Menu

ແຜນງານການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການ ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກດ້ອຍໂອກາດດ້ານ ການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ມີທັກສະການຄໍານວນຕົວເລກ ແລະມີທັກສະ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບີຄວາ.
WLD2018-05

ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງການທົດລອງຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

Future primary teachers in the library at the Training Teacher College

ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນອະນາຄົດ ທີ່ຫໍສະມຸດຂອງວິທະຍາໄລຄູ

002National primary curriculum2

ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ

Image 1
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖານທູດອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບການເປີດສົກຮຽນປີໜ້າ

ລັດຖະບານອົສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນ ແລະ ກະກຽມການຈັດສົ່ງອອກຫາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
2019-11-20 -Monitoring visit - Phorthamkao School (3)
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ຜົນສຳເລັດທຳອິດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ. 1 ລາຍງານຈາກເມືອງຕ່າງໆໃນ 6 ແຂວງ

ການສັງເກດການເຫັນວ່າ ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ. 1 ຈຳນວນ 98% ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍກວ່າ 1,900 ແຫ່ງ ໄດ້ຮຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
WhatsApp Image 2020-04-30 at 12.00.13 (1)
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ວັນພິເສດຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ. 1

ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ນັກຮຽນຄຶດເຖິງຊ່ວງເວລາດີໆທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈິນຕະນາການກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃນຕອນພັກແລ້ງ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ
TV Teaching during school closed 1
ເດືອນພຶດສະພາ 2020

ລາຍການ ການຮຽນ-ການສອນ ທາງໂທລະພາບ ເພື່ອສົ່ງເສີມນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງລາຍການສອນທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸຂຶ້ນໃຫມ່ ໂດຍນຳເອົາວິຊາຮຽນຫຼັກໃນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາມາສອນ ເພື່ອທົດແທນໃນໄລຍະໂຮງຮຽນປິດຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ-19

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ