Menu

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ທີ່ ນະຄອນຊິດນີ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ

Ministry for Education and Sports delegation attends global conference in Sydney, Australia

ກອງປະຊຸມສາກົນ ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາສາມວັນເພື່ອ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ຂອງລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຮຽນສໍາລັບທຸກຄົນ. 

ພະນະທ່ານ ນາງແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ, ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມນີ້, ແຕ່ປະຈຸບັນເປັນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົມບູນ) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າກົມສີ່ທ່ານ  ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການເຮັດໃຫ້ລະບົບມີປະສິດທິພາບ: ເປັນກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍລະບົບການສຶກສາ” ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຊິດນີ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ກຸມພາ ຫາ 2 ມີນາ 2016. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ) ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ທີ່ສາມາດນໍາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຫຼື ແຜນງານບີຄວາ – BEQUAL). 

ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນທີ່ດຳເນີນເປັນເວລາສາມວັນນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ຂອງລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຮຽນສຳລັບທຸກຄົນນຳອີກ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄະນະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ານການສຶກສາລະດັບສາກົນຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງ ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ, ຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລະບົບການສຶກສາ ແລະ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືລະບົບການສຶກສາ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້, ພະນະທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບລັດຖະມົນຕີ ຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີການສຶກສາ ຈາກປະເທດປາປົວນິວກິນີ; ກົວເຕມາລາ; ອີລັກ ແລະ ເຄີດິດສ໌ຖານ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ ເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການ ຂອງລະບົບການສຶກສາ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໄດ້ຢືນຢັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງການປະຕິຮູບການສຶກສາຢ່າງເປັນລະບົບ, ໝາຍຄວາມວ່າ ການປະຕິຮູບການສຶກສາຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ ການສຶກສາ, ການສ້າງຄູ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ. ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ ທຸກອົງປະກອບຂອງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ພະນະທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍກຳນົດແນວທາງ ໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ”.

“ກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດຕ່າງໆທີ່ແຜນງານບີຄວາໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປະຈໍາສົກປີ 2015-2020 ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍລະດັບປະຖົມສຶກສາ. ນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລະບົບການສຶກສາ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃນແບບຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ”.

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຮ່ວມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງຕໍ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ພັດທະນາຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ, ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນໜັງສື ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ພະນະທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກະຊວງ ສສກ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້, ພະນະທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ ທ່ານ ນ. ອາລິສັນ ຊາດເຕີສ, ຜູ້ຊ່ວຍເລຂານຸການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນການສົນທະນາກັບທ່ານ ຄລາວເດຍ ຄອດສຕິນ, ອໍານວຍການອາວຸໂສຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ທ່ານກໍໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຕໍ່ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜ່ານແຜນງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ຫຼື ECE) ແລະ ແຜນງານການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນວຽກງານການສຶກສາ (ຫຼື GPE) ເຊິ່ງສອງແຜນງານນີ້ ມີມູນຄ່າທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນ, ທະນາຄານໂລກ ຍັງໄດ້ສະແດງເຖິງເຈດຈຳນົງທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ໃນຂະ ແໜງການຍ່ອຍຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

ພະນະທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສຳເລັດສູງ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ກັບວິທີການທີ່ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບການສຶກສາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້.”