Menu
textbooks

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແນະ​ນຳ​ກ່ອນ​ການ​ປະ​ມູນ​ຈະ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ ວັນສຸກ 20 ພະ​ຈິກ 2020, 1.30 ​ໂມງ​ແລງ ຕາມ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ວັນທີປິດ​ຮັບ​ເອ​ກະ​ສານ​ປະ​ມູນ : ວັນ​ຈັນ 7 ທັນເວລາ 4 ໂມງແລງ, ຕາມ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ຄັອບຟີ ສາ​ກົນ​ເພືື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານ ບີຄວາ), ພາຍໄຕ້ສັນຍາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງອົດສະຕຣາລີ (DFAT). ຄັອບຟີ ກຳ ລັງຊອກຫາບໍລິສັດການພິມທີ່ມີປະສົບການແລະມີຄຸນນະພາບເໝາະສົມເພື່ອການພິມປື້ມ​ແບບ​ຮຽນສຳ​ລັບ​ຊັ້ນ ປ 3, ໃນ​ນີ້​ລວມ​ທັງ​ການ​​ຈັດ​ເປັນ​ຊຸດ, ການ​ບັນ​ຈຸ​ລົງ​ກ່ອງ, ຫຸ້ມຫໍ່, ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ສະຖານທີ່ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານແນະນຳ​ໄວ​້​ໃນ​ສັນ​ຍາທີ່​ສ່ວນກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ວິທີການຍື່ນຊອງ​ປະມູນ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫລດ​

ເອົາເອກະສານປະມູນໄດ້ຈາກລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ :

AM-5852 BEQUAL RFT G3TB Part ABC (PDF document)

AM-5852 BEQUAL RFT G3TB Part D Form (Word document)

AM-5852 BEQUAL RFT G3TB Part E Compliance (Word document)

AM-5852 BEQUAL RFT G3TB Part F Price Schedule (Excel document)

ຄຳຮ້ອງສະໝັກ ຈະຖືກພິຈາລະນາເມື່ອ​ການປະກອບແບບຟອມ​ພາກ ງ ເອ​ກະ​ສານ​ຕອບ​ຮັບ​ການ​ປະ​ມູນ ພາກທີ ຈ ແລະ ພາກ ສ ຕາຕະລາງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ຕາຕະລາງລາຄາ ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ ສົ່ງເອເລັກໂຕຣນິກທາງອີເມວຫາ info@bequal-laos.org.

ເອ​ກະ​ສານ​ເຊິງ​ເປັນ​ສະ​ບັບ​ພິມ​ອອກ​ໃສ່​ເຈ້ຍ ແມ່ນ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ.

ສະ​ຖານ​ທີ່​ສຳ​ລັ​ບກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແນະ​ນຳ​ກ່ອນ​ການ​ປະ​ມູນ​ແມ່ນຢູ່​ທີ່:

ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ລາວ​ອົດ​ສ​ຕ​ຣາ​ລີ ສີ່​ແຍກ​ຂອງ​ຖະ​ໜົນ​ມະ​ໂຫ​ສົດ ແລະ ເສດ​ຖາ​ທິ​ຣາດ​ໜ້າ​ຫໍ​ພະ​ແກ້ວ ບ້ານ​ຊຽງ​ຍືນ ເມືອງ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ.

ຜູ້ເຂົ້າສະມັກຈະສື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍທາງອີເມວຫາ: info@bequal-laos.org

ເຈົ້າໜ້າທີຕິດຕໍ່: Anne Stasinowsky

Coffey ແມ່ນນາຍຈ້າງທີ່ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນການເລືອກແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ການປົກປ້ອງເດັກ.