Menu

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ), ໄດ້ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2018 ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ລະບຸເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕົ້ນຕໍ ເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນໃນການສຶກສາຂັ້ນ ປ.1 - ປ. 2.

Edu_symposium001

ໃນ​ໄລ​ຍະ 3 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ອົງ​ການ​ແພ​ລນ​ສາ​ກົນ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ນຳ​ພາ​ກິດ​ຈະ​ກຳຫຼັກ 2 ກິດ​ຈະ​ກຳ ທີ່ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຮ່ວມ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອື່ນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ແໜ​ງ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້ສອດ​ຄ່​ອງ​ກັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລ​ະ ກິ​ລາ (ສ​ສກ).

ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຄງ​ການດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່ມີຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ ເປັນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າ​ງ ສ​ສກ, ອົງ​ການ​ແພ​ລ​ນ, ອົງ​ກາ​ນຊາຍ​ຟັນ, ອົງ​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ ແລະ ອົງ​ການ​ສຸ​ພະ​ນິ​ມິດ ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກລັດ​ຖະ​ບານ​ອົດ​ສະ​ຕ​ຣາ​ລີ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ໂດຍ​ຜ່ານ​ແຜນ​ງານ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ສຳ​ລັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ​. ​ໂຄງ​ການ​ຂອງກຸ່ມ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດ​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ (ກຸ່ມ BNC) ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ເດັກຫຼາຍ​ກວ່າ​ 15,300 ຄົນ ໃນ 171 ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ, 6 ເມືອງ ໃນ​ແຂວງຫົວ​ພັນ, ແຂວງຄຳ​ມ່ວນ, ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ແລະ ແຂ​ວງອຸ​ດົມ​ໄຊ ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ອ່ານ​ຂອງ​ເດັກ​ຂັ້ນ ປ. 1 – ປ. 2 ໂດຍ​ຜ່ານ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ, ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກ​ສາ ໃນ​ຂອບ​ເຂດອັນກວ້າງ​ຂຶ້ນ ​ອີງໃສ່​ປະ​ສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ.

ກອງ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອ​ດູ​ໄບ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາຂອງ​ລາວ, ໂຄງ​ການຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ສ້າງ​ເຄືອ​ຄ່າຍ (LEARN) ກຳ​ລັງ​ທົດ​ລອງ ແລະ ປະ​ເມີ​ນ​ຜົນ​ວິ​ທີ​ການ​ຕ່າງໆ ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຜົນ​ການ​ຮຽນ ຂັ້ນ ປ. 1 – ປ. 2 ຢູ່ 8 ເມືອງ ​ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ແຂວງອ​ຸ​ດົມ​ໄຊ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນນະ​ໂຍ​ບາຍໃຫ້​ແກ່ຂະ​ແໜງ​ສຶກ​ສາ​ຮັບ​ຊາບ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ສ​ສກ, ອົງ​ການ​ແພ​ລນ, ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເດັກ​ສາ​ກົນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊຶ່ງ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ໂຄງ​ການ​ໄດ້​​ເນັ້ນ​ໃສ່​ຄວາມ​ຍືດ​ຍຸ່ນ, ຄວາມ​ລະ​ອຽດ​ອ່ອນທາງ​ດ້ານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ​-ຊາຍ, ການຮີບ​ຮ້ອນ​ສ້າງ​ຕົວ​ແບບ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານເຂົ້າ​ເຖິງ​ເດັກ​ທີ່ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ຊຶ່ງບໍ່​ເວົ້າ​ສາ​ມາດ​ພາ​ສາ​ລາວ ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ຕົ້ນທຶນ​ຕ່ຳ ແຕ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ຕິ​ພາບ​ສູງ. ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ໂຄງ​ການ LEARN ສາ​​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເດັກ​ເກືອບ 35,00 ຄົນ ຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 500 ໂຮງ​ຮຽນ ຢູ່ 8 ເມືອງ​ຂອງໄລ​ຍະ​ການທົດ​ລອງ, ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມຕົວ​ຢ່າງຄວາມ​ສຳ​ເລັດໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຄູ່​ຮວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອື່ນໆ.

ເນື່ອງ​ຈາກ​ທັງ​ໂຄງ​ການກຸ່ມ BNC ແລະ ໂຄງ​ການ LEARN ໄກ້​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ, ອົງ​ການ​ແພ​ລນສາ​ກົນ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ລວມ​ທັງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງ​ການ BNC ແລະ ໂຄງ​ການ LEARN ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອື່ນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ສຶກ​ສາລາວ, ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ​ສາ​ກົນ ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖອດຖອນ​ບົດ​ຮຽນ ​ໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ລະບຸເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍ ຕໍ່ການຂະ ຫຍາຍໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂ​ຄງ​ການ. ຈຸດ​ປະ​ສົງຫຼັກ​ຂອງກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ ແມ່ນ​

  • ເພື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນຫຼັກ​ຖານຈາກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ໂຄງ​ການກຸ່ມ BNC ແລະ ໂຄງ​ການ LEARN.
  • ເພື່ອລະບຸເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍ ໃນ​​ການ​ນຳ​ໃຊ້ຫຼັກ​ຖານ ແລະ ບົດ​ຮຽນ​ຈາກໂຄງ​ການກຸ່ມ BNC ແລະ ໂຄງ​ການ LEARN ເພື່ອ​ຮີບ​ຮ້ອນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າໃຫ້​ແກ່ ສປ​ປ ລາວ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ.
  • ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບົດ​ຮຽນ​ຕົວ​ຈິງ ເຂົ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ເພີ່ມ​ຄຸນ​ຄ່າ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນໄລ​ຍະ​ຍາວ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ ​ປະ​ກອບ​ມີບົດ​ນຳ​ສະ​ເໜ​ີ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ສຳ​ເລັດ​ຜົນ ລວມ​ມີ:

  • ໂຄງ​ການ​ກະກຽມກ່ອນເຂົ້າ​ຮຽນຊັ້ນປະ​ຖົມ ແບບເລັ່ງລັດ 10 ອາ​ທິດ ແນ​ໃສ່​ຊຸ​ມຊົນ​ທີ່ມີ​ຫ້ອງ​ກຽມຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ.
  • ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ ແລະ ສື່​ຕ່າງໆ ສຳ​ລັບ​ການ​ສອນ​​ການ​ເວົ້າພາ​ສາໃຫ້​ແກ່​ເດັກ​ຊົນ​ເຜົ່າ.
  • .ການ​ສ້າງຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ແກ່ ຄະ​ນະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ມາ​ຮຽນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ.
  • ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອ່ານ ແລະ ແຄ້ມ​ການ​ອ່ານ​ຂັ້ນ​ຊຸມ​ຊົນ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໂດຍການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ສ​ສກ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ ລະບຸ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສຳ​ລັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຈາກວິ​ທີ​ຕ່າງໆ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ຕະຫຼອດ​ໄປ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ປະ​ກອບ​ມີ: ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທາງເລືອກ​ ທີ່​ຊຸມ​ຊົນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ ເພື່ອ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອ​ມ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ອະ​ນຸ​ບານ ທີ່​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເມືອງ ສາ​ມາດ​ເລືອກເອົາ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂ​ອງແຕ່​ລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ທາງ​ເລືອກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ການກະກຽມກ່ອນເຂົ້າ​ຮຽນຊັ້ນປະ​ຖົມທີ່​ໂຄງ​ການ LEARN ທົດ​ລອງ, ຫຼື ໂຄງ​ການ​ຕົວ​ແບບ​ການຫຼີ້ນ​ເປັນ​ກຸ່ມ ທີ່ພັດ​ທະ​ນາ​ຂຶ້ນ​ໂດຍອົ​ງການ​ຍູນິ​ເຊັບ ແລະ ສ​ສກ, ຫຼື ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສື່​ການ​ສອນ​​ເພີ່ມການ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ 4 ອາ​ທິດ ທີ່​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ ແລະ ກຸ່ມ​ອົງ​ການ NGO ຂອງ​ໂຄງ​ການ LEARN ພັດ​ທະ​ນາ​ຂຶ້ນ. ຜົນ​ສ​ະ​ທ້ອນ​ທາງບວກ​​ຈາກກ​ານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອ່ານ ແລະ ການ​ຮຽນໜັງ​ສືຈາກ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຄ້າຍການ​ອ່ານໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ຈາກ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ, ຊຶ່ງ​​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມເປັນ​ຜູ້​ແນະ​ນຳ​ວ່າ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຄ້າຍ​ການ​ອ່ານ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້ ທັງ​ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮຽນ ແລະ ຫຼັງເລີກ​ຮຽນ.

ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຍັງ​ໄດ້ສະ​ເໜີໃຫ້ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄືນ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ ແລະ ​ຊ່ວຍ​ງົບ​ປະ​ມານທີ່​ມີມູ​ນຄ່າ​ສູງ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິ​ຫານ, ສື່ການຮຽນ​ການ​ສອນ, ການ​ເດີນ​ທາງ, ແລະ ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໂຮງຮຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ຄື​ງົບ​ປະ​ມານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເດັກ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ. ນອກ​ຈາກນີ້, ກໍ​ຍັງ​ມີ​ບາງ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ວ່າ​ ສະ​ມາ​ຊິກຄະ​ນະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ບ້ານ (ຄ​ພ​ສບ) ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ​ຈາກຊຸມ​ຊົນ ແລະ ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຄວນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ໄລ​ຍະທີ່​ກຳ​ນົດ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຈຳ​ນວນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ ຄ​ພ​ສບ ທີ່​ສູງເກີນ​ໄປ.