລະ ພະ​ນັກ​ງານວິ​ຊາ​ການ​ຈາກ ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ​ແຂວງ, ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ​ ກິລາ​ເມືອງ, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ, ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ໄດ້​ຮ່ວມ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼັກ​ສູດ​ຂອງ ສວ​ສ ແລະ ຊ່ຽວ​ຊານ​ຈາກ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຮອບ​ສຸດ​ທ້າຍ. ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຈະ​ຖືກນຳໃຊ້​ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ ຫຼັກ​ສູດ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ຂັ້ນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ຮອບ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ ເປັນ​ການ​ປິດ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ ບັນ​ດາຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫັນວ່າ​ການ​ປັບ​ປຸງຫຼັກ​ສູດ​ໃໝ່​ແມ່ນ​ດີກວ່າ​ເກົ່າ. ປື້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ແມ່ນ​ດີກວ່າ​ສະ​ບັບ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ສອນ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ເພາະ​ວ່າ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ປະ​ກອບ​ມີ​​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ຄູໃນ​ການ​ສອນ​ ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ນັກ​ຮຽນທີ່ຈະ​ແຈ້ງ​ຂື້ນກວ່າ​ເກົ່າ. ນອກ​ຈາກນີ້, ກໍ​ມີ​ການ​​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເ​ຫັນ ຊຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ສື່​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ. ທ່ານ ນ. ແສງ​ເງິນ ໄວ​ຍ​າກອ​ນ, ຫົວ​ໜ້າ​ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ​ກ່າວ​ວ່າ: “ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ​ະ​ຫວ່າງ ສວ​ສ, ຄູ, ຄູ​ນິ​ເທດ, ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ ໄດ້​ຮັບຜົນ​ຕອບ​ຮັບ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ເພາະ​ວ່າ​​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ສວ​ສ ປັບ​ປຸງ​ປື້ມ​ແບບ​ຮຽນ ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຄູ ແລະ ນັກ​ຮຽນ ຫຼາຍ​ຂື້ນ”. ​ທ່ານ ນ. ແສງ​ເງິນ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ນັກ​ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ ແລະ ຄູ ຈະ​ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງ​ສື່​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ດີ​ຂື້ນ.

ຫຼັກ​ສູດ​ໃໝ່​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ ເລິ່ມ​ຈາກ ຂັ້ນ ປ. 1 ໃນ​ເດືອນກັນ​ຍາ 2019 ໄປ​ຈົນ​ຮອດ ຂັ້ນ ປ. 5 ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2023 ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ, ແຜນ​ງານ​ທີ່​ນຳ​ພ​າ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ​ ລາວ, ​ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູ​ນ​ ຈາກລັດ​ຖະ​ບານອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫ​ະ​ພາ​ບ​ເອີ​ຣົບ ມີ​ຄວາ​ມ​ພາກ​ພູ​ມ​ໃຈ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ​ໃໝ່ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສຶກ​ສາ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.