Menu

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019, ຈະມີຄູສອນຂັ້ນ ປ. 1, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູນິເທດ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 16,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ. 1. ປະຈຸບັນນີ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບທີມງານບຳລຸງຄູ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ທົດລອງການຝຶກ ອົບຮົມນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນ.

Trial of the new curriculum - BQ web 1

Trial of the new curriculum - BQ web 2

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຫຼັກ​ສູດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ແມ່ນ​ມີ​ແຜນທີ່​ຈະ​ເລິ່ມຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ສົກ​ປີ 2019-2020 ​ເລິ່ມຈາກ​ຂັ້ນ ປ. 1. ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປ່​ຽນ​ແປງໃຫ​ຍ່ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ວິ​ທີ​ການ​ສອນ. ຊ່ຽວ​ຊານສ້າງຄູ ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ແລະ ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ໄດ້​ຈັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ ລວມ​ທັງ​ອຸ​ປະ​ກອນແບບ​ຮຽນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ວັນ ເພື່ອ​​ເສີມ​ສ້າງ​ທັກ​ສະ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ໃຫ້​ຄູ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກ​ສາ. ການ​ທົດ​ລອງ​ການ​ຝຶກ​ອົ​ບ​ຮົມ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ​ໄດ້​ເລິ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2019 ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ໃຫ້​ມີປະ​ສິດຕິ​ພາບ.

ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ຝຶກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ມີ​ຄູ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼັກ​ແຫຼ່ງ ແລະ ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຈຳ​ນວນ 9 ທ່ານ ເຂົ້າ​​ຮັບ​ການ​ຝຶກອົບ​ຮົມ ຈາກຊ່ຽວ​ຊານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຊ່ຽວ​ຊານ​​ທາງ​ດ້​ານ​ເຕັກ​ນິກຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ເປັນ​ກຸ່ມຍ່ອຍ​ຈຳ​ນວນ 3 ກຸ່ມ ກຸ່ມ​ລະ 3 ຄົນ ​ແລະ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມແບບ​ຕົ​ວ​ຕໍ່​ຕົວ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ຂັ້ນ ປ. 1 ຈຳ​ນ​ວນ 15 ທ່ານ, ອຳ​ນວຍ​ການໂຮງ​ຮຽນ​ 15 ທ່ານ, ແລະ ຄູ​ນິ​ເທດ 5 ທ່ານ ຕໍ່​ແຂວງ ຢູ່​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ​ແຂວງຫຼວງນ້ຳ​ທາ ແລະ ນ​ະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼັກ​ສູດ​ຂັ້ນ ປ. 1 ໃຫ້​ແກ່​ຄູ ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ແດ່​ໃນແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ ແລະ ຈະ​ມີ​ວິ​ທີ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ໃໝ່​ຄື​ແນວ​ໃດ. ໃນ​ນີ້​ກໍ່​ມີການແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ສອນສະ​ເພາະ​ຂອງແຕ່​ລະ​ວິ​ຊາ.

ຄູ​ຝຶກ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ປື້ມ​ແບບ​ຮຽນ​ໃໝ່, ຄູ່​ມື​ຄູ​ໃໝ່ທີ່​ມີ​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ລະ​ອຽດ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນທັງ​ໝົດ​ ເຊັ່ນ: ບັດ​ຄຳ​ສັບ, ປຶ້ມ​ນິ​ທານ, ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກ່ຽວກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ສອນໃນຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ, ຄູ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ວາງ​ແຜນ, ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ປະ​ສົບ​ການຈາກຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບປັບ​ປຸງ​ໃໝ່ ດ້ວຍ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ການ​ສອນ. ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ພວກ​ເຂົາ​​ກໍ່ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ນຳ​ພາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຫຼັກ​ສູດ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ​ໃໝ່. ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ແລະ ຄູ​ນິ​ເທດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ສະ​ເພາະ ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ໜັບສະ​ໜູນ​ຄູ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​, ການ​ສອນ​ແບ​ບ​ຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ​ ແລະ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສອນ​ແບບ​ເພື່ອນ​ຊ່ວຍ​ເພື່ອນ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ໂຮງ​ຮຽນ.

ໃນ​ລ​ະ​ຫວ່າງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ທີມ​ງານ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ແບບ​ສອບ​ຖາມ, ການ​ສຳ​ພາດ, ກຸ່ມເປົ້າ​ໝາຍ, ແລະ ການ​ສັງ​ເກ​ດ​ການ ເພື່ອ​ປະ​ເມີນວ່າ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ແບບຕົວ​ຕໍ່​ຕົວ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ແມ່ນ​ຖືກ​ກັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫຍ່, ຄູ, ແລະ ຄູ​ຝຶກ ຫຼື ບໍ່. ຄູ​ຝຶກ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການໂຮງ​ຮຽນ, ຄູນິ​ເທດ ແລະ ຄູ​ສອນ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຫຼັກ​ສູດ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ, ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ທັກ​ສະ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົ​ມ ລວມ​ທັງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ພົບ​ພໍ້. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳວ່າ ຄວນ​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄື​ແນວ​ໃດ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃຈຫຼັກ​ສູດ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ສອນ​ໄດ້​ງ່າຍຂຶ້ນ.

ພາຍຫຼັງ​ການທົດ​ລອງ ແລະ ການ​ວິເຄາະຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ, ທີມ​ງານສ້າງ​ຄູ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສ​ະຫຼຸບສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ. ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຮອບ​ສຸດ​ທ້າຍ ແມ່​ນ​ຈະ​ຝຶກ​ຄູ​ຝຶ​ກຫຼັກ​ແຫຼ່ງ 60 ທ່ານ ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະພາ, ຄູ​ຝຶກ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ 611 ທ່ານ ​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ແລະ ຄູ​ສອນ​ຂັ້ນ ປ. 1, ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຄູ​ນິ​ເທດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ແລະ ເດືອນ​ສິງ​ຫາ.