Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ສືບຕໍ່ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບແຜນງານບີຄວາ
Thia school, Xai district. Oudomxay province

ຮູບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຮູບຄູປະຖົມໃນອະນາຄົດ ຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລຄູ

Enjoying a renovated school at Vangkhone Kham village, Savannakhet

ຮູບນັກຮຽນ ຢູ່ທີ່ບ້ານວັງຂອນຄໍາ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ

Teacher students from the BEQUAL ethnic scholarship program

ນັກຮຽນຄູຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກແຜນງານບີຄວາ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

IMG-20170927-WA0081 99
ເດືອນເມສາ 2018

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປື້ມສາກົນ

ເພື່ອເປັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປື້ມສາກົນ, ບີຄວາຈຶ່ງຢາກຍົກເລື່ອງຂອງຜູ້ປົກຄອງ ເດັກສອງທ່ານ ທີ່ມີຄວາມເສຍສະລະຢ່າງສູງ ຈາກໜູ່ບ້ານມົ້ງທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກມາເລົ່າ. ພວກເຮົາມາອ່ານເລື່ອງຂອງ ທ່ານ ນ. ນູ ແລະ ທ່ານ ໂຮວາ ແລະ ເບິ່ງວ່າພວກເຂົາສ້າງມຸມການອ່ານ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຢູ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາຄືແນວໃດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Drama 1
ເດືອນມີນາ 2018

ການສະແດງລະຄອນໂດຍນັກຮຽນໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການອ່ານ ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ລະຄອນເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນວິທີການທີ່ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຂອງແຜນງານບີຄວາ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ໜັງສື ແລະ ການອ່ານ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຄອນໂລກ ວັນທີ 27 ມີນາ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈຶ່ງຢາກຍົກໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ມາເລົ່າ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
SNG_mi1
ເດືອນມີນາ 2018

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ – ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ນ. ແສງເງິນ ໄວຍາກອນ, ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງແທ້ຈິງ

ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ນ. ແສງເງິນ ໄວຍາກອນ, ຜູ້ທີ່ມີທັດສະນະກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ເບິ່ງວ່າການສຶກສາ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງເພດຍິງໄດ້ຄືແນວໃດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
BQ_Por Ju in Reading camp 1
ເດືອນມີນາ 2018

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ: ມາຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານ ນ. ແກ່ນຄຳ ຢາງ, ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາ ທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ ແກ່ຊຸມຊົນ

ມາອ່ານເລື່ອງຂອງ ທ່ານ ນ. ແກ່ນຄຳ ຢາງ, ຍິງຊົນເຜົ່າມົ້ງຜູ້ມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງສູງ ໃນການ ສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານການສຶກສາສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກຢ່າງ ບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍືນ​ຍົງໃນຊຸມຊົມຂອງລາວ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
HOM3
ເດືອນມີນາ 2018

ທ່ານທູດອົດສະຕຣາລີຢ້ຽມຢາມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານທູດ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສ໌ໂກ ພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເຫັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ເຊິ່ງເປັນແຜນງານ ທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານລາວ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກດ້ອຍໂອກາດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ການເດີນທາງຂອງທ່ານຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳນັກຮຽນ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ