Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Image for Episode 11 (3)
ເດືອນມີນາ 2020

ຮຽນຮູ້ກັບການອ່ານ

ເຈົ້າຈື່ຄຳກອນທຳອິດຂອງເຈົ້າບໍ່? ປຶ້ມຫົວທຳອິດທີ່ເຈົ້າສາມາດອ່ານດ້ວຍຕົນເອງ? ມາເບິ່ງການພະຈົນໄພຂອງກະຕູນໂຕນ້ອຍ ແລະ ມາຟັງຄຳກອນມ່ວນໆກ່ຽວກັບເລື່ອງສວນໃນລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນຕອນໃໝ່ລ່າສຸດ.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
03
ເດືອນມີນາ 2020

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນພ້ອມກັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 3 ທ່ານ ຈາກແຂວງຫ່າງໄກທາງພາກເໜືອຫຼວງນ້ຳທາ

ບໍ່ມີວິທີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນໃດທີ່ຈະໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາເທົ່າກັບການໄດ້ພົບປະກັບຄູຜູ້ຍິງ 3 ທ່ານຜູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຫຸ້ມຫໍ່ສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສຳລັບຂັ້ນ ປ.2 ຢູ່ທີ່ສາງຫຼັກ 3 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຊິ່ງເປັນບ່ອນເກັບຮັກສາທີ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
DSC_0762
ເດືອນກຸມພາ 2020

ການກະກຽມບົດຮຽນແບບໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ – ວິທີການສອນ ແລະ ການຮຽນແບບໃໝ່

ທີມຂຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ເພື່ອຝຶກທັກສະການຂຽນຫຼັກສູດ ການສອນ ແລະ ການຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
Story
ເດືອນກຸມພາ 2020

ໂມງຫຼິ້ນ

ເຈົ້າເຄີຍຜິດກັນກັບໝູ່ສະນິດຂອງເຈົ້າບໍ່? ແລ້ວເຈົ້າເຮັດແນວໃດເພື່ອດີກັນ? ແລະ ເວລາພັກຜ່ອນຫຼິ້ນເດ? ເຈົ້າຫຼິ້ນນຳໝູ່ບໍ່ ຫຼື ຢູ່ຄົນດຽວແບບບໍ່ຮູ້ຈະຫຼິ້ນຫຍັງ? ມາຕິດຕາມການພະຈົນໄພຂອງກະຕຸນດິນປັ້ນໂຕນ້ອຍຂອງພວກເຈົ້າ ໃນລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນຕອນໃໝ່ ທີ່ມີຊື່ຕອນວ່າ ໂມງຫຼິ້ນ, ແລະ ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນທີ່ດີຕໍ່ກັນ!

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ